معرفی کوتاه : مجموعه 100 برنامه و بازی آموزشی پایه سوم ابتدایی

۲۴,۵۰۰ تومان

توضیحات تکمیلی محصول

توضیحات

مجموعه ۱۰۰ برنامه و بازی آموزشی پایه سوم ابتدایی

سی دی های آموزشی ١٠٠ برنامه و بازی آموزشی ، برای اولین بار در ایران و برای هر یک از پایه های اول تا ششم ابتدایی بصورت جداگانه (هر پایه صد محتوای الکترونیکی در قالب یک سی دی) طراحی و تولید شده است .

مجموعه ۱۰۰ برنامه و بازی آموزشی پایه سوم ابتدایی,مجموعه ۱۰۰ برنامه و بازی آموزشی پایه سوم ابتدایی,مجموعه ۱۰۰ برنامه و بازی آموزشی پایه سومجموعه 100 برنامه و بازی آموزشی ابتداییم ابتداییمجموعه ۱۰۰ برنامه و بازی آموزشی پایه سوم ابتدایی

تولید کننده و طراح محصول :

مجموعه ی ۱۰۰ برنامه و بازی آموزشی هدفمند ریاضی پایه اول تا ششم ابتدایی ، در مدت ۴ ماه تلاش بی وقفه ، توسط دوست خوبم جناب آقای علیرضا پناهی ، نفر اول تولید محتوای الکترونیکی کشور و نویسنده ی کتاب تولید محتوا با فلش ، طراحی و تولید شده است . هنر تعلیم به عنوان پشتیبان و حامی محصول ، تهیه این اثر ارزشمند را به شما توصیه می کند.

مجموعه 100 برنامه و بازی آموزشی پایه سوم ابتداییمحتوای این مجموعه شامل چه مواردی است؟مجموعه 100 برنامه و بازی آموزشی پایه سوم ابتدایی

هر کدام از سی دی های این مجموعه ، شامل ۱۰ بخش و هر بخش شامل ده آموزش جالب و متنوع در ارتباط با پایه ی مربوط به آن است . این مجموعه که به صورت هدفمند و برای آموزش مفاهیم ریاضی اول تا پنجم ابتدایی در قالب بازی های فلش طراحی گردیده ، محیط خوب و دلنشینی را برای یادگیری دانش آموز و فرزند شما فراهم می آورد. این مجموعه ی آموزشی را می توانید به دو صورت دانلودی و پستی تهیه بفرمایید ..

محتوای مجموعه آموزشی سوم ابتدایی : 

محتوای آموزشی ۱ تا ۱۰ 

 • الگوهای عددی (۱) – الگویابی عدد ۵ تا ۵
 • الگوهای عددی (۲) – الگویابی عدد ۵ تا ۵
 • الگوهای عددی (۳) – انواع الگوهای عددی
 • الگوهای عددی (۴) – انواع الگوهای عددی روی قطار
 • الگوهای عددی (۵) – الگویابی از ۲ تا ۵
 • جمع و تفریق در ماشین ورودی و خروجی (۱) – یک تمرین عالی و جذّاب
 • جمع و تفریق در ماشین ورودی و خروجی (۲) – ضرب و تقسیم را بعداً انجام بده
 • آموزش و تمرین ساعت (۱)
 • آموزش و تمرین ساعت (۲) – با امکان چاپ برگه
 • آموزش و تمرین ساعت (۳) – با امکان چاپ برگهمجموعه 100 برنامه و بازی آموزشی ابتدایی

محتوای آموزشی ۱۱ تا ۲۰ 

 • آموزش و تمرین ساعت (۴) – با امکان چاپ برگه
 • آموزش و تمرین ساعت (۵) – با تنظیمات پیشرفته
 • آموزش و تمرین ساعت (۶) – ساعت قبل از ظهر و بعد از ظهر
 • آموزش و تمرین ساعت (۷) – ساعت قبل از ظهر و بعد از ظهر
 • تقارن – تقارن انواع اشکال را رنگ آمیزی کن و لذّت ببر
 • آموزش و تمرین اعداد چند رقمی با استفاده از چینه ها (۱)
 • آموزش و تمرین اعداد چند رقمی با استفاده از چینه ها (۲) – با امکان گسترده نویسی اعداد
 • تمرین خواندن اعداد چند رقمی – یک تمرین عالی برای تمرین خواندن اعداد چند رقمی
 • بازی فلش کارت اعداد – عدد خواسته شده را با کارتهای داده شده بساز و لذّت ببر
 • جدول ارزش مکانی – یک برنامه ی عالی برای تمرین و خواندن اعداد چند رقمی

