،
  • به محض شروع دوره ، آموزش ها برایتان ارسال خواهد شد.
  • آموزش ها به صورت غیر حضوری خواهد بود.
  • یکی از مباحث درسی مقطع ابتدایی به صورت پروژه ای کار خواهد شد.
  • دوره ی مقدماتی کاملا رایگان و فقط از طریق همین فرم امکان پذیر خواهدبود.
  • آموزش ها مطابق استانداردهای جشنواره کشوری خواهد بود.
با تکمیل فرم و اعلام حضور در این دوره
تعداد حضور تا الان 436 نفر