تولید کننده و طراح محصول : ( ریاضی پایه دوم ابتدایی) مجموعه ی 100 برنامه و بازی آموزشی هدفمند ریاضی پایه اول تا ششم ابتدایی ، در مدت 4 ماه…

195,000 ریال – سفارش محصـــــــول

تولید کننده و طراح محصول : ( ریاضی پایه پنجم ابتدایی) مجموعه ی 100 برنامه و بازی آموزشی هدفمند ریاضی پایه اول تا ششم ابتدایی ، در مدت 4 ماه…

195,000 ریال – سفارش محصـــــــول

تولید کننده و طراح محصول : مجموعه ی 100 برنامه و بازی آموزشی هدفمند ریاضی پایه اول تا ششم ابتدایی ، در مدت 4 ماه تلاش بی وقفه ، توسط…

195,000 ریال – سفارش محصـــــــول

تولید کننده و طراح محصول : مجموعه ی 100 برنامه و بازی آموزشی هدفمند ریاضی پایه اول تا ششم ابتدایی ، در مدت 4 ماه تلاش بی وقفه ، توسط…

195,000 ریال – سفارش محصـــــــول

تولید کننده و طراح محصول : مجموعه ی 100 برنامه و بازی آموزشی هدفمند ریاضی پایه اول تا ششم ابتدایی ، در مدت 4 ماه تلاش بی وقفه ، توسط…

195,000 ریال – سفارش محصـــــــول

تولید کننده و طراح محصول : مجموعه ی 100 برنامه و بازی آموزشی هدفمند ریاضی پایه اول تا ششم ابتدایی ، در مدت 4 ماه تلاش بی وقفه ، توسط…

195,000 ریال – سفارش محصـــــــول

دوره ی آموزشی تولید محتوای الکترونیکی با کپتیویت بی شک در حال حاضر نرم افزار کپتیویت ، یکی از بروزترین و قوی ترین نرم افزارهای حوزه ی تولید محتوای الکترونیکی  بشمار می…

490,000 ریال – سفارش محصـــــــول

مطمنا اگر شما دانشجو ، مدرس دانشگاه ، دبیر آموزش و پرورش ، کارمند ارگان دولتی یا خصوصی و یا علاقمند به پژوهش باشید ، حتماً با اهمیت و ضرورت…

490,000 ریال – سفارش محصـــــــول

یکی از مواردی که بنده به شاگردان خودم و همچنین کاربران سیستم عامل ویندوز بخصوص دوستانی که در زمینه تولید محتوای الکترونیکی فعالیت دارند ، توصیه می کنم ، یاد…

195,000 ریال – سفارش محصـــــــول