معرفی کوتاه : مجموع بازی‌های آموزشی ریاضی پایه ششم ابتدایی

۲۴,۵۰۰ تومان

توضیحات تکمیلی محصول

توضیحات

مجموعه ۱۰۰ برنامه و بازی آموزشی پایه ششم ابتدایی

 

تولید کننده و طراح محصول : ( مجموعه ۱۰۰ برنامه و بازی آموزشی پایه ششم ابتدایی)

مجموعه ی ۱۰۰ برنامه و بازی آموزشی هدفمند ریاضی پایه اول تا ششم ابتدایی ، در مدت ۴ ماه تلاش بی وقفه ، توسط دوست خوبم جناب آقای علیرضا پناهی ، نفر اول تولید محتوای الکترونیکی کشور و نویسنده ی کتاب تولید محتوا با فلش ، طراحی و تولید شده است . هنر تعلیم به عنوان پشتیبان و حامی محصول ، تهیه این اثر ارزشمند را به شما توصیه می کند.

lineمحتوای این مجموعه شامل چه مواردی است؟line

هر کدام از سی دی های این مجموعه ، شامل ۱۰ بخش و هر بخش شامل ده آموزش جالب و متنوع در ارتباط با پایه ی مربوط به آن است . این مجموعه که به صورت هدفمند و برای آموزش مفاهیم ریاضی اول تا پنجم ابتدایی در قالب بازی های فلش طراحی گردیده ، محیط خوب و دلنشینی را برای یادگیری دانش آموز و فرزند شما فراهم می آورد. این مجموعه ی آموزشی را می توانید به دو صورت دانلودی و پستی تهیه بفرمایید ..

مجموعه ۱۰۰ برنامه و بازی آموزشی پایه ششم ابتدایی, مجموعه ۱۰۰ برنامه و بازی آموزشی پایه ششم ابتدایی,مجموعه ۱۰۰ برنامه و بازی آموزشی پایه ششم ابتدایی,مجموعه ۱۰۰ برنامه و بازی آموزشی پایه ششم ابتدایی

محتوای مجموعه آموزشی ششم ابتدایی : 

  محتوای آموزشی ۱ تا ۱۰ 

 1. بازی مضرب اعداد – از ۲ تا ۱۲
 2. آزمون و تمرین مضرب – با امکان چاپ برگه
 3. بخش پذیری
 4. حل عبارت های چند مرحله ای
 5. آموزش و تمرین اعداد صحیح – آموزش جذّاب و کامل اعداد صحیح
 6. مقایسه ی اعداد صحیح
 7. جمع اعداد صحیح (۱)
 8. جمع اعداد صحیح (۲) – با امکان چاپ برگه
 9. آموزش و تمرین اعداد مخلوط – رنگ آمیزی شکل
 10. اعداد مخلوط (۱) – با استفاده از شکل

 محتوای آموزشی  ۱۱ تا ۲۰

 1. اعداد مخلوط (۲) – با امکان چاپ برگه
 2. اعداد مخلوط (۳) – با امکان چاپ برگه
 3. تبدیل کسر به عدد مخلوط
 4. تبدیل عدد مخلوط به کسر
 5. تبدیل عدد مخلوط به کسر و کسر به عدد مخلوط
 6. مقایسه ی اعداد مخلوط
 7. آموزش و تمرین جمع اعداد کسری
 8. جمع و تفریق کسر
 9. جمع کسر
 10. تفریق کسر

محتوای آموزشی  ۲۱ تا ۳۰

 1. تمرین کسر به صورت بکش و رها کن سپس مقایسه ی آنها
 2. ضرب عدد در کسر
 3. ضرب کسرها (۱) – با استفاده از شکل
 4. ضرب کسرها (۲)
 5. ضرب اعداد مخلوط
 6. مقایسه ی کسرها (۱)
 7. مقایسه ی کسرها (۲)
 8. کسرهای مساوی (۱)
 9. کسرهای مساوی (۲)
 10. کسرهای مساوی (۳) – کسرهای مساوی با یک دوم

  محتوای آموزشی   ۳۱ تا ۴۰

 1. کسرهای مساوی (۴) – کسرهای مساوی با یک سوم
 2. کسرهای مساوی (۵) – کسرهای مساوی با یک چهارم
 3. کسرهای مساوی (۶) – با امکان چاپ برگه
 4. ساده کردن کسر (۱)
 5. ساده کردن کسر (۲)
 6. ساده کردن کسر (۳) – با امکان چاپ برگه
 7. تقسیم عدد در کسر
 8. تقسیم کسر در عدد
 9. آموزش و تمرین اعداد کسری و اعشاری مساوی هم
 10. تمرین کسر و تبدیل آن به اعشاری

