طراحی و ساخت آزمون با مولتی مدیا بیلدر( سطح 2 و 3)