ارائه مقالات دست اول

تمامی آموزش ها و مقالات ارائه شده در وبسایت هنر تعلیم ، حاصل تلاش های شبانه روزی و اندوخته های چندین ساله ی ماست. ما با همراهی تیمی قوی ، تکنیک ها و آموزش های دست اول تولید و منتشر می کنیم . نمونه ی مقالات هنر تعلیم را شاید جایی نتوانید پیدا کنید .

خدمات و پشتیبانی دائمی

ما خود را در قبال تمامی آموزش ها و محصولاتی آموزشی که ارائه می کنیم ؛ مسئول دانسته  و در تمام اوقات پاسخ گوی سوالات شما هستیم . رضایت شما برایمان بسیار ارزشمند است. و این را به مشتریان خودمان ثابت کرده ایم.

حضور موفق در جشنواره های کشوری

حضور موفق در چندین جشنواره کشوری و استانی ، نشان از آن دارد که ما استانداردهای تولید یک محتوای استاندارد را به خوبی شناخته و تجربه و دانش کافی در این زمینه داریم . سعی تیم هنر تعلیم بر آن است تا این دانسته ها را به شما منتقل نماید.

اعضای تیم وبسایت هنر تعلیم

علی پاکزاد

علی پاکزاد

مدیر وبسایت هنر تعلیم
دکتر احمد رضا معصومی

دکتر احمد رضا معصومی

استاد دانشگاه و مدرس تولید محتوا
محبوبه قاسمی

محبوبه قاسمی

مسول روابط عمومی