محتوای آموزشی  ۴۱ تا ۵۰

 1. تبدیل کسر به اعشاری
 2. تبدیل کسر و اعشاری به یکدیگر
 3. پیدا کردن اعداد اعشاری روی محور – با امکان چاپ برگه
 4. جمع اعداد اعشاری (۱)
 5. جمع اعداد اعشاری (۲) – با استفاده از شکل
 6. تفریق اعداد اعشاری (۱)
 7. جمع اعداد اعشاری (۳) – پیدا کردن عدد دوم جمع
 8. جمع اعداد اعشاری (۴) – با استفاده از جدول ارزش مکانی
 9. تفریق اعداد اعشاری (۲) – با استفاده از جدول ارزش مکانی
 10. ضرب و تقسیم اعداد اعشاری در ۱۰ ، ۱۰۰ و ۱۰۰۰

محتوای آموزشی  ۵۱ تا ۶۰

 1. ضرب اعداد اعشاری (۱) – ضرب اعداد اعشاری در اعداد صحیح
 2. ضرب اعداد اعشاری (۲) – ضرب اعشاری در اعشاری به کمک شکل
 3. ضرب اعداد اعشاری (۳) – ضرب اعداد اعشاری در اعداد صحیح به کمک شکل
 4. ضرب اعداد اعشاری (۴) – ضرب اعشاری در اعشاری به کمک شکل
 5. تقسیم اعداد اعشاری (۱) – تقسیم اعداد اعشاری در اعداد صحیح
 6. تقسیم اعداد اعشاری (۲) – تقسیم اعشاری در اعشاری به کمک شکل
 7. آموزش و تمرین محیط دایره
 8. تقارن (۱) – رنگ آمیزی جدول
 9. تقارن (۲) – رسم تقارن شکل
 10. تقارن (۳) – بازی با گوی های قرمز

محتوای آموزشی  ۶۱ تا ۷۰

 1. تقارن (۴) – با قابلیّت انتخاب ۴ خطّ تقارن
 2. محور مختصات (۱) – به حشره کوچولو کمک کن تا غذای پنهان شده در محور را پیدا کند
 3. محور مختصات (۲) – انواع بازی های جذّاب
 4. محور مختصات (۳) – نوشتن مختصات نقطه
 5. محور مختصات (۴) – نوشتن مختصات نقطه ها
 6. محور مختصات (۵) – انواع بازی های جذّاب
 7. محور مختصات (۶) – ۱۰ مرحله بازی و تمرین
 8. محور مختصات (۷) – با امکان چاپ برگه
 9. تبدیل واحد طول (۱) – تبدیل میلی متر ، سانتی متر ، دسی متر و متر به یکدیگر
 10. تبدیل واحد طول (۲) – تبدیل میلی متر ، سانتی متر ، دسی متر ، متر و کیلومتر به یکدیگر

  محتوای آموزشی   ۷۱ تا ۸۰

 1. اندازه گیری حجم (۱) – بازی و تمرین حجم مکعب
 2. اندازه گیری حجم (۲) – حجم مکعب مربع و مستطیل
 3. اندازه گیری – گرم و کیلوگرم
 4. تابلوی رسم – کار با ابزار مختلف رسم
 5. اندازه گیری زاویه (۱) – متمم و مکمل زاویه
 6. اندازه گیری زاویه (۲) – کار با زوایای انواع شکل ها
 7. جدول تناسب
 8. نسبت و تناسب – آموزش و تمرین کامل نسبت و تناسب
 9. درصد (۱) – رنگ آمیزی شکل
 10. درصد (۲) – رنگ آمیزی شکل

