معرفی کوتاه : مجموعه 100 برنامه و بازی آموزشی پایه چهارم ابتدایی

۲۴,۵۰۰ تومان

توضیحات تکمیلی محصول

توضیحات

 

سی دی های آموزشی ١٠٠ برنامه و بازی آموزشی ، برای اولین بار در ایران و برای هر یک از پایه های اول تا ششم ابتدایی بصورت جداگانه (هر پایه صد محتوای الکترونیکی در قالب یک سی دی) طراحی و تولید شده است .

تولید کننده و طراح محصول : 

مجموعه ی ۱۰۰ برنامه و بازی آموزشی هدفمند ریاضی پایه اول تا ششم ابتدایی ، در مدت ۴ ماه تلاش بی وقفه ، توسط دوست خوبم جناب آقای علیرضا پناهی ، نفر اول تولید محتوای الکترونیکی کشور و نویسنده ی کتاب تولید محتوا با فلش ، طراحی و تولید شده است . هنر تعلیم به عنوان پشتیبان و حامی محصول ، تهیه این اثر ارزشمند را به شما توصیه می کند.

مجموعه 100 برنامه و بازی آموزشی پایه چهارم ابتداییمحتوای این مجموعه شامل چه مواردی است؟مجموعه 100 برنامه و بازی آموزشی پایه چهارم ابتدایی

هر کدام از سی دی های این مجموعه ، شامل ۱۰ بخش و هر بخش شامل ده آموزش جالب و متنوع در ارتباط با پایه ی مربوط به آن است . این مجموعه که به صورت هدفمند و برای آموزش مفاهیم ریاضی اول تا پنجم ابتدایی در قالب بازی های فلش طراحی گردیده ، محیط خوب و دلنشینی را برای یادگیری دانش آموز و فرزند شما فراهم می آورد. این مجموعه ی آموزشی را می توانید به دو صورت دانلودی و پستی تهیه بفرمایید ..

محتوای مجموعه آموزشی چهارم ابتدایی : 

بخش اول


 1. الگوهای عددی (۱) – الگویابی عدد ۵ تا ۵
 2. الگوهای عددی (۲) – انواع الگوهای عددی
 3. الگوهای عددی (۳) – انواع الگوهای عددی
 4. عددنویسی با استفاده از جدول ارزش مکانی (۱)
 5. عددنویسی با استفاده از جدول ارزش مکانی (۲)
 6. عددنویسی با استفاده از جدول ارزش مکانی (۳)
 7. کار با پول – شمارش واحد تومان – به علی کمک کن تا پول را پرداخت کند
 8. ماشین ورودی و خروجی پیشرفته
 9. عددنویسی با استفاده از فلش کارت های اعداد
 10. بازی جمع و تفریق به صورت پازل

بخش دوم

 


 1. تمرین خواندن اعداد چند رقمی
 2. ترتیب اعداد چند رقمی
 3. الگوهای عددی – میلیون
 4. مقایسه ی اعداد چند رقمی
 5. آموزش و تمرین کسر
 6. بازی و تمرین کسر (۱)
 7. بازی و تمرین کسر (۲) – خودت شکل ایجاد کن و رنگ آمیزی کن
 8. بازی و تمرین کسر (۳) – بازی به صورت بکش و رها کن
 9. بازی و تمرین کسر (۴) – بازی بولینگ
 10. بازی و تمرین کسر (۵) – بازی ۱۰ سوالی

بخش سوم


 1. بازی و تمرین کسر (۶) – بازی به صورت پازل
 2. رنگ آمیزی شکل ها براساس کسر داده شده (۱)
 3. نوشتن کسر اشکال – با امکان چاپ برگه
 4. رنگ آمیزی شکل ها براساس کسر داده شده (۲) – با امکان چاپ برگه
 5. جمع اعداد کسری (۱)
 6. جمع و تفریق کسر
 7. جمع اعداد کسری (۲)
 8. تفریق اعداد کسری
 9. کسرهای مساوی (۲)

 بخش چهارم


 1. کسرهای مساوی (۳) – با امکان چاپ برگه
 2. ساده کردن کسر (۱)
 3. ساده کردن کسر (۲)
 4. ساده کردن کسر (۳) – با امکان چاپ برگه
 5. مقایسه ی کسرها – قبل از انجام بازی ، ابتدا راهنما را بخوان
 6. کسرهای بزرگتر از واحد و مقایسه ی آنها به صورت بکش و رها کن
 7. آموزش و تمرین ضرب عدد در کسر
 8. ضرب عدد در کسر
 9. آموزش و تمرین ضرب به کمک شکل
 10. جمع ، تفریق ، ضرب و تقسیم (۱) – بازی به صورت فلش کارت

بخش پنجم


 1. جمع ، تفریق ، ضرب و تقسیم (۲) – بازی به صورت ستونی
 2. جمع ، تفریق ، ضرب و تقسیم (۳) – بازی به صورت بکش و رها کن
 3. جمع ، تفریق ، ضرب و تقسیم (۴) – با تعیین درجه ی سختی
 4. جمع ، تفریق ، ضرب و تقسیم (۵) – با تنظیمات پیشرفته
 5. ضرب ۳۱ پرسشی
 6. بازی ضرب با قورباغه
 7. بازی ضرب با تاس
 8. ضرب فوتبالی – بازی بین ایران و برزیل
 9. ضرب جور کردنی – با اعداد داده شده یک ضرب درست کن
 10. بازی ضرب موش و پیتزا

