ايجاد افكت نور لامپ در پاورپوینت | هنر تعلیم

ايجاد افكت نور لامپ در پاورپوینت | هنر تعلیم

آغاز سخن در باره ايجاد افكت نور لامپ در پاورپوینت :
چند سال قبل ، زماني كه مباحث الكترونيك و مدارات الكتريكي را تدريس مي كردم به يادسپاري مباحث فاز و نول ، ديود و مقاومت ، خازن و ترانزيستورو … براي شاگردانم خيلي سخت بود حتي آنهايي هم كه ياد مي گرفتند يك ماهي نمي گذشت كه به كلي فراموش مي كردند.

ايده اي كه آن موقع به ذهنم رسيد اين بود كه بتوانم آموزش ها را براي آنها ملموس و عيني تر كنم لذا مدارات الكتريكي را با كمك نرم افزار پاورپوينت طراحي كردم به گونه اي كه دانش آموز با كليك كردن روي كليد، مسير جريان برق و روشن شدن لامپ را مشاهده مي كرد .

از آن پس يادگيري و به يادسپاري مدارات كار مشكلي نبود . چون اغلب آنها در همان نمايش اول به طور عيني موضوع جريان برق رادرك مي كردند.هدف من در اين آموزش، ايجاد يك مسير جريان الکتریکی نيست، بلكه آموزش تكنيك روشن شدن لامپ ، با زدن كليد است .

مواد لازم براي انجام پروژه ي ایجاد افکت نور در پاورپوینت  موارد زير است.

 

 1. نرم افزارپاورپوينت
 2. نرم افزار فتوشاپ
 3. تصوير يك لامپ روشن و يك لامپ خاموش )يك مدل لامپ(
 4. تصوير داخل يك خانه
 5. تصوير كليد يك پل
ايجاد افكت نور لامپ در پاورپوینت | هنر تعلیم

ايجاد افكت نور لامپ در پاورپوینت

قبل از اينكه پروژه خودمان را شروع كنيم ابتدا تصوير يك كليد يك پل رادر گوگل سرچ كرده و ذخيره مي كنيم . سپس آن را در فتوشاپ جهت ويرايشباز مي كنيم.

همانطور كه در تصوير مشاهدهمي كنيد كليد درحالت خاموش قراردارد براي ساخت كليد روشن بايستي تصوير را180 درجه دورانبدهيم تا در حالت كليد روشن قراربگيرد براي اينم نظور از منويimage گزينه ي image Rotation را انتخاب كرده و 180 درجه را انتخاب مي كنيم .ايجاد افكت نور لامپ در پاورپوینت | هنر تعلیم
بعد از اتمام كار در محلي كه تصوير قبلي ) كليدخاموش( را ذخيره كرده بوديم ، ذخيره مي كنيم.بعد از آن كه كليد هاي روشنو خاموش را ايجاد كرديم نوبتبه شروع كار با پاورپوينت ميرسد. بنابراين بعد از باز كردنپاورپوينت مراحل زير را طي مي كنيم .

قدم اول

ايجاد افكت نور لامپ در پاورپوینت | هنر تعلیم

ايجاد افكت نور لامپ در پاورپوینت

پشت زمينه ي اولين اسلايد را به حالت سياه تغيير داده و مدار يك پل رامطابق شكل زير رسم ميكنيم .

ايجاد افكت نور لامپ در پاورپوینت

براي نمايش كليد يكپل دو حالت اتفاق مي افتد. حالت اول موقعي است كهلامپ خاموش است و حالتدوم موقعي است كه لامپروشن است . بنابر اين بايددو اسلايد ايجاد بكنيم ، به طوري كه در اسلايد نخست، لامپ خاموش و كليدخاموش و در اسلايد دوملامپ روشن و كليد روشن ) اگر خاطرتون باشه ما دو حالت لامپ و كليد داشتيم؛ لامپ روشن ، لامپ خاموش وكليد روشن ،كليد خاموش

قدم دوم

بنا بر اين توضيحات ابتدااسلايد اولي را ايجاد كرده ومطابق تصوير بالا كليد و لامپ رادر جايگاه خود قرار مي دهيم.حال كه اسلايد اول ساختهشد نوبت به ايجاد اسلايددوم مي رسد براي آنكه دوباره كاري انجام نشود و هم اينكه جايگاه سيم هاو كليد و پريز در اسلايد دوم دقيقا در موقعيت اسلايد اول قرار بگيرد مطابقشكل هاي زير عمل مي كنيم.

ايجاد افكت نور لامپ در پاورپوینت | هنر تعلیم

ايجاد افكت نور لامپ در پاورپوینت

ايجاد افكت نور لامپ در پاورپوینت

ايجاد افكت نور لامپ در پاورپوینت

قدم سوم

همانطور كه در تصويربالا شاهدآن هستيد براي آنكه تصوير لامپ روشن و كليد، دقيقا بر روي تصوير لامپ خاموش و كليد خاموش منطبق شوند بر روي هركدام )لامپ و كليد( راست كليك نموده و گزينه ي Change Picture را انتخاب كرده و آنها ) لامپ روشن و كليد حالت روشن( را جايگزين مي كنيم .

