آموزش شنا

آموزش شنا : مجموعه آموزشی شنا ، در سال 89 و با استفاده از چندین منبع آموزش های خارجی و داخلی تهیه ، میکس و صداگذاری گردیده است و تمامی تکنیک…

۰ دیدگاه