پکیج آموزشی شنا – پکیج آموزشی صفر تا صد تولید محتوای الکترونیکی – پکیج اموزشی اتوران سازی با اتوپلی – پکیج آموزشی پاورپوینت حرفه ای – تولید محتوای الکترونیکی با پاورپوینت – مواد اولبه تولید محتوای الکترونیکی – مجموعه انیمیشن های حرکتی Gif

مجموعه 100 برنامه و بازی آموزشی پایه ششم ابتدایی

مجموعه 100 برنامه و بازی آموزشی پایه ششم ابتدایی ، برای اولین بار در ایران و برای هر یک از پایه های اول تا ششم ابتدایی بصورت جداگانه (هر پایه صد محتوای الکترونیکی در قالب یک سی دی) طراحی و تولید شده است .

تولید کننده و طراح محصول : ( مجموعه 100 برنامه و بازی آموزشی پایه ششم ابتدایی)

مجموعه ی 100 برنامه و بازی آموزشی هدفمند ریاضی پایه اول تا ششم ابتدایی ، در مدت 4 ماه تلاش بی وقفه ، توسط دوست خوبم جناب آقای علیرضا پناهی ، نفر اول تولید محتوای الکترونیکی کشور و نویسنده ی کتاب تولید محتوا با فلش ، طراحی و تولید شده است . هنر تعلیم به عنوان پشتیبان و حامی محصول ، تهیه این اثر ارزشمند را به شما توصیه می کند.

lineمحتوای این مجموعه شامل چه مواردی است؟line

هر کدام از سی دی های این مجموعه ، شامل 10 بخش و هر بخش شامل ده آموزش جالب و متنوع در ارتباط با پایه ی مربوط به آن است . این مجموعه که به صورت هدفمند و برای آموزش مفاهیم ریاضی اول تا پنجم ابتدایی در قالب بازی های فلش طراحی گردیده ، محیط خوب و دلنشینی را برای یادگیری دانش آموز و فرزند شما فراهم می آورد. این مجموعه ی آموزشی را می توانید به دو صورت دانلودی و پستی تهیه بفرمایید ..

195,000 ریال – سفارش محصـــــــول

محتوای مجموعه آموزشی ششم ابتدایی : 

محتوای آموزشی 1 تا 10

 1. بازی مضرب اعداد – از 2 تا 12
 2. آزمون و تمرین مضرب – با امکان چاپ برگه
 3. بخش پذیری
 4. حل عبارت های چند مرحله ای
 5. آموزش و تمرین اعداد صحیح – آموزش جذّاب و کامل اعداد صحیح
 6. مقایسه ی اعداد صحیح
 7. جمع اعداد صحیح (1)
 8. جمع اعداد صحیح (2) – با امکان چاپ برگه
 9. آموزش و تمرین اعداد مخلوط – رنگ آمیزی شکل
 10. اعداد مخلوط (1) – با استفاده از شکل

محتوای آموزشی 11 تا 20

 1. اعداد مخلوط (2) – با امکان چاپ برگه
 2. اعداد مخلوط (3) – با امکان چاپ برگه
 3. تبدیل کسر به عدد مخلوط
 4. تبدیل عدد مخلوط به کسر
 5. تبدیل عدد مخلوط به کسر و کسر به عدد مخلوط
 6. مقایسه ی اعداد مخلوط
 7. آموزش و تمرین جمع اعداد کسری
 8. جمع و تفریق کسر
 9. جمع کسر
 10. تفریق کسر

محتوای آموزشی 21 تا 30

 1. تمرین کسر به صورت بکش و رها کن سپس مقایسه ی آنها
 2. ضرب عدد در کسر
 3. ضرب کسرها (1) – با استفاده از شکل
 4. ضرب کسرها (2)
 5. ضرب اعداد مخلوط
 6. مقایسه ی کسرها (1)
 7. مقایسه ی کسرها (2)
 8. کسرهای مساوی (1)
 9. کسرهای مساوی (2)
 10. کسرهای مساوی (3) – کسرهای مساوی با یک دوم

محتوای آموزشی 31 تا 40

 1. کسرهای مساوی (4) – کسرهای مساوی با یک سوم
 2. کسرهای مساوی (5) – کسرهای مساوی با یک چهارم
 3. کسرهای مساوی (6) – با امکان چاپ برگه
 4. ساده کردن کسر (1)
 5. ساده کردن کسر (2)
 6. ساده کردن کسر (3) – با امکان چاپ برگه
 7. تقسیم عدد در کسر
 8. تقسیم کسر در عدد
 9. آموزش و تمرین اعداد کسری و اعشاری مساوی هم
 10. تمرین کسر و تبدیل آن به اعشاری

195,000 ریال – سفارش محصـــــــول

محتوای آموزشی 41 تا 50

 1. تبدیل کسر به اعشاری
 2. تبدیل کسر و اعشاری به یکدیگر
 3. پیدا کردن اعداد اعشاری روی محور – با امکان چاپ برگه
 4. جمع اعداد اعشاری (1)
 5. جمع اعداد اعشاری (2) – با استفاده از شکل
 6. تفریق اعداد اعشاری (1)
 7. جمع اعداد اعشاری (3) – پیدا کردن عدد دوم جمع
 8. جمع اعداد اعشاری (4) – با استفاده از جدول ارزش مکانی
 9. تفریق اعداد اعشاری (2) – با استفاده از جدول ارزش مکانی
 10. ضرب و تقسیم اعداد اعشاری در 10 ، 100 و 1000

محتوای آموزشی 51 تا 60

 1. ضرب اعداد اعشاری (1) – ضرب اعداد اعشاری در اعداد صحیح
 2. ضرب اعداد اعشاری (2) – ضرب اعشاری در اعشاری به کمک شکل
 3. ضرب اعداد اعشاری (3) – ضرب اعداد اعشاری در اعداد صحیح به کمک شکل
 4. ضرب اعداد اعشاری (4) – ضرب اعشاری در اعشاری به کمک شکل
 5. تقسیم اعداد اعشاری (1) – تقسیم اعداد اعشاری در اعداد صحیح
 6. تقسیم اعداد اعشاری (2) – تقسیم اعشاری در اعشاری به کمک شکل
 7. آموزش و تمرین محیط دایره
 8. تقارن (1) – رنگ آمیزی جدول
 9. تقارن (2) – رسم تقارن شکل
 10. تقارن (3) – بازی با گوی های قرمز

195,000 ریال – سفارش محصـــــــول

محتوای آموزشی 61 تا 70

 1. تقارن (4) – با قابلیّت انتخاب 4 خطّ تقارن
 2. محور مختصات (1) – به حشره کوچولو کمک کن تا غذای پنهان شده در محور را پیدا کند
 3. محور مختصات (2) – انواع بازی های جذّاب
 4. محور مختصات (3) – نوشتن مختصات نقطه
 5. محور مختصات (4) – نوشتن مختصات نقطه ها
 6. محور مختصات (5) – انواع بازی های جذّاب
 7. محور مختصات (6) – 10 مرحله بازی و تمرین
 8. محور مختصات (7) – با امکان چاپ برگه
 9. تبدیل واحد طول (1) – تبدیل میلی متر ، سانتی متر ، دسی متر و متر به یکدیگر
 10. تبدیل واحد طول (2) – تبدیل میلی متر ، سانتی متر ، دسی متر ، متر و کیلومتر به یکدیگر

محتوای آموزشی 71 تا 80

 1. اندازه گیری حجم (1) – بازی و تمرین حجم مکعب
 2. اندازه گیری حجم (2) – حجم مکعب مربع و مستطیل
 3. اندازه گیری – گرم و کیلوگرم
 4. تابلوی رسم – کار با ابزار مختلف رسم
 5. اندازه گیری زاویه (1) – متمم و مکمل زاویه
 6. اندازه گیری زاویه (2) – کار با زوایای انواع شکل ها
 7. جدول تناسب
 8. نسبت و تناسب – آموزش و تمرین کامل نسبت و تناسب
 9. درصد (1) – رنگ آمیزی شکل
 10. درصد (2) – رنگ آمیزی شکل

195,000 ریال – سفارش محصـــــــول

محتوای آموزشی 81 تا 90

 1. تبدیل کسر ، اعشاری و درصد به یکدیگر (1) – آموزش و تمرین با استفاده از شکل
 2. درصد (3) – مسابقه بین لاک پشت و خرگوش
 3. تبدیل اعشاری و درصد به یکدیگر
 4. تبدیل کسر ، اعشاری و درصد به یکدیگر (2) – با استفاده از شکل
 5. تبدیل کسر ، اعشاری و درصد به یکدیگر (3) – بازی با توپ های رنگی
 6. درصد (4) – با امکان چاپ برگه
 7. درصد (5) – با امکان چاپ برگه
 8. درصد (6) – با امکان چاپ برگه
 9. تبدیل کسر ، اعشاری و درصد به یکدیگر (4) – با امکان چاپ برگه
 10. ترتیب اعداد اعشاری ، کسری و درصد – بازی با مرغ و تخم مرغ ها

محتوای آموزشی 91 تا 100

 1. عددهای تقریبی (1) – تقریب به کمک شکل و محور
 2. عددهای تقریبی (2) – تقریب رقم دهگان
 3. عددهای تقریبی (3) – تقریب رقم های دهگان ، صدگان و هزارگان
 4. عددهای تقریبی (4) – تقریب تا یک و دو رقم اعشار به روش گرد کردن
 5. عددهای تقریبی (5) – تقریب کمتر از 100 ، 10 ، 1 ، 0/1 و 0/01 به روش گرد و قطع کردن
 6. عددهای تقریبی (6) – تقریب کمتر از 1000 به روش گرد کردن
 7. عددهای تقریبی (7) – تقریب کمتر از 100 به روش گرد کردن
 8. عددهای تقریبی (8) – تقریب کمتر از 10 به روش گرد کردن
 9. عددهای تقریبی (9) – تقریب کمتر از 1000 ، 100 و 10 به روش گرد کردن
 10. عددهای تقریبی (10) – تقریب کمتر از 1 و 0/1 به روش گرد کردن

195,000 ریال – سفارش محصـــــــول

ویژگی های این مجموعه آموزشیline

195,000 ریال – سفارش محصـــــــول

 • نرم افزار به گونه ای طراحی شده که معلمان می توانند از آن به راحتی در کلاس های هوشمند با حداقل امکانات نظیر یک کامپیوتر و یک دستگاه ویدئو پرژکتور استفاده نمایند.

 • معلم می تواند به راحتی یک کلاس ٢٠ نفره را در یک زنگ ارزشیابی نماید. (صرفه جویی در زمان و هزینه های مصرفی نظیر ماژیک وایت برد)

 • تجربه نشان داده است که دانش آموزان علاقه ی زیادی به انجام تمرینات به صورت الکترونیکی و کامپیوتری دارند لذا پیشرفت درسی دانش آموزان تضمینی است.

 • دانش آموزان می توانند به راحتی بر روی کامپیوترهای خانگی و لپ تاپ با سیستم عامل ویندوز (تمامی ویندوزها اعم از ویندوز XP ، 7 ، 8 و 10) نصب نمایند.

 • فعالسازی آن بسیار راحت و آسان است. فعالسازی به روش اینترنتی و پیامکی (در صورت نبود اینترنت)

 • با آموزش برخی مباحث مهم ریاضی و تمرینات اکثر مباحث ریاضی پایه های اول تا ششم ابتدایی همراه با بازخورد توصیفی و امتیازی.

 • اولیای محترم نگران طراحی سوال و آزمون از فرزندان خود نخواهند بود. با استفاده از این محصول به راحتی می توان در منزل از دانش آموز ارزشیابی به عمل آورد.

دانلود فیلم معرفی نرم افزار linebutton-download-animated

نحوه ی سفارش محصول : line

این مجموعه آموزشی را می توانید به دو صورت تهیه بفرمایید :

 • ب: به صورت پستی

  در این روش شما پس از پرداخت ، می توانید محصول را به صورت پستی دریافت بکنید . در این روش به خرید های زیر 100 هزار تومان ، مبلغ 5000 تومان هزینه پستی تعلق می گیرد. با ما با شماره 09153853914 تماس بگیرید .

  شماره حساب سیبا : 0103017291002

  شماره کارت سیبا : 6037991883052213


جــدول استفاده از تخـفیف

تعـــداد سفـــارشمیــزان تخــفیف هر عـدد لوح فشرده
5 تا 101000 تومان
11 تا 202000 تومان
21 تا 503000 تومان
51 تا 1004000 تومان
100 به بالا5000 تومان

مجموعه ی ١٠٠برنامه و بازی آموزشی هدفمند پایه ششم ابتدایی,دانلود 100 محتوای الکترونیکی ناب و ارزشمند برای ریاضی پایه ی ششم ابتدایی,آموزش مفاهیم ریاضی ششم ابتدایی

مجموعه 100 برنامه و بازی آموزشی پایه پنجم ابتدایی

سی دی های آموزشی ١٠٠ برنامه و بازی آموزشی ، برای اولین بار در ایران و برای هر یک از پایه های اول تا ششم ابتدایی بصورت جداگانه (هر پایه صد محتوای الکترونیکی در قالب یک سی دی) طراحی و تولید شده است .

تولید کننده و طراح محصول :

مجموعه ی 100 برنامه و بازی آموزشی هدفمند ریاضی پایه اول تا ششم ابتدایی ، در مدت 4 ماه تلاش بی وقفه ، توسط دوست خوبم جناب آقای علیرضا پناهی ، نفر اول تولید محتوای الکترونیکی کشور و نویسنده ی کتاب تولید محتوا با فلش ، طراحی و تولید شده است . هنر تعلیم به عنوان پشتیبان و حامی محصول ، تهیه این اثر ارزشمند را به شما توصیه می کند.

lineمحتوای این مجموعه شامل چه مواردی است؟line

هر کدام از سی دی های این مجموعه ، شامل 10 بخش و هر بخش شامل ده آموزش جالب و متنوع در ارتباط با پایه ی مربوط به آن است . این مجموعه که به صورت هدفمند و برای آموزش مفاهیم ریاضی اول تا پنجم ابتدایی در قالب بازی های فلش طراحی گردیده ، محیط خوب و دلنشینی را برای یادگیری دانش آموز و فرزند شما فراهم می آورد. این مجموعه ی آموزشی را می توانید به دو صورت دانلودی و پستی تهیه بفرمایید ..

195,000 ریال – سفارش محصـــــــول

محتوای مجموعه آموزشی پنحم ابتدایی : 

محتوای آموزشی 1 تا 10

 1. شمارش واحد تومان – آموزش حساب کردن پول
 2. الگوهای عددی (1) – میلیون
 3. الگوهای عددی (2) – میلیارد
 4. جمع میلیارد با میلیون
 5. تفریق میلیارد با میلیون
 6. جمع اعداد مرکّب
 7. الگوهای عددی (3) – الگوی اعداد 2 تا 5
 8. تمرین کسر (1) – رنگ آمیزی شکل ها
 9. تمرین کسر (2) – تمرین به صورت بازی بکش و رها کن
 10. آموزش و تمرین اعداد مخلوط – رنگ آمیزی شکل

195,000 ریال – سفارش محصـــــــول

محتوای آموزشی 11 تا 20

 1. اعداد مخلوط (1) – پیدا کردن عدد روی خطّ کش
 2. اعداد مخلوط (2) – با استفاده از شکل
 3. اعداد مخلوط (3) – با استفاده از محور
 4. اعداد مخلوط (4) – با امکان چاپ برگه
 5. اعداد مخلوط (5) – با امکان چاپ برگه
 6. تبدیل عدد مخلوط به کسر
 7. تبدیل کسر به عدد مخلوط (1)
 8. تبدیل کسر به عدد مخلوط (2)
 9. تبدیل عدد مخلوط به کسر و کسر به عدد مخلوط
 10. مقایسه ی کسرها (1) – بازی به صورت بکش و رها ک

محتوای آموزشی 21 تا 30

 1. مقایسه ی کسرها (2)
 2. تمرین کسر به صورت بکش و رها کن سپس مقایسه ی آنها
 3. مقایسه ی اعداد مخلوط
 4. آموزش و تمرین جمع کسر
 5. جمع کسر
 6. تفریق کسر
 7. جمع و تفریق کسر
 8. ضرب عدد در کسر (1)
 9. ضرب عدد در کسر (2)
 10. ضرب کسرها (1) – با استفاده از شکل

195,000 ریال – سفارش محصـــــــول

محتوای آموزشی 31 تا 40

 1. ضرب کسرها (2)
 2. تقسیم کسر در عدد
 3. تقسیم عدد در کسر
 4. ضرب اعداد مخلوط
 5. کسرهای مساوی (1)
 6. کسرهای مساوی (2) – کسرهای مساوی با یک دوم
 7. کسرهای مساوی (3) – کسرهای مساوی با یک سوم
 8. کسرهای مساوی (4) – کسرهای مساوی با یک چهارم
 9. کسرهای مساوی (5) – با امکان چاپ برگه
 10. کسرهای مساوی (6)

محتوای آموزشی 41 تا 50

 1. ساده کردن کسر (1)
 2. ساده کردن کسر (2)
 3. ساده کردن کسر (3) – با امکان چاپ برگه
 4. جدول تناسب
 5. نسبت و تناسب – آموزش و تمرین
 6. درصد (1) – رنگ آمیزی شکل
 7. درصد (2) – رنگ آمیزی شکل
 8. درصد (3) – با امکان چاپ برگه
 9. درصد (4) – با امکان چاپ برگه
 10. درصد (5) – با امکان چاپ برگه

195,000 ریال – سفارش محصـــــــول

محتوای آموزشی 51 تا 60

 1. درصد (6) – مسابقه بین خرگوش و لاک پشت – از اجرای این بازی لذّت ببر
 2. تقارن (1) – رنگ آمیزی جدول
 3. تقارن (2) – رسم تقارن شکل
 4. تقارن (3) – بازی با گوی های قرمز
 5. تقارن (4) – با قابلیّت انتخاب 4 خطّ تقارن
 6. تانگرام – بازی و شکل سازی با مربّع 7 قطعه ای
 7. تابلوی رسم – کار با ابزار مختلف ترسیم
 8. زاویه های تند ، راست و باز
 9. اندازه گیری زاویه – یک تمرین کامل در رابطه با زاویه ها
 10. عددهای اعشاری – پیدا کردن عدد روی خطّ کش

محتوای آموزشی 61 تا 70

 1. آموزش و تمرین اعداد اعشاری با استفاده از محور
 2. آموزش و تمرین کسرها و اعداد اعشاری برابر هم
 3. تمرین کسر و تبدیل آن به عدد اعشاری
 4. تبدیل کسر به اعشاری
 5. اعداد اعشاری روی محور
 6. تبدیل کسر به اعشاری
 7. پیدا کردن اعداد اعشاری روی محور – با امکان چاپ برگه
 8. جمع اعداد اعشاری (1) – تمرین و بازی 5 مرحله ای جذّاب
 9. جمع اعداد اعشاری (2) – پیدا کردن عدد دوم
 10. جمع اعداد اعشاری (3) – با استفاده از جدول ارزش مکانی

195,000 ریال – سفارش محصـــــــول

محتوای آموزشی 71 تا 80

 1. جمع اعداد اعشاری (4) – با استفاده از شکل
 2. محیط اشکال چند ضلعی
 3. تفریق اعداد اعشاری (1) – تمرین و بازی 5 مرحله ای جذّاب
 4. تفریق اعداد اعشاری (2) – با استفاده از جدول ارزش مکانی
 5. ضرب عدد اعشاری در عدد اعشاری – به کمک شکل
 6. ضرب عدد صحیح در عدد اعشاری – به کمک شکل
 7. ضرب عدد اعشاری در عدد صحیح – تمرین 5 مرحله ای
 8. ضرب و تقسیم اعداد اعشاری در 10 ، 100 و 1000
 9. آموزش و تمرین اعداد کسری ، اعشاری و درصدهای مساوی همدیگر
 10. تبدیل کسر و اعشاری به یکدیگر

محتوای آموزشی 81 تا 90

 1. تبدیل اعداد اعشاری و درصد به یکدیگر
 2. تبدیل کسر ، اعشاری و درصد به یکدیگر (1) – با استفاده از شکل رنگ شده
 3. تبدیل کسر ، اعشاری و درصد به یکدیگر (2) – بازی با توپ های رنگی
 4. تبدیل کسر ، اعشاری و درصد به یکدیگر (3) – با امکان چاپ برگه
 5. ترتیب اعداد اعشاری ، کسری و درصد – بازی با مرغ و تخم مرغ ها
 6. آموزش و تمرین محیط اشکال چند ضلعی
 7. محیط و مساحت اشکال مربع ، مستطیل ، لوزی و متوازی الاضلاع
 8. مساحت اشکال چند ضلعی
 9. آموزش و تمرین محیط دایره
 10. محیط انواع شکل های هندسی

محتوای آموزشی 91 تا 100

 1. اندازه گیری حجم (1)
 2. اندازه گیری حجم (2) – مکعب مربع و مستطیل
 3. گنجایش (1)
 4. گنجایش (2)
 5. اندازه گیری – گرم و کیلوگرم
 6. آمار (1) – نمودار ستونی
 7. آمار (2) – نمودار ستونی
 8. میانگین اعداد
 9. انداختن تاس – قابل استفاده برای مبحث احتمال
 10. چرخنده – قابل استفاده برای مبحث احتمال

195,000 ریال – سفارش محصـــــــول

ویژگی های این مجموعه آموزشیline

195,000 ریال – سفارش محصـــــــول

 • نرم افزار به گونه ای طراحی شده که معلمان می توانند از آن به راحتی در کلاس های هوشمند با حداقل امکانات نظیر یک کامپیوتر و یک دستگاه ویدئو پرژکتور استفاده نمایند.

 • معلم می تواند به راحتی یک کلاس ٢٠ نفره را در یک زنگ ارزشیابی نماید. (صرفه جویی در زمان و هزینه های مصرفی نظیر ماژیک وایت برد)

 • تجربه نشان داده است که دانش آموزان علاقه ی زیادی به انجام تمرینات به صورت الکترونیکی و کامپیوتری دارند لذا پیشرفت درسی دانش آموزان تضمینی است.

 • دانش آموزان می توانند به راحتی بر روی کامپیوترهای خانگی و لپ تاپ با سیستم عامل ویندوز (تمامی ویندوزها اعم از ویندوز XP ، 7 ، 8 و 10) نصب نمایند.

 • فعالسازی آن بسیار راحت و آسان است. فعالسازی به روش اینترنتی و پیامکی (در صورت نبود اینترنت)

 • با آموزش برخی مباحث مهم ریاضی و تمرینات اکثر مباحث ریاضی پایه های اول تا ششم ابتدایی همراه با بازخورد توصیفی و امتیازی.

 • اولیای محترم نگران طراحی سوال و آزمون از فرزندان خود نخواهند بود. با استفاده از این محصول به راحتی می توان در منزل از دانش آموز ارزشیابی به عمل آورد.

دانلود فیلم معرفی نرم افزار linebutton-download-animated

نحوه ی سفارش محصول : line

این مجموعه آموزشی را می توانید به دو صورت تهیه بفرمایید :

 • ب: به صورت پستی

  در این روش شما پس از پرداخت ، می توانید محصول را به صورت پستی دریافت بکنید . در این روش به خرید های زیر 100 هزار تومان ، مبلغ 5000 تومان هزینه پستی تعلق می گیرد. با ما با شماره 09153853914 تماس بگیرید .

  شماره حساب سیبا : 0103017291002

  شماره کارت سیبا : 6037991883052213


جــدول استفاده از تخـفیف

تعـــداد سفـــارشمیــزان تخــفیف هر عـدد لوح فشرده
5 تا 101000 تومان
11 تا 202000 تومان
21 تا 503000 تومان
51 تا 1004000 تومان
100 به بالا5000 تومان

مجموعه ی ١٠٠برنامه و بازی آموزشی هدفمند پایه پنجم ابتدایی,دانلود 100 محتوای الکترونیکی ناب و ارزشمند برای ریاضی پایه ی پنجم ابتدایی,آموزش مفاهیم ریاضی پنجم ابتدایی

مجموعه 100 برنامه و بازی آموزشی پایه چهارم ابتدایی

سی دی های آموزشی ١٠٠ برنامه و بازی آموزشی ، برای اولین بار در ایران و برای هر یک از پایه های اول تا ششم ابتدایی بصورت جداگانه (هر پایه صد محتوای الکترونیکی در قالب یک سی دی) طراحی و تولید شده است .

تولید کننده و طراح محصول :

مجموعه ی 100 برنامه و بازی آموزشی هدفمند ریاضی پایه اول تا ششم ابتدایی ، در مدت 4 ماه تلاش بی وقفه ، توسط دوست خوبم جناب آقای علیرضا پناهی ، نفر اول تولید محتوای الکترونیکی کشور و نویسنده ی کتاب تولید محتوا با فلش ، طراحی و تولید شده است . هنر تعلیم به عنوان پشتیبان و حامی محصول ، تهیه این اثر ارزشمند را به شما توصیه می کند.

lineمحتوای این مجموعه شامل چه مواردی است؟line

هر کدام از سی دی های این مجموعه ، شامل 10 بخش و هر بخش شامل ده آموزش جالب و متنوع در ارتباط با پایه ی مربوط به آن است . این مجموعه که به صورت هدفمند و برای آموزش مفاهیم ریاضی اول تا پنجم ابتدایی در قالب بازی های فلش طراحی گردیده ، محیط خوب و دلنشینی را برای یادگیری دانش آموز و فرزند شما فراهم می آورد. این مجموعه ی آموزشی را می توانید به دو صورت دانلودی و پستی تهیه بفرمایید ..

195,000 ریال – سفارش محصـــــــول

محتوای مجموعه آموزشی چهارم ابتدایی : 

محتوای آموزشی 1 تا 10

 1. الگوهای عددی (1) – الگویابی عدد 5 تا 5
 2. الگوهای عددی (2) – انواع الگوهای عددی
 3. الگوهای عددی (3) – انواع الگوهای عددی
 4. عددنویسی با استفاده از جدول ارزش مکانی (1)
 5. عددنویسی با استفاده از جدول ارزش مکانی (2)
 6. عددنویسی با استفاده از جدول ارزش مکانی (3)
 7. کار با پول – شمارش واحد تومان – به علی کمک کن تا پول را پرداخت کند
 8. ماشین ورودی و خروجی پیشرفته
 9. عددنویسی با استفاده از فلش کارت های اعداد
 10. بازی جمع و تفریق به صورت پازل

195,000 ریال – سفارش محصـــــــول

محتوای آموزشی 11 تا 20

 1. تمرین خواندن اعداد چند رقمی
 2. ترتیب اعداد چند رقمی
 3. الگوهای عددی – میلیون
 4. مقایسه ی اعداد چند رقمی
 5. آموزش و تمرین کسر
 6. بازی و تمرین کسر (1)
 7. بازی و تمرین کسر (2) – خودت شکل ایجاد کن و رنگ آمیزی کن
 8. بازی و تمرین کسر (3) – بازی به صورت بکش و رها کن
 9. بازی و تمرین کسر (4) – بازی بولینگ
 10. بازی و تمرین کسر (5) – بازی 10 سوالی

محتوای آموزشی 21 تا 30

 1. بازی و تمرین کسر (6) – بازی به صورت پازل
 2. رنگ آمیزی شکل ها براساس کسر داده شده (1)
 3. نوشتن کسر اشکال – با امکان چاپ برگه
 4. رنگ آمیزی شکل ها براساس کسر داده شده (2) – با امکان چاپ برگه
 5. جمع اعداد کسری (1)
 6. جمع و تفریق کسر
 7. جمع اعداد کسری (2)
 8. تفریق اعداد کسری
 9. کسرهای مساوی (2)

محتوای آموزشی 31 تا 40

 1. کسرهای مساوی (3) – با امکان چاپ برگه
 2. ساده کردن کسر (1)
 3. ساده کردن کسر (2)
 4. ساده کردن کسر (3) – با امکان چاپ برگه
 5. مقایسه ی کسرها – قبل از انجام بازی ، ابتدا راهنما را بخوان
 6. کسرهای بزرگتر از واحد و مقایسه ی آنها به صورت بکش و رها کن
 7. آموزش و تمرین ضرب عدد در کسر
 8. ضرب عدد در کسر
 9. آموزش و تمرین ضرب به کمک شکل
 10. جمع ، تفریق ، ضرب و تقسیم (1) – بازی به صورت فلش کارت

195,000 ریال – سفارش محصـــــــول

محتوای آموزشی 41 تا 50

 1. جمع ، تفریق ، ضرب و تقسیم (2) – بازی به صورت ستونی
 2. جمع ، تفریق ، ضرب و تقسیم (3) – بازی به صورت بکش و رها کن
 3. جمع ، تفریق ، ضرب و تقسیم (4) – با تعیین درجه ی سختی
 4. جمع ، تفریق ، ضرب و تقسیم (5) – با تنظیمات پیشرفته
 5. ضرب 31 پرسشی
 6. بازی ضرب با قورباغه
 7. بازی ضرب با تاس
 8. ضرب فوتبالی – بازی بین ایران و برزیل
 9. ضرب جور کردنی – با اعداد داده شده یک ضرب درست کن
 10. بازی ضرب موش و پیتزا

محتوای آموزشی 51 تا 60

 1. بازی ضرب پازلی
 2. تمرین ضرب با شکل
 3. بازی ضرب و تقسیم در قطب با پنگوئن های بازیگوش
 4. ضرب در اعداد 10 ، 20 ، 100 و 1000
 5. بازی ضرب درست ، نادرست
 6. کاربرگ ضرب – با امکان چاپ برگه
 7. بازی ضرب سرعتی – ببین در چند دقیقه می توانی بازی را انجام دهی؟
 8. ضرب عدد دو رقمی در یک رقمی به صورت فرایندی
 9. ضرب عدد سه رقمی در یک رقمی به صورت فرایندی
 10. ضرب عدد دو رقمی در دو رقمی به صورت فرایندی

195,000 ریال – سفارش محصـــــــول

محتوای آموزشی 61 تا 70

 1. ضرب عدد چند رقمی در چند رقمی
 2. ضرب عدد دو رقمی در یک رقمی
 3. محاسبه ی اعداد به صورت تقریبی (1)
 4. محاسبه ی اعداد به صورت تقریبی (2)
 5. تمرین تقسیم (1) – تقسیم تخته سنگ به قسمت های مختلف
 6. تمرین تقسیم (2) – به غوّاص کمک کن تا گنج را از ته دریا بیرون بکشد
 7. تقسیم جور کردنی – با اعداد داده شده یک تقسیم بساز
 8. بازی مضرب اعداد 2 تا 12 با کفشدوزک
 9. آزمون مضرب – با امکان چاپ برگه
 10. بخش پذیری

محتوای آموزشی 71 تا 80

 1. تقسیم اعداد دو رقمی بر یک رقمی به روش فرایندی
 2. انواع زاویه – تند ، راست و باز
 3. آموزش ساعت (1)
 4. آموزش ساعت (2) – قبل از ظهر و بعد از ظهر
 5. آموزش ساعت (3) – قبل از ظهر و بعد از ظهر
 6. آموزش ساعت (4)
 7. اعداد مخلوط (1) – به کمک خطّ کش
 8. اعداد مخلوط (2) – تمرین به صورت بکش و رها کن روی محور
 9. اعداد مخلوط (3) – با امکان چاپ برگه
 10. اعداد مخلوط (4) – با امکان چاپ برگه

195,000 ریال – سفارش محصـــــــول

محتوای آموزشی 81 تا 90

 1. اعداد اعشاری (1)
 2. آموزش اعداد کسری و اعشاری
 3. تمرین کسر و تبدیل آن به اعداد اعشاری
 4. نمایش اعداد اعشاری روی محور (1) – تمرین به صورت بکش و رها کن
 5. نمایش اعداد اعشاری روی محور (2) – با امکان چاپ برگه
 6. تبدیل کسر به اعشاری
 7. تبدیل کسر و اعشاری به یکدیگر – بازی به صورت کارت های دو به دو
 8. جمع اعداد اعشاری
 9. تفریق اعداد اعشاری
 10. ضرب عدد صحیح در اعداد اعشاری به کمک شکل

محتوای آموزشی 91 تا 100

 1. آموزش محیط اشکال
 2. تمرین محیط اشکال (1)
 3. تمرین محیط اشکال (2)
 4. محیط و مساحت مستطیل
 5. محیط و مساحت شکل های مربع ، مستطیل ، متوازی الاضلاع و لوزی
 6. محیط اشکال چند ضلعی
 7. تانگرام – با 7 قطعه ی داده شده اشکال خواسته شده را بساز
 8. آمار – نمودار ستونی
 9. چرخنده – قابل استفاده برای مبحث احتمال
 10. انداختن تاس – قابل استفاده برای مبحث احتمال

  195,000 ریال – سفارش محصـــــــول

ویژگی های این مجموعه آموزشیline

195,000 ریال – سفارش محصـــــــول

 • نرم افزار به گونه ای طراحی شده که معلمان می توانند از آن به راحتی در کلاس های هوشمند با حداقل امکانات نظیر یک کامپیوتر و یک دستگاه ویدئو پرژکتور استفاده نمایند.

 • معلم می تواند به راحتی یک کلاس ٢٠ نفره را در یک زنگ ارزشیابی نماید. (صرفه جویی در زمان و هزینه های مصرفی نظیر ماژیک وایت برد)

 • تجربه نشان داده است که دانش آموزان علاقه ی زیادی به انجام تمرینات به صورت الکترونیکی و کامپیوتری دارند لذا پیشرفت درسی دانش آموزان تضمینی است.

 • دانش آموزان می توانند به راحتی بر روی کامپیوترهای خانگی و لپ تاپ با سیستم عامل ویندوز (تمامی ویندوزها اعم از ویندوز XP ، 7 ، 8 و 10) نصب نمایند.

 • فعالسازی آن بسیار راحت و آسان است. فعالسازی به روش اینترنتی و پیامکی (در صورت نبود اینترنت)

 • با آموزش برخی مباحث مهم ریاضی و تمرینات اکثر مباحث ریاضی پایه های اول تا ششم ابتدایی همراه با بازخورد توصیفی و امتیازی.

 • اولیای محترم نگران طراحی سوال و آزمون از فرزندان خود نخواهند بود. با استفاده از این محصول به راحتی می توان در منزل از دانش آموز ارزشیابی به عمل آورد.

دانلود فیلم معرفی نرم افزار linebutton-download-animated

نحوه ی سفارش محصول : line

این مجموعه آموزشی را می توانید به دو صورت تهیه بفرمایید :

 • ب: به صورت پستی

  در این روش شما پس از پرداخت ، می توانید محصول را به صورت پستی دریافت بکنید . در این روش به خرید های زیر 100 هزار تومان ، مبلغ 5000 تومان هزینه پستی تعلق می گیرد. با ما با شماره 09153853914 تماس بگیرید .

  شماره حساب سیبا : 0103017291002

  شماره کارت سیبا : 6037991883052213


جــدول استفاده از تخـفیف

تعـــداد سفـــارشمیــزان تخــفیف هر عـدد لوح فشرده
5 تا 101000 تومان
11 تا 202000 تومان
21 تا 503000 تومان
51 تا 1004000 تومان
100 به بالا5000 تومان

مجموعه ی ١٠٠برنامه و بازی آموزشی هدفمند پایه چهارم ابتدایی,دانلود 100 محتوای الکترونیکی ناب و ارزشمند برای ریاضی پایه ی چهارم ابتدایی,آموزش مفاهیم ریاضی چهارم ابتدایی

مجموعه 100 برنامه و بازی آموزشی پایه سوم ابتدایی

سی دی های آموزشی ١٠٠ برنامه و بازی آموزشی ، برای اولین بار در ایران و برای هر یک از پایه های اول تا ششم ابتدایی بصورت جداگانه (هر پایه صد محتوای الکترونیکی در قالب یک سی دی) طراحی و تولید شده است .

مجموعه 100 برنامه و بازی آموزشی پایه سوم ابتدایی

تولید کننده و طراح محصول :

مجموعه ی 100 برنامه و بازی آموزشی هدفمند ریاضی پایه اول تا ششم ابتدایی ، در مدت 4 ماه تلاش بی وقفه ، توسط دوست خوبم جناب آقای علیرضا پناهی ، نفر اول تولید محتوای الکترونیکی کشور و نویسنده ی کتاب تولید محتوا با فلش ، طراحی و تولید شده است . هنر تعلیم به عنوان پشتیبان و حامی محصول ، تهیه این اثر ارزشمند را به شما توصیه می کند.

lineمحتوای این مجموعه شامل چه مواردی است؟line

هر کدام از سی دی های این مجموعه ، شامل 10 بخش و هر بخش شامل ده آموزش جالب و متنوع در ارتباط با پایه ی مربوط به آن است . این مجموعه که به صورت هدفمند و برای آموزش مفاهیم ریاضی اول تا پنجم ابتدایی در قالب بازی های فلش طراحی گردیده ، محیط خوب و دلنشینی را برای یادگیری دانش آموز و فرزند شما فراهم می آورد. این مجموعه ی آموزشی را می توانید به دو صورت دانلودی و پستی تهیه بفرمایید ..

195,000 ریال – سفارش محصـــــــول

محتوای مجموعه آموزشی سوم ابتدایی : 

محتوای آموزشی 1 تا 10

 • الگوهای عددی (1) – الگویابی عدد 5 تا 5
 • الگوهای عددی (2) – الگویابی عدد 5 تا 5
 • الگوهای عددی (3) – انواع الگوهای عددی
 • الگوهای عددی (4) – انواع الگوهای عددی روی قطار
 • الگوهای عددی (5) – الگویابی از 2 تا 5
 • جمع و تفریق در ماشین ورودی و خروجی (1) – یک تمرین عالی و جذّاب
 • جمع و تفریق در ماشین ورودی و خروجی (2) – ضرب و تقسیم را بعداً انجام بده
 • آموزش و تمرین ساعت (1)
 • آموزش و تمرین ساعت (2) – با امکان چاپ برگه
 • آموزش و تمرین ساعت (3) – با امکان چاپ برگه

195,000 ریال – سفارش محصـــــــول

محتوای آموزشی 11 تا 20

 • آموزش و تمرین ساعت (4) – با امکان چاپ برگه
 • آموزش و تمرین ساعت (5) – با تنظیمات پیشرفته
 • آموزش و تمرین ساعت (6) – ساعت قبل از ظهر و بعد از ظهر
 • آموزش و تمرین ساعت (7) – ساعت قبل از ظهر و بعد از ظهر
 • تقارن – تقارن انواع اشکال را رنگ آمیزی کن و لذّت ببر
 • آموزش و تمرین اعداد چند رقمی با استفاده از چینه ها (1)
 • آموزش و تمرین اعداد چند رقمی با استفاده از چینه ها (2) – با امکان گسترده نویسی اعداد
 • تمرین خواندن اعداد چند رقمی – یک تمرین عالی برای تمرین خواندن اعداد چند رقمی
 • بازی فلش کارت اعداد – عدد خواسته شده را با کارتهای داده شده بساز و لذّت ببر
 • جدول ارزش مکانی – یک برنامه ی عالی برای تمرین و خواندن اعداد چند رقمی

195,000 ریال – سفارش محصـــــــول

محتوای آموزشی 21 تا 30

 • عددهای تقریبی (1)
 • عددهای تقریبی (2)
 • عددهای تقریبی (3)
 • گسترده نویسی اعداد چند رقمی
 • آموزش و تمرین گرم و کیلوگرم
 • آموزش و تمرین کسر (1) – یک تمرین عالی برای یادگیری کسر
 • آموزش و تمرین کسر (2) – یک بازی جذّاب کسر
 • آموزش و تمرین کسر (3)
 • آموزش و تمرین کسر (4)
 • آموزش و تمرین کسر (5) – بازی کسر 10 سوالی

195,000 ریال – سفارش محصـــــــول

محتوای آموزشی 31 تا 40

 • آموزش و تمرین کسر (6) – یک بازی کسر به صورت پازل
 • آموزش و تمرین کسر (7) – بازی کسر به صورت بکش و رها کن
 • آموزش و تمرین کسر (8) – رنگ آمیزی اشکال
 • آموزش و تمرین کسر (9) – با امکان چاپ برگه
 • آموزش و تمرین کسر (10) – با امکان چاپ برگه
 • مقایسه ی کسرها – قبل از انجام بازی ، ابتدا راهنما را بخوان
 • آموزش و تمرین ضرب (1) – با استفاده از شکل
 • آموزش و تمرین ضرب (2) – ضرب اعداد 1 تا 6 با استفاده از شکل
 • آموزش و تمرین ضرب (3) – ضرب به کمک جمع اعداد
 • آموزش و تمرین ضرب (4) – ضرب اعداد 1 تا 7 به کمک جمع

195,000 ریال – سفارش محصـــــــول

محتوای آموزشی 41 تا 50

 • بازی ضرب (1) – ضرب اعداد یک رقمی
 • بازی ضرب (2) – مسابقه ی ضرب فوتبالی بین ایران و برزیل
 • بازی ضرب (3) – به قورباغه کمک کن تا بچّه اش را از دست مار نجات دهد
 • جمع ، تفریق ، ضرب و تقسیم یک رقمی به صورت بکش و رها کن
 • تمرین ضرب به دو صورت مختلف
 • بازی ضرب (4) – یک بازی جذّاب به صورت پازل و تصاویر دو به دو
 • بازی جمع ، تفریق و ضرب به صورت بسکتبال
 • جدول ضرب سرعتی – ببین در چند ثانیه می توانی جدول ضرب را کامل کنی؟
 • کاربرگ جدول ضرب با امکان اعداد جدید و چاپ برگه
 • تمرین ضرب از 1 تا 10

195,000 ریال – سفارش محصـــــــول

محتوای آموزشی 51 تا 60

 • ضرب 31 پرسشی
 • ضرب با قورباغه
 • ضرب با تاس
 • بازی ضرب و تقسیم در قطب با پنگوئن های بازی گوش
 • بازی ضرب درست ، نادرست
 • ضرب جور کردنی – با اعداد داده شده یک ضرب بساز
 • بازی ضرب به صورت کارتی – ببین می توانی در یک دقیقه بازی را انجام دهی؟
 • بازی ضرب موش و پیتزا
 • بازی ضرب با سنجاب ها – به بچّه سنجاب ها کمک کن تا به خانه هایشان بروند
 • بازی ضرب با رنگ آمیزی منظره

195,000 ریال – سفارش محصـــــــول

محتوای آموزشی 61 تا 70

 • تقسیم غوّاص – به غوّاص کمک کنید تا با اکسیژن موجود ، گنج را از ته دریا بیرون بیاورد
 • تقسیم تخته سنگ به قسمت های دلخواه
 • ساختن تقسیم – با اعداد داده شده یک تقسیم بساز
 • جمع ، تفریق ، تقسیم و ضرب (1) – بازی به صورت فلش کارت
 • جمع ، تفریق ، تقسیم و ضرب (2) – اعداد به صورت ستونی
 • جمع ، تفریق ، تقسیم و ضرب (3) – تمرین به صورت تعیین محدوده
 • جمع ، تفریق ، تقسیم و ضرب (4) – تمرین به صورت تنظیمات پیشرفته
 • تانگرام – با 7 قطعه ی داده شده پازل را کامل کن
 • آموزش و تمرین محیط اشکال چند ضلعی – یک تمرین عالی و جذّاب برای یادگیری محیط
 • تمرین محیط اشکال

195,000 ریال – سفارش محصـــــــول

محتوای آموزشی 71 تا 80

 • محیط و مساحت مستطیل
 • محیط و مساحت انواع شکل ها
 • مساحت اشکال چند ضلعی
 • مقایسه ی اعداد چند رقمی
 • آموزش و تمرین جمع و تفریق بر روی محور
 • جدول جمع – عدد داده شده ، جمع چه عددهایی می باشد؟
 • بازی جمع و تفریق به صورت پازل و کارت های دو به دو
 • تمرین جمع – به میمون کمک کن تا به سلامت از بالای رودخانه و تمساح عبور کند
 • جمع اعداد 4 رقمی با استفاده از جدول ارزش مکانی و چرتکه
 • ترتیب اعداد چند رقمی

محتوای آموزشی 81 تا 90

 • تفریق اعداد چند رقمی
 • کار با واحد تومان به همراه جمع و تفریق
 • ارزش پول
 • کار با پول – یک تمرین جذّاب کار با اسکناسهای 10000 ، 20000 ،‌ 50000 و 100000 ریالی
 • چرخنده – قابل استفاده برای مبحث احتمال
 • انداختن تاس  – قابل استفاده برای مبحث احتمال
 • آمار (1) – نمودار ستونی
 • آمار (2) – نمودار ستونی
 • آموزش و تمرین اعداد زوج و فرد
 • بازی ضرب با بچّه گنجشک ها

محتوای آموزشی 91 تا 100

 • بازی ضرب با گنجشک ها
 • ضرب اعداد به کمک شکل
 • بازی سرگرم کننده ضرب با مورچه ها – ضرب از 1 تا 12
 • ضرب فرایندی (1) – ضرب چند مرحله ای
 • ضرب فرایندی (2) – ضرب چند مرحله ای
 • ضرب دو رقمی در یک رقمی به صورت فرایندی – با امکان چاپ برگه
 • مضرب اعداد – با امکان چاپ برگه
 • ضرب اعداد در 10 ، 20 ، 100 و 1000
 • جمع ، تفریق و ضرب پروانه ها
 • تقسیم اعداد دو رقمی بر یک رقمی با باقی مانده

195,000 ریال – سفارش محصـــــــول

ویژگی های این مجموعه آموزشیline

195,000 ریال – سفارش محصـــــــول

 • نرم افزار به گونه ای طراحی شده که معلمان می توانند از آن به راحتی در کلاس های هوشمند با حداقل امکانات نظیر یک کامپیوتر و یک دستگاه ویدئو پرژکتور استفاده نمایند.

 • معلم می تواند به راحتی یک کلاس ٢٠ نفره را در یک زنگ ارزشیابی نماید. (صرفه جویی در زمان و هزینه های مصرفی نظیر ماژیک وایت برد)

 • تجربه نشان داده است که دانش آموزان علاقه ی زیادی به انجام تمرینات به صورت الکترونیکی و کامپیوتری دارند لذا پیشرفت درسی دانش آموزان تضمینی است.

 • دانش آموزان می توانند به راحتی بر روی کامپیوترهای خانگی و لپ تاپ با سیستم عامل ویندوز (تمامی ویندوزها اعم از ویندوز XP ، 7 ، 8 و 10) نصب نمایند.

 • فعالسازی آن بسیار راحت و آسان است. فعالسازی به روش اینترنتی و پیامکی (در صورت نبود اینترنت)

 • با آموزش برخی مباحث مهم ریاضی و تمرینات اکثر مباحث ریاضی پایه های اول تا ششم ابتدایی همراه با بازخورد توصیفی و امتیازی.

 • اولیای محترم نگران طراحی سوال و آزمون از فرزندان خود نخواهند بود. با استفاده از این محصول به راحتی می توان در منزل از دانش آموز ارزشیابی به عمل آورد.

دانلود فیلم معرفی نرم افزار linebutton-download-animated

195,000 ریال – سفارش محصـــــــول

نحوه ی سفارش محصول : line

این مجموعه آموزشی را می توانید به دو صورت تهیه بفرمایید :

 • ب: به صورت پستی

  در این روش شما پس از پرداخت ، می توانید محصول را به صورت پستی دریافت بکنید . در این روش به خرید های زیر 100 هزار تومان ، مبلغ 5000 تومان هزینه پستی تعلق می گیرد. با ما با شماره 09153853914 تماس بگیرید .

  شماره حساب سیبا : 0103017291002

  شماره کارت سیبا : 6037991883052213


جــدول استفاده از تخـفیف

تعـــداد سفـــارشمیــزان تخــفیف هر عـدد لوح فشرده
5 تا 101000 تومان
11 تا 202000 تومان
21 تا 503000 تومان
51 تا 1004000 تومان
100 به بالا5000 تومان

مجموعه ی ١٠٠برنامه و بازی آموزشی هدفمند پایه سوم ابتدایی,دانلود 100 محتوای الکترونیکی ناب و ارزشمند برای ریاضی پایه ی سوم ابتدایی,آموزش مفاهیم ریاضی سوم ابتدایی

مجموعه 100 برنامه و بازی آموزشی پایه دوم ابتدایی

مجموعه 100 برنامه و بازی آموزشی پایه دوم ابتدایی ، برای اولین بار در ایران و برای هر یک از پایه های اول تا ششم ابتدایی بصورت جداگانه (هر پایه صد محتوای الکترونیکی در قالب یک سی دی) طراحی و تولید شده است .

مجموعه 100 برنامه و بازی آموزشی پایه دوم ابتدایی

 

تولید کننده و طراح محصول : ( مجموعه 100 برنامه و بازی آموزشی پایه دوم ابتدایی )

مجموعه ی 100 برنامه و بازی آموزشی هدفمند ریاضی پایه اول تا ششم ابتدایی ، در مدت 4 ماه تلاش بی وقفه ، توسط دوست خوبم جناب آقای علیرضا پناهی ، نفر اول تولید محتوای الکترونیکی کشور و نویسنده ی کتاب تولید محتوا با فلش ، طراحی و تولید شده است . هنر تعلیم به عنوان پشتیبان و حامی محصول ، تهیه این اثر ارزشمند را به شما توصیه می کند.

lineمحتوای این مجموعه شامل چه مواردی است؟line

هر کدام از سی دی های این مجموعه ، شامل 10 بخش و هر بخش شامل ده آموزش جالب و متنوع در ارتباط با پایه ی مربوط به آن است . این مجموعه که به صورت هدفمند و برای آموزش مفاهیم ریاضی اول تا پنجم ابتدایی در قالب بازی های فلش طراحی گردیده ، محیط خوب و دلنشینی را برای یادگیری دانش آموز و فرزند شما فراهم می آورد. این مجموعه ی آموزشی را می توانید به دو صورت دانلودی و پستی تهیه بفرمایید ..

195,000 ریال – سفارش محصـــــــول

محتوای مجموعه ی آموزشی دوم ابتدایی : 

محتوای آموزشی 1 تا 10

 • شمارش اعداد 1 تا 10 – تعداد بسته های که کامیون حمل می کند را پیدا کن
 • شمارش اشکال – یک تمرین عالی و جذّاب برای شمردن شکل ها
 • شمارش دومینو (2) – دومینوهای خواسته شده را در ظرف قرار بده
 • شمارش ماهی ها – قبل از انجام بازی راهنمای بازی را یاد بگیر
 • جمع اعداد یک رقمی به کمک زنبورها
 • جمع به کمک حیوانات – سگ و گربه را بشمار و جمع کن
 • جمع با تاس ها
 • آموزش و تمرین جمع اعداد 1 تا 10
 • جمع اعداد یک رقمی روی محور
 • بازی جمع اعداد با یادگار – به یادگار کمک کنید تا خود را برای مسابقه ی فوتبال آماده کند

195,000 ریال – سفارش محصـــــــول

محتوای آموزشی 11 تا 20

 • شمارش اشکال – یک تمرین عالی و جذّاب برای شمردن شکل ها
 • شمارش دومینو (2) – دومینوهای خواسته شده را در ظرف قرار بده
 • شمارش ماهی ها – قبل از انجام بازی راهنمای بازی را یاد بگیر
 • جمع اعداد یک رقمی به کمک زنبورها
 • جمع به کمک حیوانات – سگ و گربه را بشمار و جمع کن
 • جمع با تاس ها
 • آموزش و تمرین جمع اعداد 1 تا 10
 • جمع اعداد یک رقمی روی محور
 • بازی جمع اعداد با یادگار – به یادگار کمک کنید تا خود را برای مسابقه ی فوتبال آماده کند

195,000 ریال – سفارش محصـــــــول

محتوای آموزشی 21 تا 30

 • بازی جمع به صورت پازل
 • یک تمرین عالی و جذّاب برای بسته های 10 تایی
 • بازی جمع با زنبورهای کارگر
 • آموزش و تمرین اعداد دو رقمی با استفاده از چرتکه
 • جمع اعداد در مزرعه ی کدو – به احمد کمک کن تا زودتر کدوهایش را بکارد
 • بازی تفریق با استفاده از مکعب
 • تمرین تفریق (1)
 • تمرین تفریق (2) – به برادر کوچک یادگار کمک کنید تا ماهی صید کند
 • جمع و تفریق هشت پا
 • تمرین تفریق (3) – یک بازی جذّاب برای یادگیری تفریق با انواع شکل ها

195,000 ریال – سفارش محصـــــــول

محتوای آموزشی 31 تا 40

 • تمرین جمع و تفریق اعداد یک و چند رقمی
 • تمرین تفریق (4)
 • تمرین تفریق (5) – یک بازی جذّاب با شکار حشره ها
 • بازی پازل جمع و تفریق
 • بازی جمع و تفریق در کارخانه ورودی و خروجی – یک تمرین عالی و زیبا
 • تمرین تفریق (6)
 • ساختن تفریق – با اعداد داده شده یک تفریق بساز
 • بازی جمع و تفریق به صورت بکش و رها کن
 • جمع اعداد یک رقمی در جنگل – یک بازی جذّاب برای تمرین جمع
 • بازی جمع و تفریق با دو مینو – ببین می توانی پازل مربوط به دومینوها را کامل کنی؟

195,000 ریال – سفارش محصـــــــول

محتوای آموزشی 41 تا 50

 • جدول شگفت انگیز
 • پیدا کردن ستاره ها در جدول اعداد
 • جدول سودوکو یا شگفت انگیز
 • شناسایی اعداد از 1 تا 59
 • تمرین عدد نویسی از 1 تا 100 با امکان چاپ برگه
 • بازی جمع اعداد با یک
 • بازی رنگ آمیزی اعداد با امکان چاپ برگه
 • جمع اعداد یک رقمی به صورت ستونی
 • الگوی عددی 5 تا 5 تا
 • بازی جمع و تفریق به صورت فلش کارت

195,000 ریال – سفارش محصـــــــول

محتوای آموزشی 51 تا 60

 • پیدا کردن اعداد قبلی و بعدی عدد داده شده
 • تمرین تفریق و مسابقات تیراندازی با کمان – ببین می توانی جایزه ی مسابقه را ببری؟
 • آموزش و تمرین جمع و تفریق بر روی محور اعداد
 • بازی جمع و تفریق با بسکتبال
 • تمرین جمع و تفریق
 • جمع اعداد دو رقمی با استفاده از جدول ارزش مکانی و شکل
 • جمع اعداد دو رقمی با استفاده از جدول ارزش مکانی
 • تفریق اعداد دو رقمی با استفاده از جدول ارزش مکانی و شکل
 • جدول جمع – عدد داده شده ، جمع چه عددهایی می باشد؟
 • جمع چند رقمی با مراحل مختلف – به میمون کمک کن تا از بالای رودخانه و تمساح عبور کند

195,000 ریال – سفارش محصـــــــول

محتوای آموزشی 61 تا 70

 • جمع و تفریق ستونی
 • جمع و تفریق با تنظیمات پیشرفته
 • بازی جمع و تفریق به کمک پروانه ها
 • عددهای تقریبی
 • حل مسئله های تفریق (1)
 • حل مسئله های تفریق (2)
 • جمع فرایندی – یک تمرین عالی برای یادگیری جمع فرایندی
 • تفریق فرایندی – یک تمرین عالی برای یادگیری تفریق فرایندی
 • آموزش و تمرین تقارن – یک تمرین عالی و جذّاب با انواع شکل ها
 • رنگ آمیزی جدول اعداد 1 تا 100 با رنگ های مختلف – با امکان چاپ برگه

195,000 ریال – سفارش محصـــــــول

محتوای آموزشی 71 تا 80

 • کار با انواع محور
 • آموزش و تمرین اعداد چند رقمی با استفاده از چینه ها (1)
 • آموزش و تمرین اعداد چند رقمی با استفاده از چینه ها (2) – با امکان گسترده نویسی اعداد
 • آموزش و تمرین اعداد چند رقمی با استفاده از بسته ها و چرتکه
 • خواندن اعداد چند رقمی – یک تمرین عالی برای تمرین خواندن اعداد
 • الگوهای عددی – با استفاده از این تمرین ، الگوها را زودتر یاد بگیر
 • پازل جمع اعداد – پازل را کامل کن تا اطلاعاتی در مورد حیوانات به دست بیاوری
 • آموزش و تمرین الگو با استفاده از شکل
 • ترتیب اعداد چند رقمی
 • آموزش و تمرین ساعت (1)

195,000 ریال – سفارش محصـــــــول

محتوای آموزشی 81 تا 90

 • آموزش و تمرین ساعت (2)
 • آموزش و تمرین ساعت (3) – با امکان چاپ برگه
 • آموزش و تمرین ساعت (4) – ساعت بعد از ظهر و قبل از ظهر
 • آموزش و تمرین ساعت (5) – ساعت بعد از ظهر و قبل از ظهر
 • آموزش و تمرین ساعت (6) – با امکان چاپ برگه
 • آموزش و تمرین ساعت (7) – با امکان چاپ برگه
 • آموزش و تمرین ساعت (8) – با امکان چاپ برگه
 • اندازه گیری با ترازو
 • آموزش و تمرین مقایسه با انواع شکل
 • جمع و تفریق اعداد چند رقمی به صورت پازل

195,000 ریال – سفارش محصـــــــول

محتوای آموزشی 91 تا 100

 • جمع و تفریق اعداد به صورت الگو
 • بازی الگوی اعداد با قطار
 • جمع اعداد سه رقمی به کمک جدول ارزش مکانی و چرتکه
 • جمع اعداد سه رقمی به کمک جدول ارزش مکانی
 • تفریق اعداد سه رقمی به کمک جدول ارزش مکانی و شکل
 • چرخنده – قابل استفاده برای مبحث احتمال
 • آمار – یک تمرین عالی برای یادگیری و تمرین مبحث آمار
 • آموزش واحد پول (تومان) به همراه جمع و تفریق
 • آموزش و تمرین اعداد زوج و فرد
 • تانگرام – با استفاده از 7 قطعه ی داده شده پازل را کامل کن

195,000 ریال – سفارش محصـــــــول

ویژگی های این مجموعه آموزشیline

195,000 ریال – سفارش محصـــــــول

 • نرم افزار به گونه ای طراحی شده که معلمان می توانند از آن به راحتی در کلاس های هوشمند با حداقل امکانات نظیر یک کامپیوتر و یک دستگاه ویدئو پرژکتور استفاده نمایند.

 • تجربه نشان داده است که دانش آموزان علاقه ی زیادی به انجام تمرینات به صورت الکترونیکی و کامپیوتری دارند لذا پیشرفت درسی دانش آموزان تضمینی است.

 • دانش آموزان می توانند به راحتی بر روی کامپیوترهای خانگی و لپ تاپ با سیستم عامل ویندوز (تمامی ویندوزها اعم از ویندوز XP ، 7 ، 8 و 10) نصب نمایند.

 • فعالسازی آن بسیار راحت و آسان است. فعالسازی به روش اینترنتی و پیامکی (در صورت نبود اینترنت)

 • با آموزش برخی مباحث مهم ریاضی و تمرینات اکثر مباحث ریاضی پایه های اول تا ششم ابتدایی همراه با بازخورد توصیفی و امتیازی.

 • اولیای محترم نگران طراحی سوال و آزمون از فرزندان خود نخواهند بود. با استفاده از این محصول به راحتی می توان در منزل از دانش آموز ارزشیابی به عمل آورد.

 

دانلود فیلم معرفی نرم افزار linebutton-download-animated

نحوه ی سفارش محصول : line

این مجموعه آموزشی را می توانید به دو صورت تهیه بفرمایید :

 • ب: به صورت پستی

  در این روش شما پس از پرداخت ، می توانید محصول را به صورت پستی دریافت بکنید . در این روش به خرید های زیر 100 هزار تومان ، مبلغ 5000 تومان هزینه پستی تعلق می گیرد. با ما با شماره 09153853914 تماس بگیرید .

  شماره حساب سیبا : 0103017291002

  شماره کارت سیبا : 6037991883052213


جــدول استفاده از تخـفیف

تعـــداد سفـــارشمیــزان تخــفیف هر عـدد لوح فشرده
5 تا 101000 تومان
11 تا 202000 تومان
21 تا 503000 تومان
51 تا 1004000 تومان
100 به بالا5000 تومان

مجموعه ی ١٠٠برنامه و بازی آموزشی هدفمند پایه دوم ابتدایی,دانلود 100 محتوای الکترونیکی ناب و ارزشمند برای ریاضی پایه ی دوم ابتدایی,آموزش مفاهیم ریاضی دوم  ابتدایی

مجموعه 100 برنامه و بازی آموزشی پایه اول ابتدایی

سی دی های آموزشی ١٠٠ برنامه و بازی آموزشی ، برای اولین بار در ایران و برای هر یک از پایه های اول تا ششم ابتدایی بصورت جداگانه (هر پایه صد محتوای الکترونیکی در قالب یک سی دی) طراحی و تولید شده است .

مجموعه 100 برنامه و بازی آموزشی پایه اول ابتدایی

تولید کننده و طراح محصول :

مجموعه ی 100 برنامه و بازی آموزشی هدفمند ریاضی پایه اول تا ششم ابتدایی ، در مدت 4 ماه تلاش بی وقفه ، توسط دوست خوبم جناب آقای علیرضا پناهی ، نفر اول تولید محتوای الکترونیکی کشور و نویسنده ی کتاب تولید محتوا با فلش ، طراحی و تولید شده است . هنر تعلیم به عنوان پشتیبان و حامی محصول ، تهیه این اثر ارزشمند را به شما توصیه می کند.

lineمحتوای این مجموعه شامل چه مواردی است؟line

هر کدام از سی دی های این مجموعه ، شامل 10 بخش و هر بخش شامل ده آموزش جالب و متنوع در ارتباط با پایه ی مربوط به آن است . این مجموعه که به صورت هدفمند و برای آموزش مفاهیم ریاضی اول تا پنجم ابتدایی در قالب بازی های فلش طراحی گردیده ، محیط خوب و دلنشینی را برای یادگیری دانش آموز و فرزند شما فراهم می آورد. این مجموعه ی آموزشی را می توانید به دو صورت دانلودی و پستی تهیه بفرمایید ..

195,000 ریال – سفارش محصـــــــول

محتوای مجموعه آموزشی اول ابتدایی:

محتوای آموزشی 1 تا 10

 • شمارش میوه : میوه ها رو یکی یکی در سبد قرار بده !
 • شمارش اعداد 1 تا 10 : تعداد بسته هایی که کامیون حمل می کند را پیدا کن !
 • شمارش اشکال : یک بازی عالی در کارخانه !
 • شمارش سیب : روی عددی که تعداد سیب را نشان می دهد کلیک کن !
 • شمارش اشکال : یک تمرین عالی و جذاب برای برای شمردن شکل ها
 • شمارش اشکال : ببین می تونی شکل های مثل هم را بشماری وبنویسی !
 • شمارش دومینو (1) : یک تمرین جذاب با دومینوها
 • شمارش دومینو (2) : دومینوهای خواسته شده را در ظرف قرار بده !
 • شمارش ماهی ها : قبل ازانجام بازی راهنمای بازی را یاد بگیر !
 • الگو با شکل (1) : یک تمرین جذاب الگو به وسیله شکل های رنگی!

محتوای آموزشی 11 تا 20

 • الگو با شکل (2) : ببین میتونی الگوها رو ادامه بدی ؟!
 • رسم الگو با شکل : خودت برای خودت یه الگویی درست بکن !
 • شناسایی اعداد 0 تا 50 : یک بازی زیبا برای یادگیری اعداد از 0 تا 5 !
 • شناخت و جمع اعداد یک رقمی : حیوانات را بشمار و جدول را کامل کن !
 • آموزش و تمرین جمع به کمک سیب : یک بازی عالی با سیب های قرمز ، زرد و سبز!
 • جمع به کمک حیوانات : سگ و گربه را بشمار و جمع کن 1
 • آموزش جمع اعداد تک رقمی با دومینو : یک بازی زیبا در کارخانه ی دومینو
 • جمع با تاس ها
 • آموزش و جمع اعداد 1 تا 10

محتوای آموزشی 21 تا 30

 • جمع اعداد یک رقمی روی محور
 • بازی جمع اعداد با یادگار : به یادگار کمک کنید تا خود را برای مسابقه ی فوتبال آماده کند.
 • جمع اعداد یک رقمی به کمک شغل !
 • جمع اعداد یک رقمی به کمک کفشدوزک!
 • جمع اعداد یک رقمی به کمک آجر ” یک بازی بسیار بسیار زیبا !
 • جمع اعداد یک رقمی(1)
 • جمع اعداد یک رقمی (2)
 • جمع اعداد یک رقمی (3) : در آخر تمرین ، امتیازو بازخوردت را ببین !
 • جمع اعداد یک رقمی (4) : به قورباغه کمک کن تا بچه اش را از دست مار نجات دهد!
 • بازی جمع با میمون کوچولو

195,000 ریال – سفارش محصـــــــول

محتوای آموزشی 31 تا 40

 • جمع اعداد یک رقمی (5)!
 • بازی جمع و نقاشی!
 • جمع اعداد 0 تا 10 : با امکان چاپ برگه!
 • جمع اعداد برابر 8 با بادکنک!
 • جمع در کاخانه به کمک مورچه و سنجاقک!
 • جمع اعداد یک رقمی (6) : به موش کوچولو کمک کن تا روی جواب درست شلیک کند.!
 • جمع ماشینی
 • ساختن جمع : با اعداد داده شده جمع بساز !
 • جمع اعداد یک رقمی (7)
 • جمع اعداد یک رقمی (8) : کارت های مساوی رو در این بازی پیدا کن !

195,000 ریال – سفارش محصـــــــول

محتوای آموزشی 41 تا 50

 • آموزش و تمرین اعداد یک و دورقمی : یک تمرین عالی برای دسته های 10تایی !
 • بازی جمع با زنبورهای کارگر!
 • جمع اعداد : تمرین های متنوع و جذاب برای جمع اعداد!
 • تمرین ساخت اعداد دورقمی به وسیله چرتکه !
 • جمع اعداد در مزرعه ی کدو : به احمد کمک کن تا زودتر کدوهایش را بکارد !
 • جمع اعداد : به میمون کمک کن تا سالم از بالای تمساح عبور کند !
 • جمع اعداد یک و دورقمی : حل مسله !
 • آموزش و تمرین تفریق به کمک سیب : یک بازی عالی با سیب های قرمز ، زرد و سبز
 • آموزش و تمرین تفریق با مکعب
 • تمرین تفریق (1)

195,000 ریال – سفارش محصـــــــول

محتوای آموزشی 51 تا 60

 • تمرین تفریق (2) : به برادر کوچک یادگار کمک کنید تا ماهی رو صید بکنه !
 • جمع و تفریق هشت پا !
 • آموزش تمرین تفریق !
 • یک بازی جذاب با نوزادان : بچه ها منتظرت هستند تا با همدیگر بازی کنید. !
 • تفریق اعداد از 0 تا 20 به کمک شکل !
 • تمرین جمع و تفریق !
 • بازی و تمرین تفریق !
 • بازی تفریق با شکار حشره ها !
 • تفریق اعداد از 0 تا 20 به کمک محور !
 • جمع و تفریق به صورت بازی پازل !

195,000 ریال – سفارش محصـــــــول

محتوای آموزشی 61 تا 70

 • جمع و تفریق اعداد با ماشین در کارخانه ی پیشرفته !
 • تمرین تفریق (3) !
 • جمع و تفریق به کمک پروانه ها !
 • جمع و تفریق بره ها !
 • ساختن تفریق : با اعداد داده شده تفریق بساز !
 • جمع و تفریق (1) : بازی به صورت فلش کارت
 • جمع و تفریق (2) :
 • جمع و تفریق (3) : تمرین با تنظیمات پیشرفته
 • جمع و تفریق (4) :
 • جمع و تفریق (5) : یک بازی به صورت بکش و رها کن !

195,000 ریال – سفارش محصـــــــول

محتوای آموزشی 71 تا 80

 • تفریق اعداد یک و دو رقمی : حل مسله (1)
 • تفریق اعداد یک و دو رقمی : حل مسله (2)
 • جمع و تفریق (6)
 • بازی جمع با عدد های 2 ، 5 و 10
 • دنیای اعداد دورقمی : یک عالمه تمرین برای اعداد دو رقمی
 • جمع و تفریق (7) : بازی با پرتاپ توپ بسکتبال
 • جمع و تفریق (8) : آموزش و تمرین جمع و تفریق بر روی محور
 • جمع و تفریق (9) : بازی با قورباغه ها
 • تمرین عدد نویسی : اعداد قبلب و بعدب را پیدا کن و بنویس
 • جدول ارزش مکانی : آموزش و تمرین یکی و ده تایی

195,000 ریال – سفارش محصـــــــول

محتوای آموزشی 81 تا 90

 • بازی جمع اعداد یک رقمی در جنگل : از انجام این بازی لذت ببر
 • آموزش و تمرین مقایسه ی اعداد
 • تمرین تفریق مقایسه ی اعداد
 • تمرین تفریق و مسابقات تیراندازی با کمان : ببین میتونی جایزه بگیری!
 • بازی جمع و تفریق با دومینو ها
 • کار با نمودار
 • جدول شگفت انگیز !
 • کار با اعداد : از 1 تا 100
 • آموزش و تمرین ساعت با امکان چاپ برگه !
 • الگوهای عددی : با توجه به اعداد داده شده الگو را ادامه بده !
 • تمرین جمع : پازل را کامل کن تا اطلاعاتی در مورد حیوانات به دست بیاوری !

195,000 ریال – سفارش محصـــــــول

محتوای آموزشی 91 تا 100

 • دسته بندی : یک تمرین جذاب و عالی با برادر یادگار !
 • جدول سود و کویا شگفت انگیز
 • شناسایی اعداد از 0 تا 59 : با توجه به شکل داده شده روی عدد مناسب کلیک کن !
 • خواندن عدد : یک تمرین عالی برای خواندن و یادگیری اعداد
 • عددنویسی از 1 تا 100 با امکان چاپ برگه
 • پیدا کردن اعداد 1 تا 100 در جدول اعداد
 • جدول اعداد 1 تا 100 : تهیه جدول های متناوب با امکان چاپ (1)
 • جدول اعداد 1 تا 100 : تهیه جدول های متناوب با امکان چاپ (2)
 • آموزش و تمرین اعداد چند رقمی به کمک چرتکه
 • تقارن اشکال : آیا می تونی تقارن اشکال ساده را رنگ آمیزی کنی ؟

195,000 ریال – سفارش محصـــــــول

 

ویژگی های این مجموعه آموزشیline

195,000 ریال – سفارش محصـــــــول

 • نرم افزار به گونه ای طراحی شده که معلمان می توانند از آن به راحتی در کلاس های هوشمند با حداقل امکانات نظیر یک کامپیوتر و یک دستگاه ویدئو پرژکتور استفاده نمایند.

 • معلم می تواند به راحتی یک کلاس ٢٠ نفره را در یک زنگ ارزشیابی نماید. (صرفه جویی در زمان و هزینه های مصرفی نظیر ماژیک وایت برد)

 • تجربه نشان داده است که دانش آموزان علاقه ی زیادی به انجام تمرینات به صورت الکترونیکی و کامپیوتری دارند لذا پیشرفت درسی دانش آموزان تضمینی است.

 • دانش آموزان می توانند به راحتی بر روی کامپیوترهای خانگی و لپ تاپ با سیستم عامل ویندوز (تمامی ویندوزها اعم از ویندوز XP ، 7 ، 8 و 10) نصب نمایند.

 • فعالسازی آن بسیار راحت و آسان است. فعالسازی به روش اینترنتی و پیامکی (در صورت نبود اینترنت)

 • با آموزش برخی مباحث مهم ریاضی و تمرینات اکثر مباحث ریاضی پایه های اول تا ششم ابتدایی همراه با بازخورد توصیفی و امتیازی.

 • اولیای محترم نگران طراحی سوال و آزمون از فرزندان خود نخواهند بود. با استفاده از این محصول به راحتی می توان در منزل از دانش آموز ارزشیابی به عمل آورد.

دانلود فیلم معرفی نرم افزار linebutton-download-animated

نحوه ی سفارش محصول : line

این مجموعه آموزشی را می توانید به دو صورت تهیه بفرمایید :

 • ب: به صورت پستی

  در این روش شما پس از پرداخت ، می توانید محصول را به صورت پستی دریافت بکنید . در این روش به خرید های زیر 100 هزار تومان ، مبلغ 5000 تومان هزینه پستی تعلق می گیرد. با ما با شماره 09153853914 تماس بگیرید .

  شماره حساب سیبا : 0103017291002

  شماره کارت سیبا : 6037991883052213


جــدول استفاده از تخـفیف

تعـــداد سفـــارشمیــزان تخــفیف هر عـدد لوح فشرده
5 تا 101000 تومان
11 تا 202000 تومان
21 تا 503000 تومان
51 تا 1004000 تومان
100 به بالا5000 تومان

 

مجموعه ی ١٠٠برنامه و بازی آموزشی هدفمند پایه اول ابتدایی,دانلود 100 محتوای الکترونیکی ناب و ارزشمند برای ریاضی پایه ی اول ابتدایی,آموزش مفاهیم ریاضی اول ابتدایی

 

مجموعه ی 100 برنامه و بازی آموزشی هدفمند ریاضی پایه اول تا ششم ابتدایی

سی دی های آموزشی ١٠٠ برنامه و بازی آموزشی ، برای اولین بار در ایران و  برای هر یک از پایه های اول تا ششم ابتدایی بصورت جداگانه (هر پایه صد محتوای الکترونیکی در قالب یک سی دی) طراحی و تولید شده است .

%d9%85%d8%ac%d9%85%d9%88%d8%b9%d9%87-%db%8c-100-%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d9%88-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4%db%8c-%d9%87%d8%af%d9%81%d9%85%d9%86%d8%af-%d8%b1

تولید کننده و طراح محصول :

مجموعه ی 100 برنامه و بازی آموزشی هدفمند ریاضی پایه اول تا ششم ابتدایی ، در مدت 4 ماه تلاش بی وقفه ، توسط دوست خوبم جناب آقای علیرضا پناهی ، نفر اول تولید محتوای الکترونیکی کشور و نویسنده ی کتاب تولید محتوا با فلش ، طراحی و تولید شده است . هنر تعلیم به عنوان پشتیبان و حامی محصول ، تهیه این اثر ارزشمند را به شما توصیه می کند.

 lineمحتوای این مجموعه شامل چه مواردی است؟line

هر کدام از سی دی های این مجموعه ، شامل 10 بخش و هر بخش شامل ده آموزش جالب و متنوع در ارتباط با پایه ی مربوط به آن است . این مجموعه که به صورت هدفمند و برای آموزش مفاهیم ریاضی اول تا پنجم ابتدایی در قالب بازی های فلش طراحی گردیده ، محیط خوب و دلنشینی را برای یادگیری دانش آموز و فرزند شما فراهم می آورد. این مجموعه ی آموزشی را می توانید به دو صورت دانلودی و پستی تهیه بفرمایید ..

محتوای مجموعه آموزشی اول ابتدایی: 

محتوای آموزشی 1 تا 10

 • شمارش میوه : میوه ها رو یکی یکی در سبد قرار بده !
 • شمارش اعداد 1 تا 10 : تعداد بسته هایی که کامیون حمل می کند را پیدا کن !
 • شمارش اشکال : یک بازی عالی در کارخانه !
 • شمارش سیب : روی عددی که تعداد سیب را نشان می دهد کلیک کن !
 • شمارش اشکال : یک تمرین عالی و جذاب برای برای شمردن شکل ها
 • شمارش اشکال : ببین می تونی شکل های مثل هم را بشماری وبنویسی !
 • شمارش دومینو (1) : یک تمرین جذاب با دومینوها
 • شمارش دومینو (2) : دومینوهای خواسته شده را در ظرف قرار بده !
 • شمارش ماهی ها : قبل ازانجام بازی راهنمای بازی را یاد بگیر !
 • الگو با شکل (1) : یک تمرین جذاب الگو به وسیله شکل های رنگی!

محتوای آموزشی 11 تا 20

 • الگو با شکل (2) : ببین میتونی الگوها رو ادامه بدی ؟!
 • رسم الگو با شکل : خودت برای خودت یه الگویی درست بکن !
 • شناسایی اعداد 0 تا 50 : یک بازی زیبا برای یادگیری اعداد از 0 تا 5 !
 • شناخت و جمع اعداد یک رقمی : حیوانات را بشمار و جدول را کامل کن !
 • آموزش و تمرین جمع به کمک سیب : یک بازی عالی با سیب های قرمز ، زرد و سبز!
 • جمع به کمک حیوانات : سگ و گربه را بشمار و جمع کن 1
 • آموزش جمع اعداد تک رقمی با دومینو : یک بازی زیبا در کارخانه ی دومینو
 • جمع با تاس ها
 • آموزش و جمع اعداد 1 تا 10

محتوای آموزشی 21 تا 30

 • جمع اعداد یک رقمی روی محور
 • بازی جمع اعداد با یادگار : به یادگار کمک کنید تا خود را برای مسابقه ی فوتبال آماده کند.
 • جمع اعداد یک رقمی به کمک شغل !
 • جمع اعداد یک رقمی به کمک کفشدوزک!
 • جمع اعداد یک رقمی به کمک آجر ” یک بازی بسیار بسیار زیبا !
 • جمع اعداد یک رقمی(1)
 • جمع اعداد یک رقمی (2)
 • جمع اعداد یک رقمی (3) : در آخر تمرین ، امتیازو بازخوردت را ببین !
 • جمع اعداد یک رقمی (4) : به قورباغه کمک کن تا بچه اش را از دست مار نجات دهد!
 • بازی جمع با میمون کوچولو

محتوای آموزشی 31 تا 40

 • جمع اعداد یک رقمی (5)!
 • بازی جمع و نقاشی!
 • جمع اعداد 0 تا 10 : با امکان چاپ برگه!
 • جمع اعداد برابر 8 با بادکنک!
 • جمع در کاخانه به کمک مورچه و سنجاقک!
 • جمع اعداد یک رقمی (6) : به موش کوچولو کمک کن تا روی جواب درست شلیک کند.!
 • جمع ماشینی
 • ساختن جمع : با اعداد داده شده جمع بساز !
 • جمع اعداد یک رقمی (7)
 • جمع اعداد یک رقمی (8) : کارت های مساوی رو در این بازی پیدا کن !

محتوای آموزشی 41 تا 50

 • آموزش و تمرین اعداد یک و دورقمی : یک تمرین عالی برای دسته های 10تایی !
 • بازی جمع با زنبورهای کارگر!
 • جمع اعداد : تمرین های متنوع و جذاب برای جمع اعداد!
 • تمرین ساخت اعداد دورقمی به وسیله چرتکه !
 • جمع اعداد در مزرعه ی کدو : به احمد کمک کن تا زودتر کدوهایش را بکارد !
 • جمع اعداد : به میمون کمک کن تا سالم از بالای تمساح عبور کند !
 • جمع اعداد یک و دورقمی : حل مسله !
 • آموزش و تمرین تفریق به کمک سیب : یک بازی عالی با سیب های قرمز ، زرد و سبز
 • آموزش و تمرین تفریق با مکعب
 • تمرین تفریق (1)

محتوای آموزشی 51 تا 60

 • تمرین تفریق (2) : به برادر کوچک یادگار کمک کنید تا ماهی رو صید بکنه !
 • جمع و تفریق هشت پا !
 • آموزش تمرین تفریق !
 • یک بازی جذاب با نوزادان : بچه ها منتظرت هستند تا با همدیگر بازی کنید. !
 • تفریق اعداد از 0 تا 20 به کمک شکل !
 • تمرین جمع و تفریق !
 • بازی و تمرین تفریق !
 • بازی تفریق با شکار حشره ها !
 • تفریق اعداد از 0 تا 20 به کمک محور !
 • جمع و تفریق به صورت بازی پازل !

محتوای آموزشی 61 تا 70

 • جمع و تفریق اعداد با ماشین در کارخانه ی پیشرفته  !
 • تمرین تفریق (3)  !
 • جمع و تفریق به کمک پروانه ها  !
 • جمع و تفریق بره ها !
 • ساختن تفریق : با اعداد داده شده تفریق بساز  !
 • جمع و تفریق (1) : بازی به صورت فلش کارت
 • جمع و تفریق (2) :
 • جمع و تفریق (3) : تمرین با تنظیمات پیشرفته
 • جمع و تفریق (4) :
 • جمع و تفریق (5) : یک بازی به صورت بکش و رها کن !

محتوای آموزشی 71 تا 80

 • تفریق اعداد یک و دو رقمی : حل مسله (1)
 • تفریق اعداد یک و دو رقمی : حل مسله (2)
 • جمع و تفریق (6)
 • بازی جمع با عدد های 2 ، 5 و 10
 • دنیای اعداد دورقمی : یک عالمه تمرین برای اعداد دو رقمی
 • جمع و تفریق (7) : بازی با پرتاپ توپ بسکتبال
 • جمع و تفریق (8) : آموزش و تمرین جمع و تفریق بر روی محور
 • جمع و تفریق (9) : بازی با قورباغه ها
 • تمرین عدد نویسی : اعداد قبلب و بعدب را پیدا کن و بنویس
 • جدول ارزش مکانی : آموزش و تمرین یکی و ده تایی

محتوای آموزشی 81 تا 90

 • بازی جمع اعداد یک رقمی در جنگل : از انجام این بازی لذت ببر
 • آموزش و تمرین مقایسه ی اعداد
 • تمرین تفریق مقایسه ی اعداد
 • تمرین تفریق و مسابقات تیراندازی با کمان : ببین میتونی جایزه بگیری!
 • بازی جمع و تفریق با دومینو ها
 • کار با نمودار
 • جدول شگفت انگیز !
 • کار با اعداد : از 1 تا 100
 • آموزش و تمرین ساعت با امکان چاپ برگه !
 • الگوهای عددی : با توجه به اعداد داده شده الگو را ادامه بده  !
 • تمرین جمع : پازل را کامل کن تا اطلاعاتی در مورد حیوانات به دست بیاوری !

محتوای آموزشی 91 تا 100

 • دسته بندی : یک تمرین جذاب و عالی با برادر یادگار !
 • جدول سود و کویا شگفت انگیز
 • شناسایی اعداد از 0 تا 59 : با توجه به شکل داده شده روی عدد مناسب کلیک کن !
 • خواندن عدد : یک تمرین عالی برای خواندن و یادگیری اعداد
 • عددنویسی از 1 تا 100 با امکان چاپ برگه
 • پیدا کردن اعداد  1 تا 100 در جدول اعداد
 • جدول اعداد  1 تا 100 : تهیه جدول های متناوب با امکان چاپ (1)
 • جدول اعداد  1 تا 100 : تهیه جدول های متناوب با امکان چاپ (2)
 • آموزش و تمرین اعداد چند رقمی به کمک چرتکه
 • تقارن اشکال : آیا می تونی تقارن اشکال ساده را رنگ آمیزی کنی ؟

محتوای مجموعه ی آموزشی دوم ابتدایی : 

محتوای آموزشی 1 تا 10

 • شمارش اعداد 1 تا 10 – تعداد بسته های که کامیون حمل می کند را پیدا کن
 • شمارش اشکال – یک تمرین عالی و جذّاب برای شمردن شکل ها
 • شمارش دومینو (2) – دومینوهای خواسته شده را در ظرف قرار بده
 • شمارش ماهی ها – قبل از انجام بازی راهنمای بازی را یاد بگیر
 • جمع اعداد یک رقمی به کمک زنبورها
 • جمع به کمک حیوانات – سگ و گربه را بشمار و جمع کن
 • جمع با تاس ها
 • آموزش و تمرین جمع اعداد 1 تا 10
 • جمع اعداد یک رقمی روی محور
 • بازی جمع اعداد با یادگار – به یادگار کمک کنید تا خود را برای مسابقه ی فوتبال آماده کند

محتوای آموزشی 11 تا 20

 • شمارش اشکال – یک تمرین عالی و جذّاب برای شمردن شکل ها
 • شمارش دومینو (2) – دومینوهای خواسته شده را در ظرف قرار بده
 • شمارش ماهی ها – قبل از انجام بازی راهنمای بازی را یاد بگیر
 • جمع اعداد یک رقمی به کمک زنبورها
 • جمع به کمک حیوانات – سگ و گربه را بشمار و جمع کن
 • جمع با تاس ها
 • آموزش و تمرین جمع اعداد 1 تا 10
 • جمع اعداد یک رقمی روی محور
 • بازی جمع اعداد با یادگار – به یادگار کمک کنید تا خود را برای مسابقه ی فوتبال آماده کند

محتوای آموزشی 21 تا 30

 • بازی جمع به صورت پازل
 • یک تمرین عالی و جذّاب برای بسته های 10 تایی
 • بازی جمع با زنبورهای کارگر
 • آموزش و تمرین اعداد دو رقمی با استفاده از چرتکه
 • جمع اعداد در مزرعه ی کدو – به احمد کمک کن تا زودتر کدوهایش را بکارد
 • بازی تفریق با استفاده از مکعب
 • تمرین تفریق (1)
 • تمرین تفریق (2) – به برادر کوچک یادگار کمک کنید تا ماهی صید کند
 • جمع و تفریق هشت پا
 • تمرین تفریق (3) – یک بازی جذّاب برای یادگیری تفریق با انواع شکل ها

محتوای آموزشی 31 تا 40

 • تمرین جمع و تفریق اعداد یک و چند رقمی
 • تمرین تفریق (4)
 • تمرین تفریق (5) – یک بازی جذّاب با شکار حشره ها
 • بازی پازل جمع و تفریق
 • بازی جمع و تفریق در کارخانه ورودی و خروجی – یک تمرین عالی و زیبا
 • تمرین تفریق (6)
 • ساختن تفریق – با اعداد داده شده یک تفریق بساز
 • بازی جمع و تفریق به صورت بکش و رها کن
 • جمع اعداد یک رقمی در جنگل – یک بازی جذّاب برای تمرین جمع
 • بازی جمع و تفریق با دو مینو – ببین می توانی پازل مربوط به دومینوها را کامل کنی؟

محتوای آموزشی 41 تا 50

 • جدول شگفت انگیز
 • پیدا کردن ستاره ها در جدول اعداد
 • جدول سودوکو یا شگفت انگیز
 • شناسایی اعداد از 1 تا 59
 • تمرین عدد نویسی از 1 تا 100 با امکان چاپ برگه
 • بازی جمع اعداد با یک
 • بازی رنگ آمیزی اعداد با امکان چاپ برگه
 • جمع اعداد یک رقمی به صورت ستونی
 • الگوی عددی 5 تا 5 تا
 • بازی جمع و تفریق به صورت فلش کارت

محتوای آموزشی 51 تا 60

 • پیدا کردن اعداد قبلی و بعدی عدد داده شده
 • تمرین تفریق و مسابقات تیراندازی با کمان – ببین می توانی جایزه ی مسابقه را ببری؟
 • آموزش و تمرین جمع و تفریق بر روی محور اعداد
 • بازی جمع و تفریق با بسکتبال
 • تمرین جمع و تفریق
 • جمع اعداد دو رقمی با استفاده از جدول ارزش مکانی و شکل
 • جمع اعداد دو رقمی با استفاده از جدول ارزش مکانی
 • تفریق اعداد دو رقمی با استفاده از جدول ارزش مکانی و شکل
 • جدول جمع – عدد داده شده ، جمع چه عددهایی می باشد؟
 • جمع چند رقمی با مراحل مختلف – به میمون کمک کن تا از بالای رودخانه و تمساح عبور کند

محتوای آموزشی 61 تا 70

 • جمع و تفریق ستونی
 • جمع و تفریق با تنظیمات پیشرفته
 • بازی جمع و تفریق به کمک پروانه ها
 • عددهای تقریبی
 • حل مسئله های تفریق (1)
 • حل مسئله های تفریق (2)
 • جمع فرایندی – یک تمرین عالی برای یادگیری جمع فرایندی
 • تفریق فرایندی – یک تمرین عالی برای یادگیری تفریق فرایندی
 • آموزش و تمرین تقارن – یک تمرین عالی و جذّاب با انواع شکل ها
 • رنگ آمیزی جدول اعداد 1 تا 100 با رنگ های مختلف – با امکان چاپ برگه

محتوای آموزشی 71 تا 80

 • کار با انواع محور
 • آموزش و تمرین اعداد چند رقمی با استفاده از چینه ها (1)
 • آموزش و تمرین اعداد چند رقمی با استفاده از چینه ها (2) – با امکان گسترده نویسی اعداد
 • آموزش و تمرین اعداد چند رقمی با استفاده از بسته ها و چرتکه
 • خواندن اعداد چند رقمی – یک تمرین عالی برای تمرین خواندن اعداد
 • الگوهای عددی – با استفاده از این تمرین ، الگوها را زودتر یاد بگیر
 • پازل جمع اعداد – پازل را کامل کن تا اطلاعاتی در مورد حیوانات به دست بیاوری
 • آموزش و تمرین الگو با استفاده از شکل
 • ترتیب اعداد چند رقمی
 • آموزش و تمرین ساعت (1)

محتوای آموزشی 81 تا 90

 • آموزش و تمرین ساعت (2)
 • آموزش و تمرین ساعت (3) – با امکان چاپ برگه
 • آموزش و تمرین ساعت (4) – ساعت بعد از ظهر و قبل از ظهر
 • آموزش و تمرین ساعت (5) – ساعت بعد از ظهر و قبل از ظهر
 • آموزش و تمرین ساعت (6) – با امکان چاپ برگه
 • آموزش و تمرین ساعت (7) – با امکان چاپ برگه
 • آموزش و تمرین ساعت (8) – با امکان چاپ برگه
 • اندازه گیری با ترازو
 • آموزش و تمرین مقایسه با انواع شکل
 • جمع و تفریق اعداد چند رقمی به صورت پازل

محتوای آموزشی 91 تا 100

 • جمع و تفریق اعداد به صورت الگو
 • بازی الگوی اعداد با قطار
 • جمع اعداد سه رقمی به کمک جدول ارزش مکانی و چرتکه
 • جمع اعداد سه رقمی به کمک جدول ارزش مکانی
 • تفریق اعداد سه رقمی به کمک جدول ارزش مکانی و شکل
 • چرخنده – قابل استفاده برای مبحث احتمال
 • آمار – یک تمرین عالی برای یادگیری و تمرین مبحث آمار
 • آموزش واحد پول (تومان) به همراه جمع و تفریق
 • آموزش و تمرین اعداد زوج و فرد
 • تانگرام – با استفاده از 7 قطعه ی داده شده پازل را کامل کن

محتوای مجموعه آموزشی سوم ابتدایی : 

محتوای آموزشی 1 تا 10

 • الگوهای عددی (1) – الگویابی عدد 5 تا 5
 • الگوهای عددی (2) – الگویابی عدد 5 تا 5
 • الگوهای عددی (3) – انواع الگوهای عددی
 • الگوهای عددی (4) – انواع الگوهای عددی روی قطار
 • الگوهای عددی (5) – الگویابی از 2 تا 5
 • جمع و تفریق در ماشین ورودی و خروجی (1) – یک تمرین عالی و جذّاب
 • جمع و تفریق در ماشین ورودی و خروجی (2) – ضرب و تقسیم را بعداً انجام بده
 • آموزش و تمرین ساعت (1)
 • آموزش و تمرین ساعت (2) – با امکان چاپ برگه
 • آموزش و تمرین ساعت (3) – با امکان چاپ برگه

محتوای آموزشی 11 تا 20

 • آموزش و تمرین ساعت (4) – با امکان چاپ برگه
 • آموزش و تمرین ساعت (5) – با تنظیمات پیشرفته
 • آموزش و تمرین ساعت (6) – ساعت قبل از ظهر و بعد از ظهر
 • آموزش و تمرین ساعت (7) – ساعت قبل از ظهر و بعد از ظهر
 • تقارن – تقارن انواع اشکال را رنگ آمیزی کن و لذّت ببر
 • آموزش و تمرین اعداد چند رقمی با استفاده از چینه ها (1)
 • آموزش و تمرین اعداد چند رقمی با استفاده از چینه ها (2) – با امکان گسترده نویسی اعداد
 • تمرین خواندن اعداد چند رقمی – یک تمرین عالی برای تمرین خواندن اعداد چند رقمی
 • بازی فلش کارت اعداد – عدد خواسته شده را با کارتهای داده شده بساز و لذّت ببر
 • جدول ارزش مکانی – یک برنامه ی عالی برای تمرین و خواندن اعداد چند رقمی
 • محتوای آموزشی 21 تا 30

  • عددهای تقریبی (1)
  • عددهای تقریبی (2)
  • عددهای تقریبی (3)
  • گسترده نویسی اعداد چند رقمی
  • آموزش و تمرین گرم و کیلوگرم
  • آموزش و تمرین کسر (1) – یک تمرین عالی برای یادگیری کسر
  • آموزش و تمرین کسر (2) – یک بازی جذّاب کسر
  • آموزش و تمرین کسر (3)
  • آموزش و تمرین کسر (4)
  • آموزش و تمرین کسر (5) – بازی کسر 10 سوالی

  محتوای آموزشی 31 تا 40

  • آموزش و تمرین کسر (6) – یک بازی کسر به صورت پازل
  • آموزش و تمرین کسر (7) – بازی کسر به صورت بکش و رها کن
  • آموزش و تمرین کسر (8) – رنگ آمیزی اشکال
  • آموزش و تمرین کسر (9) – با امکان چاپ برگه
  • آموزش و تمرین کسر (10) – با امکان چاپ برگه
  • مقایسه ی کسرها – قبل از انجام بازی ، ابتدا راهنما را بخوان
  • آموزش و تمرین ضرب (1) – با استفاده از شکل
  • آموزش و تمرین ضرب (2) – ضرب اعداد 1 تا 6 با استفاده از شکل
  • آموزش و تمرین ضرب (3) – ضرب به کمک جمع اعداد
  • آموزش و تمرین ضرب (4) – ضرب اعداد 1 تا 7 به کمک جمع

  محتوای آموزشی 41 تا 50

  • بازی ضرب (1) – ضرب اعداد یک رقمی
  • بازی ضرب (2) – مسابقه ی ضرب فوتبالی بین ایران و برزیل
  • بازی ضرب (3) – به قورباغه کمک کن تا بچّه اش را از دست مار نجات دهد
  • جمع ، تفریق ، ضرب و تقسیم یک رقمی به صورت بکش و رها کن
  • تمرین ضرب به دو صورت مختلف
  • بازی ضرب (4) – یک بازی جذّاب به صورت پازل و تصاویر دو به دو
  • بازی جمع ، تفریق و ضرب به صورت بسکتبال
  • جدول ضرب سرعتی – ببین در چند ثانیه می توانی جدول ضرب را کامل کنی؟
  • کاربرگ جدول ضرب با امکان اعداد جدید و چاپ برگه
  • تمرین ضرب از 1 تا 10

  محتوای آموزشی 51 تا 60

  • ضرب 31 پرسشی
  • ضرب با قورباغه
  • ضرب با تاس
  • بازی ضرب و تقسیم در قطب با پنگوئن های بازی گوش
  • بازی ضرب درست ، نادرست
  • ضرب جور کردنی – با اعداد داده شده یک ضرب بساز
  • بازی ضرب به صورت کارتی – ببین می توانی در یک دقیقه بازی را انجام دهی؟
  • بازی ضرب موش و پیتزا
  • بازی ضرب با سنجاب ها – به بچّه سنجاب ها کمک کن تا به خانه هایشان بروند
  • بازی ضرب با رنگ آمیزی منظره

  محتوای آموزشی 61 تا 70

  • تقسیم غوّاص – به غوّاص کمک کنید تا با اکسیژن موجود ، گنج را از ته دریا بیرون بیاورد
  • تقسیم تخته سنگ به قسمت های دلخواه
  • ساختن تقسیم – با اعداد داده شده یک تقسیم بساز
  • جمع ، تفریق ، تقسیم و ضرب (1) – بازی به صورت فلش کارت
  • جمع ، تفریق ، تقسیم و ضرب (2) – اعداد به صورت ستونی
  • جمع ، تفریق ، تقسیم و ضرب (3) – تمرین به صورت تعیین محدوده
  • جمع ، تفریق ، تقسیم و ضرب (4) – تمرین به صورت تنظیمات پیشرفته
  • تانگرام – با 7 قطعه ی داده شده پازل را کامل کن
  • آموزش و تمرین محیط اشکال چند ضلعی – یک تمرین عالی و جذّاب برای یادگیری محیط
  • تمرین محیط اشکال

  محتوای آموزشی 71 تا 80

  • محیط و مساحت مستطیل
  • محیط و مساحت انواع شکل ها
  • مساحت اشکال چند ضلعی
  • مقایسه ی اعداد چند رقمی
  • آموزش و تمرین جمع و تفریق بر روی محور
  • جدول جمع – عدد داده شده ، جمع چه عددهایی می باشد؟
  • بازی جمع و تفریق به صورت پازل و کارت های دو به دو
  • تمرین جمع – به میمون کمک کن تا به سلامت از بالای رودخانه و تمساح عبور کند
  • جمع اعداد 4 رقمی با استفاده از جدول ارزش مکانی و چرتکه
  • ترتیب اعداد چند رقمی

  محتوای آموزشی 81 تا 90

  • تفریق اعداد چند رقمی
  • کار با واحد تومان به همراه جمع و تفریق
  • ارزش پول
  • کار با پول – یک تمرین جذّاب کار با اسکناسهای 10000 ، 20000 ،‌ 50000 و 100000 ریالی
  • چرخنده – قابل استفاده برای مبحث احتمال
  • انداختن تاس  – قابل استفاده برای مبحث احتمال
  • آمار (1) – نمودار ستونی
  • آمار (2) – نمودار ستونی
  • آموزش و تمرین اعداد زوج و فرد
  • بازی ضرب با بچّه گنجشک ها

  محتوای آموزشی 91 تا 100

  • بازی ضرب با گنجشک ها
  • ضرب اعداد به کمک شکل
  • بازی سرگرم کننده ضرب با مورچه ها – ضرب از 1 تا 12
  • ضرب فرایندی (1) – ضرب چند مرحله ای
  • ضرب فرایندی (2) – ضرب چند مرحله ای
  • ضرب دو رقمی در یک رقمی به صورت فرایندی – با امکان چاپ برگه
  • مضرب اعداد – با امکان چاپ برگه
  • ضرب اعداد در 10 ، 20 ، 100 و 1000
  • جمع ، تفریق و ضرب پروانه ها
  • تقسیم اعداد دو رقمی بر یک رقمی با باقی مانده

  محتوای مجموعه آموزشی چهارم ابتدایی : 

  محتوای آموزشی 1 تا 10

  1. الگوهای عددی (1) – الگویابی عدد 5 تا 5
  2. الگوهای عددی (2) – انواع الگوهای عددی
  3. الگوهای عددی (3) – انواع الگوهای عددی
  4. عددنویسی با استفاده از جدول ارزش مکانی (1)
  5. عددنویسی با استفاده از جدول ارزش مکانی (2)
  6. عددنویسی با استفاده از جدول ارزش مکانی (3)
  7. کار با پول – شمارش واحد تومان – به علی کمک کن تا پول را پرداخت کند
  8. ماشین ورودی و خروجی پیشرفته
  9. عددنویسی با استفاده از فلش کارت های اعداد
  10. بازی جمع و تفریق به صورت پازل

  محتوای آموزشی 11 تا 20

  1. تمرین خواندن اعداد چند رقمی
  2. ترتیب اعداد چند رقمی
  3. الگوهای عددی – میلیون
  4. مقایسه ی اعداد چند رقمی
  5. آموزش و تمرین کسر
  6. بازی و تمرین کسر (1)
  7. بازی و تمرین کسر (2) – خودت شکل ایجاد کن و رنگ آمیزی کن
  8. بازی و تمرین کسر (3) – بازی به صورت بکش و رها کن
  9. بازی و تمرین کسر (4) – بازی بولینگ
  10. بازی و تمرین کسر (5) – بازی 10 سوالی

  محتوای آموزشی 21 تا 30

  1. بازی و تمرین کسر (6) – بازی به صورت پازل
  2. رنگ آمیزی شکل ها براساس کسر داده شده (1)
  3. نوشتن کسر اشکال – با امکان چاپ برگه
  4. رنگ آمیزی شکل ها براساس کسر داده شده (2) – با امکان چاپ برگه
  5. جمع اعداد کسری (1)
  6. جمع و تفریق کسر
  7. جمع اعداد کسری (2)
  8. تفریق اعداد کسری
  9. کسرهای مساوی (2)

  محتوای آموزشی 31 تا 40

  1. کسرهای مساوی (3) – با امکان چاپ برگه
  2. ساده کردن کسر (1)
  3. ساده کردن کسر (2)
  4. ساده کردن کسر (3) – با امکان چاپ برگه
  5. مقایسه ی کسرها – قبل از انجام بازی ، ابتدا راهنما را بخوان
  6. کسرهای بزرگتر از واحد و مقایسه ی آنها به صورت بکش و رها کن
  7. آموزش و تمرین ضرب عدد در کسر
  8. ضرب عدد در کسر
  9. آموزش و تمرین ضرب به کمک شکل
  10. جمع ، تفریق ، ضرب و تقسیم (1) – بازی به صورت فلش کارت

  محتوای آموزشی 41 تا 50

  1. جمع ، تفریق ، ضرب و تقسیم (2) – بازی به صورت ستونی
  2. جمع ، تفریق ، ضرب و تقسیم (3) – بازی به صورت بکش و رها کن
  3. جمع ، تفریق ، ضرب و تقسیم (4) – با تعیین درجه ی سختی
  4. جمع ، تفریق ، ضرب و تقسیم (5) – با تنظیمات پیشرفته
  5. ضرب 31 پرسشی
  6. بازی ضرب با قورباغه
  7. بازی ضرب با تاس
  8. ضرب فوتبالی – بازی بین ایران و برزیل
  9. ضرب جور کردنی – با اعداد داده شده یک ضرب درست کن
  10. بازی ضرب موش و پیتزا

  محتوای آموزشی 51 تا 60

  1. بازی ضرب پازلی
  2. تمرین ضرب با شکل
  3. بازی ضرب و تقسیم در قطب با پنگوئن های بازیگوش
  4. ضرب در اعداد 10 ، 20 ، 100 و 1000
  5. بازی ضرب درست ، نادرست
  6. کاربرگ ضرب – با امکان چاپ برگه
  7. بازی ضرب سرعتی – ببین در چند دقیقه می توانی بازی را انجام دهی؟
  8. ضرب عدد دو رقمی در یک رقمی به صورت فرایندی
  9. ضرب عدد سه رقمی در یک رقمی به صورت فرایندی
  10. ضرب عدد دو رقمی در دو رقمی به صورت فرایندی

