من علی پاکزاد هستم، مدیر مجموعه آموزشی هنرتعلیم، با بیش از ۲۰ سال سابقه تولید محتوای الکترونیکی، حائز چندین دوره مقام اول کشوری در زمینه تولیدمحتوای آموزشی، مدرس دوره های تولید محتوا، فوق لیسانس بازاریابی، نویسنده بیش از ۲۰۰ مقاله در زمینه تولید محتوای سایت و