تاریخ شروع

۳:۰۰ ب٫ظ

چهارشنبه - ۱۳۹۹/۰۹/۲۶

تاریخ پایان

۰:۰۰ ق٫ظ

چهارشنبه - ۱۳۹۹/۱۱/۲۹

آدرس

اسکای روم

■این دوره به معلمان با انگیزه ،پرانرژی،علاقمند به پیشرفت و آنهایی که نمی خواهند مبتدی بمانند توصیه می شود..
شما در این دوره:
۱-نگاه تان نسبت به کارتان وسیع تر وعمیق تر می شود.
۲-دانش و اطلاعات جدید بدست می آورید یا دانش و اطلاعات قبلی تان تکمیل واصلاح می شود.
۳-در ویژگی های شخصیتی خود دقیق تر می شوید و پیامد سنجی در شما شکل می گیرد.
۴-نگرش شما دستخوش تغییر می شود.
۵-نسبت به نیاز خود در حوزه مهارت حرفه ای شناخت پیدا می کنید.
۶-دانش مورد نیاز خود را برای حرفه ای شدن می شناسید.
۷-در مسیر حرفه ای شدن با چالش های لذت بخشی روبرو می شوید.
۸-مدل توسعه فردی و شغلی خود را تعیین می کنید.
۹-تجربیاتی را در تعامل با یکدیگر فرا می گیرید.
۱۰-ریزعادت های شما در مسیر حرفه ای شدن تغییر می یابد…
■زمانبندی دوره:
روزهای پنج شنبه و یکشنبه ساعت ۱۵ تا۱۷
شروع دوره ۲۷ آذر به مدت ۶ جلسه ۲ ساعته