  محتوای آموزشی 61 تا 70

  1. ضرب عدد چند رقمی در چند رقمی
  2. ضرب عدد دو رقمی در یک رقمی
  3. محاسبه ی اعداد به صورت تقریبی (1)
  4. محاسبه ی اعداد به صورت تقریبی (2)
  5. تمرین تقسیم (1) – تقسیم تخته سنگ به قسمت های مختلف
  6. تمرین تقسیم (2) – به غوّاص کمک کن تا گنج را از ته دریا بیرون بکشد
  7. تقسیم جور کردنی – با اعداد داده شده یک تقسیم بساز
  8. بازی مضرب اعداد 2 تا 12 با کفشدوزک
  9. آزمون مضرب – با امکان چاپ برگه
  10. بخش پذیری

  محتوای آموزشی 71 تا 80

  1. تقسیم اعداد دو رقمی بر یک رقمی به روش فرایندی
  2. انواع زاویه – تند ، راست و باز
  3. آموزش ساعت (1)
  4. آموزش ساعت (2) – قبل از ظهر و بعد از ظهر
  5. آموزش ساعت (3) – قبل از ظهر و بعد از ظهر
  6. آموزش ساعت (4)
  7. اعداد مخلوط (1) – به کمک خطّ کش
  8. اعداد مخلوط (2) – تمرین به صورت بکش و رها کن روی محور
  9. اعداد مخلوط (3) – با امکان چاپ برگه
  10. اعداد مخلوط (4) – با امکان چاپ برگه

  محتوای آموزشی 81 تا 90

  1. اعداد اعشاری (1)
  2. آموزش اعداد کسری و اعشاری
  3. تمرین کسر و تبدیل آن به اعداد اعشاری
  4. نمایش اعداد اعشاری روی محور (1) – تمرین به صورت بکش و رها کن
  5. نمایش اعداد اعشاری روی محور (2) – با امکان چاپ برگه
  6. تبدیل کسر به اعشاری
  7. تبدیل کسر و اعشاری به یکدیگر – بازی به صورت کارت های دو به دو
  8. جمع اعداد اعشاری
  9. تفریق اعداد اعشاری
  10. ضرب عدد صحیح در اعداد اعشاری به کمک شکل

  محتوای آموزشی 91 تا 100

  1. آموزش محیط اشکال
  2. تمرین محیط اشکال (1)
  3. تمرین محیط اشکال (2)
  4. محیط و مساحت مستطیل
  5. محیط و مساحت شکل های مربع ، مستطیل ، متوازی الاضلاع و لوزی
  6. محیط اشکال چند ضلعی
  7. تانگرام – با 7 قطعه ی داده شده اشکال خواسته شده را بساز
  8. آمار – نمودار ستونی
  9. چرخنده – قابل استفاده برای مبحث احتمال
  10. انداختن تاس – قابل استفاده برای مبحث احتمال

  محتوای مجموعه آموزشی پنحم ابتدایی : 

  محتوای آموزشی 1 تا 10

  1. شمارش واحد تومان – آموزش حساب کردن پول
  2. الگوهای عددی (1) – میلیون
  3. الگوهای عددی (2) – میلیارد
  4. جمع میلیارد با میلیون
  5. تفریق میلیارد با میلیون
  6. جمع اعداد مرکّب
  7. الگوهای عددی (3) – الگوی اعداد 2 تا 5
  8. تمرین کسر (1) – رنگ آمیزی شکل ها
  9. تمرین کسر (2) – تمرین به صورت بازی بکش و رها کن
  10. آموزش و تمرین اعداد مخلوط – رنگ آمیزی شکل

  محتوای آموزشی 11 تا 20

  1. اعداد مخلوط (1) – پیدا کردن عدد روی خطّ کش
  2. اعداد مخلوط (2) – با استفاده از شکل
  3. اعداد مخلوط (3) – با استفاده از محور
  4. اعداد مخلوط (4) – با امکان چاپ برگه
  5. اعداد مخلوط (5) – با امکان چاپ برگه
  6. تبدیل عدد مخلوط به کسر
  7. تبدیل کسر به عدد مخلوط (1)
  8. تبدیل کسر به عدد مخلوط (2)
  9. تبدیل عدد مخلوط به کسر و کسر به عدد مخلوط
  10. مقایسه ی کسرها (1) – بازی به صورت بکش و رها ک

  محتوای آموزشی 21 تا 30

  1. مقایسه ی کسرها (2)
  2. تمرین کسر به صورت بکش و رها کن سپس مقایسه ی آنها
  3. مقایسه ی اعداد مخلوط
  4. آموزش و تمرین جمع کسر
  5. جمع کسر
  6. تفریق کسر
  7. جمع و تفریق کسر
  8. ضرب عدد در کسر (1)
  9. ضرب عدد در کسر (2)
  10. ضرب کسرها (1) – با استفاده از شکل

  محتوای آموزشی 31 تا 40

  1. ضرب کسرها (2)
  2. تقسیم کسر در عدد
  3. تقسیم عدد در کسر
  4. ضرب اعداد مخلوط
  5. کسرهای مساوی (1)
  6. کسرهای مساوی (2) – کسرهای مساوی با یک دوم
  7. کسرهای مساوی (3) – کسرهای مساوی با یک سوم
  8. کسرهای مساوی (4) – کسرهای مساوی با یک چهارم
  9. کسرهای مساوی (5) – با امکان چاپ برگه
  10. کسرهای مساوی (6)

  محتوای آموزشی 41 تا 50

  1. ساده کردن کسر (1)
  2. ساده کردن کسر (2)
  3. ساده کردن کسر (3) – با امکان چاپ برگه
  4. جدول تناسب
  5. نسبت و تناسب – آموزش و تمرین
  6. درصد (1) – رنگ آمیزی شکل
  7. درصد (2) – رنگ آمیزی شکل
  8. درصد (3) – با امکان چاپ برگه
  9. درصد (4) – با امکان چاپ برگه
  10. درصد (5) – با امکان چاپ برگه

  محتوای آموزشی 51 تا 60

  1. درصد (6) – مسابقه بین خرگوش و لاک پشت – از اجرای این بازی لذّت ببر
  2. تقارن (1) – رنگ آمیزی جدول
  3. تقارن (2) – رسم تقارن شکل
  4. تقارن (3) – بازی با گوی های قرمز
  5. تقارن (4) – با قابلیّت انتخاب 4 خطّ تقارن
  6. تانگرام – بازی و شکل سازی با مربّع 7 قطعه ای
  7. تابلوی رسم – کار با ابزار مختلف ترسیم
  8. زاویه های تند ، راست و باز
  9. اندازه گیری زاویه – یک تمرین کامل در رابطه با زاویه ها
  10. عددهای اعشاری – پیدا کردن عدد روی خطّ کش

  محتوای آموزشی 61 تا 70

  1. آموزش و تمرین اعداد اعشاری با استفاده از محور
  2. آموزش و تمرین کسرها و اعداد اعشاری برابر هم
  3. تمرین کسر و تبدیل آن به عدد اعشاری
  4. تبدیل کسر به اعشاری
  5. اعداد اعشاری روی محور
  6. تبدیل کسر به اعشاری
  7. پیدا کردن اعداد اعشاری روی محور – با امکان چاپ برگه
  8. جمع اعداد اعشاری (1) – تمرین و بازی 5 مرحله ای جذّاب
  9. جمع اعداد اعشاری (2) – پیدا کردن عدد دوم
  10. جمع اعداد اعشاری (3) – با استفاده از جدول ارزش مکانی

  محتوای آموزشی 71 تا 80

  1. جمع اعداد اعشاری (4) – با استفاده از شکل
  2. محیط اشکال چند ضلعی
  3. تفریق اعداد اعشاری (1) – تمرین و بازی 5 مرحله ای جذّاب
  4. تفریق اعداد اعشاری (2) – با استفاده از جدول ارزش مکانی
  5. ضرب عدد اعشاری در عدد اعشاری – به کمک شکل
  6. ضرب عدد صحیح در عدد اعشاری – به کمک شکل
  7. ضرب عدد اعشاری در عدد صحیح – تمرین 5 مرحله ای
  8. ضرب و تقسیم اعداد اعشاری در 10 ، 100 و 1000
  9. آموزش و تمرین اعداد کسری ، اعشاری و درصدهای مساوی همدیگر
  10. تبدیل کسر و اعشاری به یکدیگر

  محتوای آموزشی 81 تا 90

  1. تبدیل اعداد اعشاری و درصد به یکدیگر
  2. تبدیل کسر ، اعشاری و درصد به یکدیگر (1) – با استفاده از شکل رنگ شده
  3. تبدیل کسر ، اعشاری و درصد به یکدیگر (2) – بازی با توپ های رنگی
  4. تبدیل کسر ، اعشاری و درصد به یکدیگر (3) – با امکان چاپ برگه
  5. ترتیب اعداد اعشاری ، کسری و درصد – بازی با مرغ و تخم مرغ ها
  6. آموزش و تمرین محیط اشکال چند ضلعی
  7. محیط و مساحت اشکال مربع ، مستطیل ، لوزی و متوازی الاضلاع
  8. مساحت اشکال چند ضلعی
  9. آموزش و تمرین محیط دایره
  10. محیط انواع شکل های هندسی

  محتوای آموزشی 91 تا 100

  1. اندازه گیری حجم (1)
  2. اندازه گیری حجم (2) – مکعب مربع و مستطیل
  3. گنجایش (1)
  4. گنجایش (2)
  5. اندازه گیری – گرم و کیلوگرم
  6. آمار (1) – نمودار ستونی
  7. آمار (2) – نمودار ستونی
  8. میانگین اعداد
  9. انداختن تاس – قابل استفاده برای مبحث احتمال
  10. چرخنده – قابل استفاده برای مبحث احتمال

  محتوای مجموعه آموزشی ششم ابتدایی : 

  محتوای آموزشی 1 تا 10

  1. بازی مضرب اعداد – از 2 تا 12
  2. آزمون و تمرین مضرب – با امکان چاپ برگه
  3. بخش پذیری
  4. حل عبارت های چند مرحله ای
  5. آموزش و تمرین اعداد صحیح – آموزش جذّاب و کامل اعداد صحیح
  6. مقایسه ی اعداد صحیح
  7. جمع اعداد صحیح (1)
  8. جمع اعداد صحیح (2) – با امکان چاپ برگه
  9. آموزش و تمرین اعداد مخلوط – رنگ آمیزی شکل
  10. اعداد مخلوط (1) – با استفاده از شکل

  محتوای آموزشی 11 تا 20

  1. اعداد مخلوط (2) – با امکان چاپ برگه
  2. اعداد مخلوط (3) – با امکان چاپ برگه
  3. تبدیل کسر به عدد مخلوط
  4. تبدیل عدد مخلوط به کسر
  5. تبدیل عدد مخلوط به کسر و کسر به عدد مخلوط
  6. مقایسه ی اعداد مخلوط
  7. آموزش و تمرین جمع اعداد کسری
  8. جمع و تفریق کسر
  9. جمع کسر
  10. تفریق کسر

  محتوای آموزشی 21 تا 30

  1. تمرین کسر به صورت بکش و رها کن سپس مقایسه ی آنها
  2. ضرب عدد در کسر
  3. ضرب کسرها (1) – با استفاده از شکل
  4. ضرب کسرها (2)
  5. ضرب اعداد مخلوط
  6. مقایسه ی کسرها (1)
  7. مقایسه ی کسرها (2)
  8. کسرهای مساوی (1)
  9. کسرهای مساوی (2)
  10. کسرهای مساوی (3) – کسرهای مساوی با یک دوم

  محتوای آموزشی 31 تا 40

  1. کسرهای مساوی (4) – کسرهای مساوی با یک سوم
  2. کسرهای مساوی (5) – کسرهای مساوی با یک چهارم
  3. کسرهای مساوی (6) – با امکان چاپ برگه
  4. ساده کردن کسر (1)
  5. ساده کردن کسر (2)
  6. ساده کردن کسر (3) – با امکان چاپ برگه
  7. تقسیم عدد در کسر
  8. تقسیم کسر در عدد
  9. آموزش و تمرین اعداد کسری و اعشاری مساوی هم
  10. تمرین کسر و تبدیل آن به اعشاری

  محتوای آموزشی 41 تا 50

  1. تبدیل کسر به اعشاری
  2. تبدیل کسر و اعشاری به یکدیگر
  3. پیدا کردن اعداد اعشاری روی محور – با امکان چاپ برگه
  4. جمع اعداد اعشاری (1)
  5. جمع اعداد اعشاری (2) – با استفاده از شکل
  6. تفریق اعداد اعشاری (1)
  7. جمع اعداد اعشاری (3) – پیدا کردن عدد دوم جمع
  8. جمع اعداد اعشاری (4) – با استفاده از جدول ارزش مکانی
  9. تفریق اعداد اعشاری (2) – با استفاده از جدول ارزش مکانی
  10. ضرب و تقسیم اعداد اعشاری در 10 ، 100 و 1000

  محتوای آموزشی 51 تا 60

  1. ضرب اعداد اعشاری (1) – ضرب اعداد اعشاری در اعداد صحیح
  2. ضرب اعداد اعشاری (2) – ضرب اعشاری در اعشاری به کمک شکل
  3. ضرب اعداد اعشاری (3) – ضرب اعداد اعشاری در اعداد صحیح به کمک شکل
  4. ضرب اعداد اعشاری (4) – ضرب اعشاری در اعشاری به کمک شکل
  5. تقسیم اعداد اعشاری (1) – تقسیم اعداد اعشاری در اعداد صحیح
  6. تقسیم اعداد اعشاری (2) – تقسیم اعشاری در اعشاری به کمک شکل
  7. آموزش و تمرین محیط دایره
  8. تقارن (1) – رنگ آمیزی جدول
  9. تقارن (2) – رسم تقارن شکل
  10. تقارن (3) – بازی با گوی های قرمز

  محتوای آموزشی 61 تا 70

  1. تقارن (4) – با قابلیّت انتخاب 4 خطّ تقارن
  2. محور مختصات (1) – به حشره کوچولو کمک کن تا غذای پنهان شده در محور را پیدا کند
  3. محور مختصات (2) – انواع بازی های جذّاب
  4. محور مختصات (3) – نوشتن مختصات نقطه
  5. محور مختصات (4) – نوشتن مختصات نقطه ها
  6. محور مختصات (5) – انواع بازی های جذّاب
  7. محور مختصات (6) – 10 مرحله بازی و تمرین
  8. محور مختصات (7) – با امکان چاپ برگه
  9. تبدیل واحد طول (1) – تبدیل میلی متر ، سانتی متر ، دسی متر و متر به یکدیگر
  10. تبدیل واحد طول (2) – تبدیل میلی متر ، سانتی متر ، دسی متر ، متر و کیلومتر به یکدیگر

  محتوای آموزشی 71 تا 80

  1. اندازه گیری حجم (1) – بازی و تمرین حجم مکعب
  2. اندازه گیری حجم (2) – حجم مکعب مربع و مستطیل
  3. اندازه گیری – گرم و کیلوگرم
  4. تابلوی رسم – کار با ابزار مختلف رسم
  5. اندازه گیری زاویه (1) – متمم و مکمل زاویه
  6. اندازه گیری زاویه (2) – کار با زوایای انواع شکل ها
  7. جدول تناسب
  8. نسبت و تناسب – آموزش و تمرین کامل نسبت و تناسب
  9. درصد (1) – رنگ آمیزی شکل
  10. درصد (2) – رنگ آمیزی شکل

  محتوای آموزشی 81 تا 90

  1. تبدیل کسر ، اعشاری و درصد به یکدیگر (1) – آموزش و تمرین با استفاده از شکل
  2. درصد (3) – مسابقه بین لاک پشت و خرگوش
  3. تبدیل اعشاری و درصد به یکدیگر
  4. تبدیل کسر ، اعشاری و درصد به یکدیگر (2) – با استفاده از شکل
  5. تبدیل کسر ، اعشاری و درصد به یکدیگر (3) – بازی با توپ های رنگی
  6. درصد (4) – با امکان چاپ برگه
  7. درصد (5) – با امکان چاپ برگه
  8. درصد (6) – با امکان چاپ برگه
  9. تبدیل کسر ، اعشاری و درصد به یکدیگر (4) – با امکان چاپ برگه
  10. ترتیب اعداد اعشاری ، کسری و درصد – بازی با مرغ و تخم مرغ ها

  محتوای آموزشی 91 تا 100

  1. عددهای تقریبی (1) – تقریب به کمک شکل و محور
  2. عددهای تقریبی (2) – تقریب رقم دهگان
  3. عددهای تقریبی (3) – تقریب رقم های دهگان ، صدگان و هزارگان
  4. عددهای تقریبی (4) – تقریب تا یک و دو رقم اعشار به روش گرد کردن
  5. عددهای تقریبی (5) – تقریب کمتر از 100 ، 10 ، 1 ، 0/1 و 0/01 به روش گرد و قطع کردن
  6. عددهای تقریبی (6) – تقریب کمتر از 1000 به روش گرد کردن
  7. عددهای تقریبی (7) – تقریب کمتر از 100 به روش گرد کردن
  8. عددهای تقریبی (8) – تقریب کمتر از 10 به روش گرد کردن
  9. عددهای تقریبی (9) – تقریب کمتر از 1000 ، 100 و 10 به روش گرد کردن
  10. عددهای تقریبی (10) – تقریب کمتر از 1 و 0/1 به روش گرد کردن

   ویژگی های این مجموعه آموزشیline

  • نرم افزار به گونه ای طراحی شده که معلمان می توانند از آن به راحتی در کلاس های هوشمند با حداقل امکانات نظیر یک کامپیوتر و یک دستگاه ویدئو پرژکتور استفاده نمایند.