قدم چهارم

خب ! تا اينجاي كار، دو اسلايد داريم كه در اسلايد اول لامپ خاموش و در اسلايد دوم لامپ روشن است . براي آنكه مدام لامپ را روشن و خاموش كنيم دو تا كار مي بايدانجام دهيم .

 1. حالت كليك بر روي صفحه را غير فعال كنيم.
 2. بر روي شكل كليد اسلايد اول، لينك به اسلايد دوم ؛ و در اسلايد دوم ، لينك اسلايد نخست را به كليد بدهيم
ايجاد افكت نور لامپ در پاورپوینت | هنر تعلیم

ايجاد افكت نور لامپ در پاورپوینت

ايجاد افكت نور لامپ در پاورپوینت

ايجاد افكت نور لامپ در پاورپوینت

تا اينجا شما موفق شديد يك مداري را طراحي و لامپي را روشن و خاموش كنيد. به همين راحتي!صبر كنيد هنوز تمام نشده! در واقع اصل كاري مونده ! تا اين جاي آموزش هنوز از هيچ تكنيك جديدي استفاده نكرده ايم پس در ادامه ، همراه ما باشيد.در واقع تكنيك اصلي اين آموزش ،

 1. ايجاد افكت نور در اسلايد دوم جهت روشنايي بيشتر
 2.  گذاشتن دو تصوير از داخل اتاق در حالت تاريك و روشن)اسلايد اولاتاق تاريك و اسلايد دوم همان اتاق در حالت روشن

ايجاد افكت نور در لامپ 

ايجاد افكت نور لامپ در پاورپوینت

ايجاد افكت نور لامپ در پاورپوینت

قصد ما اين است افكت نوري ، مطابق شكل مقابل بر روي لامپ ايجاد كنيمآموزش تصویریpowerPoint Technique براي شروع مطابق شكل زير يك ابزار Shape از منوي Insert وارد مي كنيم .

ايجاد افكت نور لامپ در پاورپوینت

ايجاد افكت نور لامپ در پاورپوینت

ايجاد افكت نور لامپ در پاورپوینت

ايجاد افكت نور لامپ در پاورپوینت

ايجاد افكت نور لامپ در پاورپوینت

ايجاد افكت نور لامپ در پاورپوینت

بر روي شكل وارد شده كليك راست كرده و از منوي باز شده گزينه ي Format Shape را انتخاب مي كنيم.سپس تنظيمات پنجره و يا تب Format Shape را مطابق تصوير زير انجام مي دهيم.

 1. از پنجره ي Format Shape حالت Gradient Fill را انتخاب مي كنيم
 2. از قسمت Present gradient يكي از رنگ هاي رديف دوم را انتخاب مي كنيم
 3. از قسمت Type حالت Radial را انتخاب مي كنيم.
 4. از قسمت Direction حالت نور از مركز را انتخاب مي كنيم.
ايجاد افكت نور لامپ در پاورپوینت

ايجاد افكت نور لامپ در پاورپوینت

ايجاد افكت نور لامپ در پاورپوینت

ايجاد افكت نور لامپ در پاورپوینت

ايجاد افكت نور لامپ در پاورپوینت

ايجاد افكت نور لامپ در پاورپوینت

گذاشتن تصوير اتاق )حالت تاريك و روشن( كافي است در گوگل سرچي كنيد و تصوير يك اتاق را يافته و ذخيره كنيد. حال سوال اين جاست چطور ميشه اتاقي تاريك داشته باشيم ؟ راه حل اين هم بسيار ساده است . باز دست به دامان فتوشاپ مي شويم . مطابق تصوير زير تصوير اتاق را در فتوشاپ باز كرده سپس با انتخاب ابزار پاك كن )قبل از انتخاب اين ابزار براي اينكه به حالت شفاف تصوير برسيد بايستي قفل لايه ي عكس را از پالت Layer با دوبار كليك بر روي آن برداريد( و تنظيم ميزان پاك كنندگي شروع به پاك نمودن تصوير اتاق مي كنيم.
در پايان نرم افزار پاورپوينت را گشوده و تصوير اتاق روشن را مطابق تصوير زير در اسلايد دوم و تصوير اتاق خاموش را در اسلايد اول مي گذاريم.تامیدوارم استفاده لازم از این آموزش را برده باشید . سوالی دارید از طریق فرم تماس با ما مطرح کنید.

 

راستی! برای دریافت مطالب محتوای الکترونیکی در کانال تلگرام هنر تعلیم عضو شوید.

ايجاد افكت نور لامپ در پاورپوینت | هنر تعلیم , ايجاد افكت نور لامپ در پاورپوینت | هنر تعلیم , ايجاد افكت نور لامپ در پاورپوینت | هنر تعلیم ,ايجاد افكت نور لامپ در پاورپوینت | هنر تعلیم

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *