ایجاد آزمون جایخالی یا پرکردنی در استوری لاین

در این بخش از آموزش استوری لاین ،با ایجاد آزمون جایخالی یا پرکردنی در استوری لاین  ، در خدمت شما هستیم . نوشته هایی که در هفته های قبل در ارتباط با بخش freeform از تب Quizzing داشتیم شامل موارد زیر بودند . آموزش ایجاد آزمون تک انتخابی آموزش ایجاد آزمون های چند انتخابی ایجاد […]