  • معلم می تواند به راحتی یک کلاس ٢٠ نفره را در یک زنگ ارزشیابی نماید. (صرفه جویی در زمان و هزینه های مصرفی نظیر ماژیک وایت برد)

  • تجربه نشان داده است که دانش آموزان علاقه ی زیادی به انجام تمرینات به صورت الکترونیکی و کامپیوتری دارند لذا پیشرفت درسی دانش آموزان تضمینی است.

  •  دانش آموزان می توانند به راحتی بر روی کامپیوترهای خانگی و لپ تاپ با سیستم عامل ویندوز (تمامی ویندوزها اعم از ویندوز XP ، 7 ، 8 و 10) نصب نمایند.

  • فعالسازی آن بسیار راحت و آسان است. فعالسازی به  روش اینترنتی و پیامکی (در صورت نبود اینترنت)

  • با آموزش برخی مباحث مهم ریاضی و تمرینات اکثر مباحث ریاضی پایه های اول تا ششم ابتدایی همراه با بازخورد توصیفی و امتیازی.

  • اولیای محترم نگران طراحی سوال و آزمون از فرزندان خود نخواهند بود. با استفاده از این محصول به راحتی می توان در منزل از دانش آموز ارزشیابی به عمل آورد.

  دانلود فیلم معرفی نرم افزار linebutton-download-animated

  نحوه ی سفارش محصول : line

  این مجموعه آموزشی را می توانید به دو صورت تهیه بفرمایید :

  • الف ) به صورت دانلودی

   در این روش شما به محض پرداخت ، لینک دانلود دوره ی آموزشی را دریافت می کنید .

   مبلغ سرمایه گذاری : 19500 تومان


  • ب: به صورت پستی

   در این روش شما پس از پرداخت ، می توانید محصول را به صورت پستی دریافت بکنید . در این روش به خرید های زیر 100 هزار تومان ، مبلغ 5000 تومان هزینه پستی تعلق می گیرد.

   مبلغ سرمایه گذاری: 24500 تومان


  جــدول استفاده از تخـفیف

  تعـــداد سفـــارشمیــزان تخــفیف هر عـدد لوح فشرده
  5 تا 101000 تومان
  11 تا 202000 تومان
  21 تا 503000 تومان
  51 تا 1004000 تومان
  100 به بالا5000 تومان

   

  مجموعه ی ١٠٠برنامه و بازی آموزشی هدفمند پایه اول ابتدایی,دانلود 100 محتوای الکترونیکی ناب و ارزشمند برای ریاضی پایه ی اول ابتدایی,آموزش مفاهیم ریاضی اول ابتدایی

   

  مواد اولیه تولید محتوای الکترونیکی | هنر تعلیم

  مواد اولیه تولید محتوای الکترونیکی

  قیمت محصول : 49000 تومان 29000 تومان 

  مواد اولیه تولید محتوای الکترونیکی : همانطور که مطلع هستید ، یک محصول آموزشی که قرار هست مورد استفاده و توجه مخاطبین قرار بگیرد ؛ نیاز به رنگ آمیزی محتوای خام دارد . برای رنگ آمیزی محتوای خام  و صفحات پروژه ی تولید محتوا ، نیاز به مواد اولیه دارید .
  خاطرم هست زمانی که برای اولین بار، قصد تولید محتوای الکترونیکی را داشتم ، تهیه ی مواد اولیه و ضروری جهت طراحی صفحات نرم افزار آموزشی ، از قبیل مجموعه تصاویر با کیفیت پشت زمینه ، انیمیشن ، صدا ، موسیقی ، آیکن و … وقت خیلی زیادی را از من گرفت ، صرف زمان 6 ماهه برای گردآوری منابع اولیه یک محتوای آموزش آن هم از کانال های مختلف ، نیاز به حوضله زیادی دارد. خب تهیه ی هر کدام از این موارد می تواند علاوه بر گرفتن زمان از شما ، هزینه ی زیادی را هم بر شما تحمیل کند و چه بسا بساری از آنها را هم نتوانید تهیه بکنید.
  ما این مجموعه ی ارزشمند را که حاصل ده سال گردآوری از منابع مختلف هست را در دو عدد DVD و با حجم 8 گیگابایت ، گنجانده ایم .
  محتویاتی که در این دو DVD قرار دارد شامل موارد زیر است.

  1- مجموعه ی بی نظیر چندین هزار انیمیشن حرکتی در 230 موضوع  مختلف
   book_worm_reading_book_ha         man_floating_in_whirl_a_ha      انیمیش های حرکتی

   

  2- مجموعه ی چندین هزار تصویر پشت زمینه، به منظور استفاده در طراحی صفحات محتوای آموزشی

  مواد اولیه تولید محتوای الکترونیکی

  3- مجموعه ی تصاویر لایه باز فتوشاپ،به منظور استفاده از افکت های آماده تصاویر در طراحی صفحات 

  مواد اولیه تولید محتوای الکترونیکی

  4- مجموعه ی چندین هزار تصویر کلیپ آرت با موضوع بندی های  مختلف

  مواد اولیه تولید محتوای الکترونیکی

  5- مجموعه ی چندین هزار آیکن متنوع 

  مواد اولیه تولید محتوای الکترونیکی

  6- موشن های حرکتی بسیار زیبا از شکفته شدن گل ها جهت استفاده در پروژه های پاورپوینت

  7- مجموعه ی پلاگین های مولتی مدیا بیلدر

  8- مجموعه ی موسیقی بدون کلام ،به منظور استفاده در پشت زمینه ی میکس فیلم ها و پروژه ها ی اتورانخرید پستی هنر تعلیم

  9- مجموعه ی صداهای مختلف کوتاه  برای استفاده در پاورپوینت و نرم افزار های اتوران

  10- مجموعه ی پلاگین های فتوشاپ از قبیل انواع پترن ، استایل و اکشن های آماده 

  11- مجموعه ی چندین هزار آثار تذهیب 

  مواد اولیه تولید محتوای الکترونیکی

  11- مجموعه ی عالی از فریم ، روبان ، حاشیه و قاب های زیبا

  مواد اولیه تولید محتوای الکترونیکی

  12- مجموعه ی فلش های زیبای ساعت و  چند پروژه آماده فلش از پاورپوینت 

  line

  روش های تهیه این محصولline

  روش اول: به صورت اینترنتی

  1. روی دکمه ی خرید پستی کلیک می کنید.خرید پستی هنر تعلیم
  2. به صفحه ای می روید و در آنجا نام، ایمیل،موبایل و آدرس خودتان را وارد می کنید
  3. قیمت محصول را با اعمال تخفف محاسبه کرده و در بخش قیمت محصول وارد کنید.
  4. بازدن دکمه ی پرداخت به صفحه ی پرداخت بانکی منتقل می شوید

  دو تا چهار روز پس از پرداخت شما، محصول آموزشی به دست تان می رسد.

  روش دوم: به صورت کارت به کارت

  شما مبلغ محصول را به یکی از شماره کارت های زیر واریز می کنید. سپس نام و آدرس خودتان را به ایمیل info@honaretalim.com   ارسال می کنید. بسته ی آموزشی دوتا چهار روز بعد به دست شما می رسد

  hesab2

   

  Untitled-1

  تضمین کیفیت محصول آموزشیUntitled-1

  Untitled001

  Rubber-Stamp--MockUp-2

   

   

  مجموعه انیمیشن های حرکتی Gif | هنر تعلیم

  مجموعه انیمیشن های حرکتی Gif : مجموعه ی بی نظیر از انیمیشن های حرکتی که شاید کمتر جایی بتوانید همانند آن را پیدا بکنید . مجموعه ای که برای تولید کنندگان محتوای الکترونیکی و همچنین سایر اشخاص که قصد ارائه محتوا با نرم افزار پاورپوینت دارند ، می تواند بسیار مفید باشد .

  خرید پستی هنر تعلیممجموعه انیمیشن های حرکتی GIF
  این مجموعه شامل چندین هزار انیمیشن بوده که در 22 موضوع اصلی و 223 موضوع فرعی  شامل انیمیشن حیوانات ،  انیمیشن  ورزشی ، انیمیشن  حروف الفبا ، انیمیشن  افراد و ماشین آلات و … گرد آوری شده است . ما برای راحتی دسترسی و استفاده آسان از این مجموعه منوی زیبایی را طراحی نموده ایم که از کار کردن با آن لذت خواهید برد.

  خرید پستی هنر تعلیممجموعه انیمیشن های حرکتی GIF

  در این مجموعه گرد آوری شده سه مدل از هر انیمیشن وجود دارد که برای زمینه های مختلف از قبیل سیاه ، سفید و برش خورده ( مناسب برای محیط های اتوران دارای زمینه رنگی )  استفاده می شود .

  نمونه انیمیشن زمینه سفید : مناسب برای پشت زمینه های سفید

  مواقعی که شما از پشت زمینه سفید در پروژه تان استفاده می کنید این مدل انیمیشن به خاطر کیفیت بالایی که دارد ، میتونه خیلی براتون مفید باشه .

  خرید پستی هنر تعلیممجموعه انیمیشن های حرکتی GIF

  نمونه انیمیشن زمینه سیاه : مناسب برای پشت زمینه های تمام مشکی

  مواقعی که شما از پشت زمینه سیاه در پروژه تان استفاده می کنید این مدل انیمیشن به خاطر کیفیت بالایی که دارد ، میتونه خیلی براتون مفید باشه .

   

  خرید پستی هنر تعلیممجموعه انیمیشن های حرکتی GIF

  نمونه انیمیشن زمینه برش خورده ، مناسب برای پشت زمینه های رنگی

  مواقعی که شما از پشت زمینه ی دارای طیف رنگی ، در پروژه تان استفاده می کنید ، این مدل انیمیشن  ، میتواند خیلی براتون مفید باشه .  به خصوص در پروژه های پاورپوینت براحتی می توانید از این نمونه ها استفاده کنید.

  خرید پستی هنر تعلیممجموعه انیمیشن های حرکتی GIF

  Untitled-1

  روش های تهیه این محصولline

  روش اول: به صورت اینترنتی

  1. روی دکمه ی خرید پستی کلیک می کنید.
  2. به صفحه ای می روید و در آنجا مبلغ 25500 تومان را به صورت دستی وارد می کنید
  3. نام، ایمیل،موبایل و آدرس خودتان را وارد می کنیدخرید پستی هنر تعلیم
  4. بازدن دکمه ی پرداخت به صفحه ی پرداخت بانکی منتقل می شوید

  دو تا چهار روز پس از پرداخت محصول آموزشی به دست شما می رسد.

  روش دوم: به صورت کارت به کارت

  شما مبلغ درج شده روی محصول + مبلغ 8000 تومان هزینه پستی(برای خریدهای کمتر از 100 تومانهزینه پستی الزامی است) را به یکی از شماره کارت های زیر واریز می کنید. سپس نام و آدرس خودتان را به ایمیل info@honaretalim.com  , ویا از طریق فرم تماس با ما  ارسال می کنید. بسته ی آموزشی دوتا چهار روز بعد به دست شما می رسد

  hesab2

  Untitled-1

  تضمین کیفیت محصول آموزشی

  Untitled-1

  خرید پستی هنر تعلیمRubber-Stamp--MockUp-2

  مجموعه انیمیشن های حرکتی GIF , محتوای الکترونیکی ,  پاورپوینت , انیمیشن  ,  انیمیشن حیوانات ، انیمیشن  ورزشی ، انیمیشن  حروف الفبا ، انیمیشن  افراد و ماشین آلات , مجموعه انیمیشن های حرکتی GIF , محتوای الکترونیکی ,  پاورپوینت , انیمیشن  ,  انیمیشن حیوانات ، انیمیشن  ورزشی ، انیمیشن  حروف الفبا ، انیمیشن  افراد و ماشین آلات

  آموزش شنا

  آموزش شنا : مجموعه آموزشی شنا ، در سال 89 و با استفاده از چندین منبع آموزش های خارجی و داخلی تهیه ، میکس و صداگذاری گردیده است و تمامی تکنیک هایی که یک شناگر برای بهیود عملکرد شنای خود لازم دارد را به همراه اشتباهات رایج شناگران ، بررسی و در فیلم های آموزشی  قرار داده است.

  آموزش شنای قورباغهآموزش شنای قورباغهآموزش شنای قورباغهآموزش شنا

  در کنار فیلم های آموزشی ما کتابخانه ای را به صورت الکترونیکی و به حالت ورق زن آماده نموده ایم که تمامی جزئیات هر کدام از شنا ها را بررسی کرده است. اگر شما به عنوان مربی و یا شناگر خواسته باشید اشتباهات رایج شاگردان و یا خودتان را برطرف کرده و شنای خود را بهبود ببخشید این مجموعه می تواند منبع بسیار مناسبی برایتان باشد . ما علاوه بر بخش هایی که از منابع خارجی استخراج و میکس کرده ایم چندین ساعت اموزش تمامی شناها را در دو مجموعه ی جدا ویژه ی خام ها و ویژه ی آقایان به صورت جداگانه  در کنار این مجموعه ی آموزشی ، در صورت درخواست و سفارش شما ، برایتان ارسال می شود. تمامی فیلم های جانبی غیر از پک اصلی به صورت زبان اصل بوده و با کیفیت مطلوبی در اختیارتان قرار می گیرد.

  فیلم های آموزشی این مجموعه شامل موارد زیر است.

  • فیلم آموزشی اصول شیرجه زدن
  • فیلم آموزشی روش ها و تکنیک ها ی کرال سینه
  • فیلم آموزشی روش ها و تکنیک ها ی کرال پشت
  • فیلم آموزشی روش ها و تکنیک ها ی شنای پروانه
  • فیلم آموزشی روش ها و تکنیک ها ی شنای قورباغه

  آموزش شنا

   

  ویژگی های فیلم های آموزشی داخل مجموعه

  – فیلم های آموزشی برگرفته از  چندین منبع خارجی با میکس و دوبله فارسیخرید پستی هنر تعلیم

  – کیفیت بالای فیلم های آموزشی  میکس شده از منابع خارجی

  – در نظر گرفتن تمامی تکنیک های آموزشی شنا در میکس فیلم ها

  – تهیه و تدوین کتابخانه آموزش شنا به منظور تسهیل فرایند یادگیری شناگر

  • قابلیت پرینت گرفتن تمامی صفحات کتاب های ورق زن الکترونیکی

  – بررسی تکنیک های صحیح و غلط شناگر جهت بهبود سریع حرکات در تمامی شنا ها

  – بهره گیری از آخرین متد های آموزش شنا

  تصویر کتاب ورق زن

  فهرست آموزش های الکترونیکی کتابخانه الکترونیکی شنا

  –  تاریخچه ی شنا

  – اصول اولیه آموزش شنا

  – آموزش شنای پهلو

  – آموزش شنای کرال سینه

  – آموزش شنای کرال پشت

  – آموزش شنای قورباغه

  -آموزش شنای پروانه

  – آموزش اصول استارت و شیرجه

  کتابخانه آموزش شنا

  روش های تهیه این محصولline

  قیمت نرم افزار آموزش شنا + مجموعه آموزش شنا زبان اصلی ویژه خانم ها و آقایان 39500 تومان

  روش اول: به صورت اینترنتی

  1. روی دکمه ی خرید پستی کلیک می کنید.خرید پستی هنر تعلیم
  2. به صفحه ای می روید و در آنجا نام، ایمیل،موبایل و آدرس خودتان را وارد می کنید
  3. قیمت محصول را با اعمال تخفف محاسبه کرده و در بخش قیمت محصول وارد کنید.
  4. بازدن دکمه ی پرداخت به صفحه ی پرداخت بانکی منتقل می شوید

  دو تا چهار روز پس از پرداخت شما، محصول آموزشی به دست تان می رسد.

  روش دوم: به صورت کارت به کارت

  شما مبلغ محصول را به یکی از شماره کارت های زیر واریز می کنید. سپس نام و آدرس خودتان را به ایمیل info@honaretalim.com  , ویا از طریق فرم تماس با ما  ارسال می کنید. بسته ی آموزشی دوتا چهار روز بعد به دست شما می رسد

  hesab2

   

  Untitled-1

  تضمین کیفیت محصول آموزشیUntitled-1

  Rubber-Stamp--MockUp-2

   شنای پهلو , شنای کرال سینه, آموزش شنای کرال پشت, شنای قورباغه, آموزش شنای پروانه , آموزش شنا , تاریخچه ی شنا, آموزش شنا زبان اصلی ویژه خانم ها, شنای پهلو , شنای کرال سینه, آموزش شنای کرال پشت, شنای قورباغه, آموزش شنای پروانه , آموزش شنا , تاریخچه ی شنا, آموزش شنا زبان اصلی ویژه خانم ها