ندا مرادی ، مدرس این دوره ،دارای سوابق زیر است.

  • فوق لیسانس مترجمی زبان انگلیسی
  • مولف بیش از ۴ جلد کتاب در زمینه زبان انگلیسی و تولید محتوای الکترونیکی
  • کسب چندین مقام اول کشوری و چندین مقام اول استانی
  • حایز چندین مقاله isi در همایش های داخلی و بین المللی
  • مدرس دوره های آموزش تولید محتوای الکترونیکی