محتوای آموزشی ۲۱ تا ۳۰

 • عددهای تقریبی (۱)
 • عددهای تقریبی (۲)
 • عددهای تقریبی (۳)
 • گسترده نویسی اعداد چند رقمی
 • آموزش و تمرین گرم و کیلوگرم
 • آموزش و تمرین کسر (۱) – یک تمرین عالی برای یادگیری کسر
 • آموزش و تمرین کسر (۲) – یک بازی جذّاب کسر
 • آموزش و تمرین کسر (۳)
 • آموزش و تمرین کسر (۴)
 • آموزش و تمرین کسر (۵) – بازی کسر ۱۰ سوالی

محتوای آموزشی ۳۱ تا ۴۰ 

 • آموزش و تمرین کسر (۶) – یک بازی کسر به صورت پازل
 • آموزش و تمرین کسر (۷) – بازی کسر به صورت بکش و رها کن
 • آموزش و تمرین کسر (۸) – رنگ آمیزی اشکال
 • آموزش و تمرین کسر (۹) – با امکان چاپ برگه
 • آموزش و تمرین کسر (۱۰) – با امکان چاپ برگه
 • مقایسه ی کسرها – قبل از انجام بازی ، ابتدا راهنما را بخوان
 • آموزش و تمرین ضرب (۱) – با استفاده از شکل
 • آموزش و تمرین ضرب (۲) – ضرب اعداد ۱ تا ۶ با استفاده از شکل
 • آموزش و تمرین ضرب (۳) – ضرب به کمک جمع اعداد
 • آموزش و تمرین ضرب (۴) – ضرب اعداد ۱ تا ۷ به کمک جمعمجموعه 100 برنامه و بازی آموزشی ابتدایی

محتوای آموزشی ۴۱ تا ۵۰

 • بازی ضرب (۱) – ضرب اعداد یک رقمی
 • بازی ضرب (۲) – مسابقه ی ضرب فوتبالی بین ایران و برزیل
 • بازی ضرب (۳) – به قورباغه کمک کن تا بچّه اش را از دست مار نجات دهد
 • جمع ، تفریق ، ضرب و تقسیم یک رقمی به صورت بکش و رها کن
 • تمرین ضرب به دو صورت مختلف
 • بازی ضرب (۴) – یک بازی جذّاب به صورت پازل و تصاویر دو به دو
 • بازی جمع ، تفریق و ضرب به صورت بسکتبال
 • جدول ضرب سرعتی – ببین در چند ثانیه می توانی جدول ضرب را کامل کنی؟
 • کاربرگ جدول ضرب با امکان اعداد جدید و چاپ برگه
 • تمرین ضرب از ۱ تا ۱۰

محتوای آموزشی ۵۱ تا ۶۰

 • ضرب ۳۱ پرسشی
 • ضرب با قورباغه
 • ضرب با تاس
 • بازی ضرب و تقسیم در قطب با پنگوئن های بازی گوش
 • بازی ضرب درست ، نادرست
 • ضرب جور کردنی – با اعداد داده شده یک ضرب بساز
 • بازی ضرب به صورت کارتی – ببین می توانی در یک دقیقه بازی را انجام دهی؟
 • بازی ضرب موش و پیتزا
 • بازی ضرب با سنجاب ها – به بچّه سنجاب ها کمک کن تا به خانه هایشان بروند
 • بازی ضرب با رنگ آمیزی منظره

محتوای آموزشی ۶۱ تا ۷۰

 • تقسیم غوّاص – به غوّاص کمک کنید تا با اکسیژن موجود ، گنج را از ته دریا بیرون بیاورد
 • تقسیم تخته سنگ به قسمت های دلخواه
 • ساختن تقسیم – با اعداد داده شده یک تقسیم بساز
 • جمع ، تفریق ، تقسیم و ضرب (۱) – بازی به صورت فلش کارت
 • جمع ، تفریق ، تقسیم و ضرب (۲) – اعداد به صورت ستونی
 • جمع ، تفریق ، تقسیم و ضرب (۳) – تمرین به صورت تعیین محدوده
 • جمع ، تفریق ، تقسیم و ضرب (۴) – تمرین به صورت تنظیمات پیشرفته
 • تانگرام – با ۷ قطعه ی داده شده پازل را کامل کن
 • آموزش و تمرین محیط اشکال چند ضلعی – یک تمرین عالی و جذّاب برای یادگیری محیطمجموعه 100 برنامه و بازی آموزشی ابتدایی
 • تمرین محیط اشکال

محتوای آموزشی ۷۱ تا ۸۰

 • محیط و مساحت مستطیل
 • محیط و مساحت انواع شکل ها
 • مساحت اشکال چند ضلعی
 • مقایسه ی اعداد چند رقمی
 • آموزش و تمرین جمع و تفریق بر روی محور
 • جدول جمع – عدد داده شده ، جمع چه عددهایی می باشد؟
 • بازی جمع و تفریق به صورت پازل و کارت های دو به دو
 • تمرین جمع – به میمون کمک کن تا به سلامت از بالای رودخانه و تمساح عبور کند
 • جمع اعداد ۴ رقمی با استفاده از جدول ارزش مکانی و چرتکه
 • ترتیب اعداد چند رقمی

