100%
تخفیف

دوره آموزشی تولید محتوا با کپتیویت

199000– دوره رایگان !!

در این دوره ما در ۱۵ جلسه پروژه محور به صورت کاملا کاربردی، پروژه ای را از صفر شروع کرده…

159
199000– دوره رایگان !!