معرفی کوتاه : مجموعه بازی‌های آموزشی پنجم ابتدایی

۲۴,۵۰۰ تومان

توضیحات تکمیلی محصول

توضیحات

سی دی های آموزشی ١٠٠ برنامه و بازی آموزشی ، برای اولین بار در ایران و برای هر یک از پایه های اول تا ششم ابتدایی بصورت جداگانه (هر پایه صد محتوای الکترونیکی در قالب یک سی دی) طراحی و تولید شده است .

تولید کننده و طراح محصول :

مجموعه ی ۱۰۰ برنامه و بازی آموزشی هدفمند ریاضی پایه اول تا ششم ابتدایی ، در مدت ۴ ماه تلاش بی وقفه ، توسط دوست خوبم جناب آقای علیرضا پناهی ، نفر اول تولید محتوای الکترونیکی کشور و نویسنده ی کتاب تولید محتوا با فلش ، طراحی و تولید شده است . هنر تعلیم به عنوان پشتیبان و حامی محصول ، تهیه این اثر ارزشمند را به شما توصیه می کند.

مجموعه 100 برنامه و بازی آموزشی پایه پنجم ابتداییمحتوای این مجموعه شامل چه مواردی است؟مجموعه 100 برنامه و بازی آموزشی پایه پنجم ابتدایی

هر کدام از سی دی های این مجموعه ، شامل ۱۰ بخش و هر بخش شامل ده آموزش جالب و متنوع در ارتباط با پایه ی مربوط به آن است . این مجموعه که به صورت هدفمند و برای آموزش مفاهیم ریاضی اول تا پنجم ابتدایی در قالب بازی های فلش طراحی گردیده ، محیط خوب و دلنشینی را برای یادگیری دانش آموز و فرزند شما فراهم می آورد. این مجموعه ی آموزشی را می توانید به دو صورت دانلودی و پستی تهیه بفرمایید ..

 

 

محتوای مجموعه آموزشی پنحم ابتدایی :

محتوای آموزشی ۱ تا ۱۰

 1. شمارش واحد تومان – آموزش حساب کردن پول
 2. الگوهای عددی (۱) – میلیون
 3. الگوهای عددی (۲) – میلیارد
 4. جمع میلیارد با میلیون
 5. تفریق میلیارد با میلیون
 6. جمع اعداد مرکّب
 7. الگوهای عددی (۳) – الگوی اعداد ۲ تا ۵
 8. تمرین کسر (۱) – رنگ آمیزی شکل ها
 9. تمرین کسر (۲) – تمرین به صورت بازی بکش و رها کن
 10. آموزش و تمرین اعداد مخلوط – رنگ آمیزی شکل

 

محتوای آموزشی ۱۱ تا ۲۰

 1. اعداد مخلوط (۱) – پیدا کردن عدد روی خطّ کش
 2. اعداد مخلوط (۲) – با استفاده از شکل
 3. اعداد مخلوط (۳) – با استفاده از محور
 4. اعداد مخلوط (۴) – با امکان چاپ برگه
 5. اعداد مخلوط (۵) – با امکان چاپ برگه
 6. تبدیل عدد مخلوط به کسر
 7. تبدیل کسر به عدد مخلوط (۱)
 8. تبدیل کسر به عدد مخلوط (۲)
 9. تبدیل عدد مخلوط به کسر و کسر به عدد مخلوط
 10. مقایسه ی کسرها (۱) – بازی به صورت بکش و رها ک

محتوای آموزشی ۲۱ تا ۳۰

 1. مقایسه ی کسرها (۲)
 2. تمرین کسر به صورت بکش و رها کن سپس مقایسه ی آنها
 3. مقایسه ی اعداد مخلوط
 4. آموزش و تمرین جمع کسر
 5. جمع کسر
 6. تفریق کسر
 7. جمع و تفریق کسر
 8. ضرب عدد در کسر (۱)
 9. ضرب عدد در کسر (۲)
 10. ضرب کسرها (۱) – با استفاده از شکل

محتوای آموزشی ۳۱ تا ۴۰

 1. ضرب کسرها (۲)
 2. تقسیم کسر در عدد
 3. تقسیم عدد در کسر
 4. ضرب اعداد مخلوط
 5. کسرهای مساوی (۱)
 6. کسرهای مساوی (۲) – کسرهای مساوی با یک دوم
 7. کسرهای مساوی (۳) – کسرهای مساوی با یک سوم
 8. کسرهای مساوی (۴) – کسرهای مساوی با یک چهارم
 9. کسرهای مساوی (۵) – با امکان چاپ برگه
 10. کسرهای مساوی (۶)

 

محتوای آموزشی ۴۱ تا ۵۰

 1. ساده کردن کسر (۱)
 2. ساده کردن کسر (۲)
 3. ساده کردن کسر (۳) – با امکان چاپ برگه
 4. جدول تناسب
 5. نسبت و تناسب – آموزش و تمرین
 6. درصد (۱) – رنگ آمیزی شکل
 7. درصد (۲) – رنگ آمیزی شکل
 8. درصد (۳) – با امکان چاپ برگه
 9. درصد (۴) – با امکان چاپ برگه
 10. درصد (۵) – با امکان چاپ برگه

 