بخش ششم


 1. بازی ضرب پازلی
 2. تمرین ضرب با شکل
 3. بازی ضرب و تقسیم در قطب با پنگوئن های بازیگوش
 4. ضرب در اعداد ۱۰ ، ۲۰ ، ۱۰۰ و ۱۰۰۰
 5. بازی ضرب درست ، نادرست
 6. کاربرگ ضرب – با امکان چاپ برگه
 7. بازی ضرب سرعتی – ببین در چند دقیقه می توانی بازی را انجام دهی؟
 8. ضرب عدد دو رقمی در یک رقمی به صورت فرایندی
 9. ضرب عدد سه رقمی در یک رقمی به صورت فرایندی
 10. ضرب عدد دو رقمی در دو رقمی به صورت فرایندی

 بخش هفتم


 1. ضرب عدد چند رقمی در چند رقمی
 2. ضرب عدد دو رقمی در یک رقمی
 3. محاسبه ی اعداد به صورت تقریبی (۱)
 4. محاسبه ی اعداد به صورت تقریبی (۲)
 5. تمرین تقسیم (۱) – تقسیم تخته سنگ به قسمت های مختلف
 6. تمرین تقسیم (۲) – به غوّاص کمک کن تا گنج را از ته دریا بیرون بکشد
 7. تقسیم جور کردنی – با اعداد داده شده یک تقسیم بساز
 8. بازی مضرب اعداد ۲ تا ۱۲ با کفشدوزک
 9. آزمون مضرب – با امکان چاپ برگه
 10. بخش پذیری

بخش هشتم


 1. تقسیم اعداد دو رقمی بر یک رقمی به روش فرایندی
 2. انواع زاویه – تند ، راست و باز
 3. آموزش ساعت (۱)
 4. آموزش ساعت (۲) – قبل از ظهر و بعد از ظهر
 5. آموزش ساعت (۳) – قبل از ظهر و بعد از ظهر
 6. آموزش ساعت (۴)
 7. اعداد مخلوط (۱) – به کمک خطّ کش
 8. اعداد مخلوط (۲) – تمرین به صورت بکش و رها کن روی محور
 9. اعداد مخلوط (۳) – با امکان چاپ برگه
 10. اعداد مخلوط (۴) – با امکان چاپ برگه

بخش نهم


 1. اعداد اعشاری (۱)
 2. آموزش اعداد کسری و اعشاری
 3. تمرین کسر و تبدیل آن به اعداد اعشاری
 4. نمایش اعداد اعشاری روی محور (۱) – تمرین به صورت بکش و رها کن
 5. نمایش اعداد اعشاری روی محور (۲) – با امکان چاپ برگه
 6. تبدیل کسر به اعشاری
 7. تبدیل کسر و اعشاری به یکدیگر – بازی به صورت کارت های دو به دو
 8. جمع اعداد اعشاری
 9. تفریق اعداد اعشاری
 10. ضرب عدد صحیح در اعداد اعشاری به کمک شکل

 بخش دهم


 1. آموزش محیط اشکال
 2. تمرین محیط اشکال (۱)
 3. تمرین محیط اشکال (۲)
 4. محیط و مساحت مستطیل
 5. محیط و مساحت شکل های مربع ، مستطیل ، متوازی الاضلاع و لوزی
 6. محیط اشکال چند ضلعی
 7. تانگرام – با ۷ قطعه ی داده شده اشکال خواسته شده را بساز
 8. آمار – نمودار ستونی
 9. چرخنده – قابل استفاده برای مبحث احتمال
 10. انداختن تاس – قابل استفاده برای مبحث احتمال
   

مجموعه ۱۰۰ برنامه و بازی آموزشی پایه چهارم ابتدایی,مجموعه ۱۰۰ برنامه و بازی آموزشی پایه چهارم ابتدایی,مجموعه ۱۰۰ برنامه و بازی آموزشی پایه چهارم ابتدایی,مجموعه ۱۰۰ برنامه و بازی آموزشی پایه چهارم ابتدایی,مجموعه ۱۰۰ برنامه و بازی آموزشی پایه چهارم ابتدایی

ه و بازی آموزشی پایه چهارم ابتدایی,مجموعه ۱۰۰ برنامه و بازی آموزشی پایه چهارم ابتدایی,مجموعه ۱۰۰ برنامه و بازی آموزشی پایه چهارم ابتدایی,مجموعه ۱۰۰ برنامه و بازی آموزشی پایه چهارم ابتدایی,مجموعه ۱۰۰ برنامه و بازی آموزشی پایه چهارم ابتدایی,مجموعه ۱۰۰ برنامه و بازی آموزشی پایه چهارم ابتدایی,مجموعه ۱۰۰ برنامه و بازی آموزشی پایه چهارم ابتدایی,مجموعه ۱۰۰ برنامه و بازی آموزشی پایه چهارم ابتدایی,مجموعه ۱۰۰ برنامه و بازی آموزشی پایه چهارم ابتدایی

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “مجموعه ۱۰۰ برنامه و بازی آموزشی پایه چهارم ابتدایی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

محصولات مرتبط با آموزش شما