محتوای آموزشی ۸۱ تا ۹۰

 • تفریق اعداد چند رقمی
 • کار با واحد تومان به همراه جمع و تفریق
 • ارزش پول
 • کار با پول – یک تمرین جذّاب کار با اسکناسهای ۱۰۰۰۰ ، ۲۰۰۰۰ ،‌ ۵۰۰۰۰ و ۱۰۰۰۰۰ ریالی
 • چرخنده – قابل استفاده برای مبحث احتمال
 • انداختن تاس  – قابل استفاده برای مبحث احتمال
 • آمار (۱) – نمودار ستونی
 • آمار (۲) – نمودار ستونی
 • آموزش و تمرین اعداد زوج و فرد
 • بازی ضرب با بچّه گنجشک هامجموعه 100 برنامه و بازی آموزشی ابتدایی

محتوای آموزشی ۹۱ تا ۱۰۰

 • بازی ضرب با گنجشک ها
 • ضرب اعداد به کمک شکل
 • بازی سرگرم کننده ضرب با مورچه ها – ضرب از ۱ تا ۱۲
 • ضرب فرایندی (۱) – ضرب چند مرحله ای
 • ضرب فرایندی (۲) – ضرب چند مرحله ای
 • ضرب دو رقمی در یک رقمی به صورت فرایندی – با امکان چاپ برگه
 • مضرب اعداد – با امکان چاپ برگه
 • ضرب اعداد در ۱۰ ، ۲۰ ، ۱۰۰ و ۱۰۰۰
 • جمع ، تفریق و ضرب پروانه ها
 • تقسیم اعداد دو رقمی بر یک رقمی با باقی مانده

ویژگی های این مجموعه آموزشیمجموعه 100 برنامه و بازی آموزشی پایه ششم ابتدایی

 • نرم افزار به گونه ای طراحی شده که معلمان می توانند از آن به راحتی در کلاس های هوشمند با حداقل امکانات نظیر یک کامپیوتر و یک دستگاه ویدئو پرژکتور استفاده نمایند.
 •  معلم می تواند به راحتی یک کلاس ٢٠ نفره را در یک زنگ ارزشیابی نماید. (صرفه جویی در زمان و هزینه های مصرفی نظیر ماژیک وایت برد)
 • تجربه نشان داده است که دانش آموزان علاقه ی زیادی به انجام تمرینات به صورت الکترونیکی و کامپیوتری دارند لذا پیشرفت درسی دانش آموزان تضمینی است.
 • دانش آموزان می توانند به راحتی بر روی کامپیوترهای خانگی و لپ تاپ با سیستم عامل ویندوز (تمامی ویندوزها اعم از ویندوز XP ، ۷ ، ۸ و ۱۰) نصب نمایند.
 • فعالسازی آن بسیار راحت و آسان است. فعالسازی به روش اینترنتی و پیامکی (در صورت نبود اینترنت)
 • با آموزش برخی مباحث مهم ریاضی و تمرینات اکثر مباحث ریاضی پایه های اول تا ششم ابتدایی همراه با بازخورد توصیفی و امتیازی.
 • اولیای محترم نگران طراحی سوال و آزمون از فرزندان خود نخواهند بود. با استفاده از این محصول به راحتی می توان در منزل از دانش آموز ارزشیابی به عمل آورد.مجموعه 100 برنامه و بازی آموزشی ابتدایی

 

مجموعه ۱۰۰ برنامه و بازی آموزشی پایه سوم ابتدایی, مجموعه ۱۰۰ برنامه و بازی آموزشی پایه سوم ابتدایی,مجموعه ۱۰۰ برنامه و بازی آموزشی پایه سوم ابتدایی,مجموعه ۱۰۰ برنامه و بازی آموزشی پایه سوم ابتدایی, مجموعه ۱۰۰ برنامه و بازی آموزشی پایه سوم ابتدایی,مجموعه ۱۰۰ برنامه و بازی آموزشی پایه سوم ابتدایی,مجموعه ۱۰۰ برنامه و بازی آموزشی پایه سوم ابتدایی, مجموعه ۱۰۰ برنامه و بازی آموزشی پایه سوم ابتدایی,مجموعه ۱۰۰ برنامه و بازی آموزشی پایه سوم ابتدایی,

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “مجموعه ۱۰۰ برنامه و بازی آموزشی پایه سوم ابتدایی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

محصولات مرتبط با آموزش شما