محتوای آموزشی ۵۱ تا ۶۰

 1. درصد (۶) – مسابقه بین خرگوش و لاک پشت – از اجرای این بازی لذّت ببر
 2. تقارن (۱) – رنگ آمیزی جدول
 3. تقارن (۲) – رسم تقارن شکل
 4. تقارن (۳) – بازی با گوی های قرمز
 5. تقارن (۴) – با قابلیّت انتخاب ۴ خطّ تقارن
 6. تانگرام – بازی و شکل سازی با مربّع ۷ قطعه ای
 7. تابلوی رسم – کار با ابزار مختلف ترسیم
 8. زاویه های تند ، راست و باز
 9. اندازه گیری زاویه – یک تمرین کامل در رابطه با زاویه ها
 10. عددهای اعشاری – پیدا کردن عدد روی خطّ کش

محتوای آموزشی ۶۱ تا ۷۰

 1. آموزش و تمرین اعداد اعشاری با استفاده از محور
 2. آموزش و تمرین کسرها و اعداد اعشاری برابر هم
 3. تمرین کسر و تبدیل آن به عدد اعشاری
 4. تبدیل کسر به اعشاری
 5. اعداد اعشاری روی محور
 6. تبدیل کسر به اعشاری
 7. پیدا کردن اعداد اعشاری روی محور – با امکان چاپ برگه
 8. جمع اعداد اعشاری (۱) – تمرین و بازی ۵ مرحله ای جذّاب
 9. جمع اعداد اعشاری (۲) – پیدا کردن عدد دوم
 10. جمع اعداد اعشاری (۳) – با استفاده از جدول ارزش مکانی

محتوای آموزشی ۷۱ تا ۸۰

 1. جمع اعداد اعشاری (۴) – با استفاده از شکل
 2. محیط اشکال چند ضلعی
 3. تفریق اعداد اعشاری (۱) – تمرین و بازی ۵ مرحله ای جذّاب
 4. تفریق اعداد اعشاری (۲) – با استفاده از جدول ارزش مکانی
 5. ضرب عدد اعشاری در عدد اعشاری – به کمک شکل
 6. ضرب عدد صحیح در عدد اعشاری – به کمک شکل
 7. ضرب عدد اعشاری در عدد صحیح – تمرین ۵ مرحله ای
 8. ضرب و تقسیم اعداد اعشاری در ۱۰ ، ۱۰۰ و ۱۰۰۰
 9. آموزش و تمرین اعداد کسری ، اعشاری و درصدهای مساوی همدیگر
 10. تبدیل کسر و اعشاری به یکدیگر

محتوای آموزشی ۸۱ تا ۹۰

 1. تبدیل اعداد اعشاری و درصد به یکدیگر
 2. تبدیل کسر ، اعشاری و درصد به یکدیگر (۱) – با استفاده از شکل رنگ شده
 3. تبدیل کسر ، اعشاری و درصد به یکدیگر (۲) – بازی با توپ های رنگی
 4. تبدیل کسر ، اعشاری و درصد به یکدیگر (۳) – با امکان چاپ برگه
 5. ترتیب اعداد اعشاری ، کسری و درصد – بازی با مرغ و تخم مرغ ها
 6. آموزش و تمرین محیط اشکال چند ضلعی
 7. محیط و مساحت اشکال مربع ، مستطیل ، لوزی و متوازی الاضلاع
 8. مساحت اشکال چند ضلعی
 9. آموزش و تمرین محیط دایره
 10. محیط انواع شکل های هندسی

 

محتوای آموزشی ۹۱ تا ۱۰۰

 1. اندازه گیری حجم (۱)
 2. اندازه گیری حجم (۲) – مکعب مربع و مستطیل
 3. گنجایش (۱)
 4. گنجایش (۲)
 5. اندازه گیری – گرم و کیلوگرم
 6. آمار (۱) – نمودار ستونی
 7. آمار (۲) – نمودار ستونی
 8. میانگین اعداد
 9. انداختن تاس – قابل استفاده برای مبحث احتمال
 10. چرخنده – قابل استفاده برای مبحث احتمال

 

ویژگی های این مجموعه آموزشیline

نرم افزار به گونه ای طراحی شده که معلمان می توانند از آن به راحتی در کلاس های هوشمند با حداقل امکانات نظیر یک کامپیوتر و یک دستگاه ویدئو پرژکتور استفاده نمایند.

معلم می تواند به راحتی یک کلاس ٢٠ نفره را در یک زنگ ارزشیابی نماید. (صرفه جویی در زمان و هزینه های مصرفی نظیر ماژیک وایت برد)

تجربه نشان داده است که دانش آموزان علاقه ی زیادی به انجام تمرینات به صورت الکترونیکی و کامپیوتری دارند لذا پیشرفت درسی دانش آموزان تضمینی است.

دانش آموزان می توانند به راحتی بر روی کامپیوترهای خانگی و لپ تاپ با سیستم عامل ویندوز (تمامی ویندوزها اعم از ویندوز XP ، ۷ ، ۸ و ۱۰) نصب نمایند.

فعالسازی آن بسیار راحت و آسان است. فعالسازی به روش اینترنتی و پیامکی (در صورت نبود اینترنت)

با آموزش برخی مباحث مهم ریاضی و تمرینات اکثر مباحث ریاضی پایه های اول تا ششم ابتدایی همراه با بازخورد توصیفی و امتیازی.

اولیای محترم نگران طراحی سوال و آزمون از فرزندان خود نخواهند بود. با استفاده از این محصول به راحتی می توان در منزل از دانش آموز ارزشیابی به عمل آورد.

 

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “مجموعه بازی‌های آموزشی پنجم ابتدایی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

محصولات مرتبط با آموزش شما