  محتوای آموزشی  ۸۱ تا ۹۰

 1. تبدیل کسر ، اعشاری و درصد به یکدیگر (۱) – آموزش و تمرین با استفاده از شکل
 2. درصد (۳) – مسابقه بین لاک پشت و خرگوش
 3. تبدیل اعشاری و درصد به یکدیگر
 4. تبدیل کسر ، اعشاری و درصد به یکدیگر (۲) – با استفاده از شکل
 5. تبدیل کسر ، اعشاری و درصد به یکدیگر (۳) – بازی با توپ های رنگی
 6. درصد (۴) – با امکان چاپ برگه
 7. درصد (۵) – با امکان چاپ برگه
 8. درصد (۶) – با امکان چاپ برگه
 9. تبدیل کسر ، اعشاری و درصد به یکدیگر (۴) – با امکان چاپ برگه
 10. ترتیب اعداد اعشاری ، کسری و درصد – بازی با مرغ و تخم مرغ ها

  محتوای آموزشی ۹۱ تا ۱۰۰  

 1. عددهای تقریبی (۱) – تقریب به کمک شکل و محور
 2. عددهای تقریبی (۲) – تقریب رقم دهگان
 3. عددهای تقریبی (۳) – تقریب رقم های دهگان ، صدگان و هزارگان
 4. عددهای تقریبی (۴) – تقریب تا یک و دو رقم اعشار به روش گرد کردن
 5. عددهای تقریبی (۵) – تقریب کمتر از ۱۰۰ ، ۱۰ ، ۱ ، ۰/۱ و ۰/۰۱ به روش گرد و قطع کردن
 6. عددهای تقریبی (۶) – تقریب کمتر از ۱۰۰۰ به روش گرد کردن
 7. عددهای تقریبی (۷) – تقریب کمتر از ۱۰۰ به روش گرد کردن
 8. عددهای تقریبی (۸) – تقریب کمتر از ۱۰ به روش گرد کردن
 9. عددهای تقریبی (۹) – تقریب کمتر از ۱۰۰۰ ، ۱۰۰ و ۱۰ به روش گرد کردن
 10. عددهای تقریبی (۱۰) – تقریب کمتر از ۱ و ۰/۱ به روش گرد کردن

ویژگی های این مجموعه آموزشیمجموعه 100 برنامه و بازی آموزشی پایه ششم ابتدایی

 • نرم افزار به گونه ای طراحی شده که معلمان می توانند از آن به راحتی در کلاس های هوشمند با حداقل امکانات نظیر یک کامپیوتر و یک دستگاه ویدئو پرژکتور استفاده نمایند.
 •  معلم می تواند به راحتی یک کلاس ٢٠ نفره را در یک زنگ ارزشیابی نماید. (صرفه جویی در زمان و هزینه های مصرفی نظیر ماژیک وایت برد)
 • تجربه نشان داده است که دانش آموزان علاقه ی زیادی به انجام تمرینات به صورت الکترونیکی و کامپیوتری دارند لذا پیشرفت درسی دانش آموزان تضمینی است.
 • دانش آموزان می توانند به راحتی بر روی کامپیوترهای خانگی و لپ تاپ با سیستم عامل ویندوز (تمامی ویندوزها اعم از ویندوز XP ، ۷ ، ۸ و ۱۰) نصب نمایند.
 • فعالسازی آن بسیار راحت و آسان است. فعالسازی به روش اینترنتی و پیامکی (در صورت نبود اینترنت)
 • با آموزش برخی مباحث مهم ریاضی و تمرینات اکثر مباحث ریاضی پایه های اول تا ششم ابتدایی همراه با بازخورد توصیفی و امتیازی.
 • اولیای محترم نگران طراحی سوال و آزمون از فرزندان خود نخواهند بود. با استفاده از این محصول به راحتی می توان در منزل از دانش آموز ارزشیابی به عمل آورد.

مجموعه ۱۰۰ برنامه و بازی آموزشی پایه ششم ابتدایی,مجموعه ۱۰۰ برنامه و بازی آموزشی پایه ششم ابتدایی,مجموعه ۱۰۰ برنامه و بازی آموزشی پایه ششم ابتدایی,مجموعه ۱۰۰ برنامه و بازی آموزشی پایه ششم ابتدایی,مجموعه ۱۰۰ برنامه و بازی آموزشی پایه ششم ابتدایی,مجموعه ۱۰۰ برنامه و بازی آموزشی پایه ششم ابتدایی,

1 دیدگاه برای مجموع بازی‌های آموزشی ریاضی پایه ششم ابتدایی

 1. منصور

  سلام یک نمونه جهت اطلاع کاربر روی سایت قرار دهید .

  • علی پاکزاد

   علی پاکزاد

   سلام بزودی درج خواهد شد

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

محصولات مرتبط با آموزش شما