مطابق دوره های آموزشی گذشته ، کاربر بعد از شرکت در دوره ی آموزشی به دو صورت می تواند آموزش ها را دریافت کرده و استفاده نماید. 1- دریافت آموزش ها از طریق ایمیل 2- دریافت آموزش ها از طریق گروه تلگرام

هفته ای 3 تا 4 آموزش به صورت یک روز در میان در گروهی که به همین منظور در تلگرام تشکیل شده است ارسال می شود و کاربران پس از مشاهده ی آموزش ها ، می توانند اشکالات خودشان را در گروه مطرح کرده و به صورت مستقیم از طریق گروه و یا تلفن با مدرس خود در ارتباط باشند.​

تولید محتوای الکترونیکی