مجموعه 100 برنامه و بازی آموزشی پایه سوم ابتدایی

مجموعه 100 برنامه و بازی آموزشی پایه سوم ابتدایی

سی دی های آموزشی ١٠٠ برنامه و بازی آموزشی ، برای اولین بار در ایران و برای هر یک از پایه های اول تا ششم ابتدایی بصورت جداگانه (هر پایه صد محتوای الکترونیکی در قالب یک سی دی) طراحی و تولید شده است .

مجموعه 100 برنامه و بازی آموزشی پایه سوم ابتدایی

مجموعه 100 برنامه و بازی آموزشی پایه سوم ابتدایی,مجموعه 100 برنامه و بازی آموزشی پایه سوم ابتدایی,مجموعه 100 برنامه و بازی آموزشی پایه سوم ابتداییمجموعه 100 برنامه و بازی آموزشی پایه سوم ابتدایی

تولید کننده و طراح محصول :

مجموعه ی 100 برنامه و بازی آموزشی هدفمند ریاضی پایه اول تا ششم ابتدایی ، در مدت 4 ماه تلاش بی وقفه ، توسط دوست خوبم جناب آقای علیرضا پناهی ، نفر اول تولید محتوای الکترونیکی کشور و نویسنده ی کتاب تولید محتوا با فلش ، طراحی و تولید شده است . هنر تعلیم به عنوان پشتیبان و حامی محصول ، تهیه این اثر ارزشمند را به شما توصیه می کند.

مجموعه 100 برنامه و بازی آموزشی پایه سوم ابتداییمحتوای این مجموعه شامل چه مواردی است؟مجموعه 100 برنامه و بازی آموزشی پایه سوم ابتدایی

هر کدام از سی دی های این مجموعه ، شامل 10 بخش و هر بخش شامل ده آموزش جالب و متنوع در ارتباط با پایه ی مربوط به آن است . این مجموعه که به صورت هدفمند و برای آموزش مفاهیم ریاضی اول تا پنجم ابتدایی در قالب بازی های فلش طراحی گردیده ، محیط خوب و دلنشینی را برای یادگیری دانش آموز و فرزند شما فراهم می آورد. این مجموعه ی آموزشی را می توانید به دو صورت دانلودی و پستی تهیه بفرمایید ..

[purchase_link id=”12015″ text=”سفارش محصـــــــول” style=”button” color=”blue”]

محتوای مجموعه آموزشی سوم ابتدایی : 

محتوای آموزشی 1 تا 10

 • الگوهای عددی (1) – الگویابی عدد 5 تا 5
 • الگوهای عددی (2) – الگویابی عدد 5 تا 5
 • الگوهای عددی (3) – انواع الگوهای عددی
 • الگوهای عددی (4) – انواع الگوهای عددی روی قطار
 • الگوهای عددی (5) – الگویابی از 2 تا 5
 • جمع و تفریق در ماشین ورودی و خروجی (1) – یک تمرین عالی و جذّاب
 • جمع و تفریق در ماشین ورودی و خروجی (2) – ضرب و تقسیم را بعداً انجام بده
 • آموزش و تمرین ساعت (1)
 • آموزش و تمرین ساعت (2) – با امکان چاپ برگه
 • آموزش و تمرین ساعت (3) – با امکان چاپ برگه

[purchase_link id=”12015″ text=”سفارش محصـــــــول” style=”button” color=”blue”]

محتوای آموزشی 11 تا 20

 • آموزش و تمرین ساعت (4) – با امکان چاپ برگه
 • آموزش و تمرین ساعت (5) – با تنظیمات پیشرفته
 • آموزش و تمرین ساعت (6) – ساعت قبل از ظهر و بعد از ظهر
 • آموزش و تمرین ساعت (7) – ساعت قبل از ظهر و بعد از ظهر
 • تقارن – تقارن انواع اشکال را رنگ آمیزی کن و لذّت ببر
 • آموزش و تمرین اعداد چند رقمی با استفاده از چینه ها (1)
 • آموزش و تمرین اعداد چند رقمی با استفاده از چینه ها (2) – با امکان گسترده نویسی اعداد
 • تمرین خواندن اعداد چند رقمی – یک تمرین عالی برای تمرین خواندن اعداد چند رقمی
 • بازی فلش کارت اعداد – عدد خواسته شده را با کارتهای داده شده بساز و لذّت ببر
 • جدول ارزش مکانی – یک برنامه ی عالی برای تمرین و خواندن اعداد چند رقمی

[purchase_link id=”12015″ text=”سفارش محصـــــــول” style=”button” color=”blue”]

محتوای آموزشی 21 تا 30

 • عددهای تقریبی (1)
 • عددهای تقریبی (2)
 • عددهای تقریبی (3)
 • گسترده نویسی اعداد چند رقمی
 • آموزش و تمرین گرم و کیلوگرم
 • آموزش و تمرین کسر (1) – یک تمرین عالی برای یادگیری کسر
 • آموزش و تمرین کسر (2) – یک بازی جذّاب کسر
 • آموزش و تمرین کسر (3)
 • آموزش و تمرین کسر (4)
 • آموزش و تمرین کسر (5) – بازی کسر 10 سوالی

[purchase_link id=”12015″ text=”سفارش محصـــــــول” style=”button” color=”blue”]

محتوای آموزشی 31 تا 40

 • آموزش و تمرین کسر (6) – یک بازی کسر به صورت پازل
 • آموزش و تمرین کسر (7) – بازی کسر به صورت بکش و رها کن
 • آموزش و تمرین کسر (8) – رنگ آمیزی اشکال
 • آموزش و تمرین کسر (9) – با امکان چاپ برگه
 • آموزش و تمرین کسر (10) – با امکان چاپ برگه
 • مقایسه ی کسرها – قبل از انجام بازی ، ابتدا راهنما را بخوان
 • آموزش و تمرین ضرب (1) – با استفاده از شکل
 • آموزش و تمرین ضرب (2) – ضرب اعداد 1 تا 6 با استفاده از شکل
 • آموزش و تمرین ضرب (3) – ضرب به کمک جمع اعداد
 • آموزش و تمرین ضرب (4) – ضرب اعداد 1 تا 7 به کمک جمع

[purchase_link id=”12015″ text=”سفارش محصـــــــول” style=”button” color=”blue”]

محتوای آموزشی 41 تا 50

 • بازی ضرب (1) – ضرب اعداد یک رقمی
 • بازی ضرب (2) – مسابقه ی ضرب فوتبالی بین ایران و برزیل
 • بازی ضرب (3) – به قورباغه کمک کن تا بچّه اش را از دست مار نجات دهد
 • جمع ، تفریق ، ضرب و تقسیم یک رقمی به صورت بکش و رها کن
 • تمرین ضرب به دو صورت مختلف
 • بازی ضرب (4) – یک بازی جذّاب به صورت پازل و تصاویر دو به دو
 • بازی جمع ، تفریق و ضرب به صورت بسکتبال
 • جدول ضرب سرعتی – ببین در چند ثانیه می توانی جدول ضرب را کامل کنی؟
 • کاربرگ جدول ضرب با امکان اعداد جدید و چاپ برگه
 • تمرین ضرب از 1 تا 10

[purchase_link id=”12015″ text=”سفارش محصـــــــول” style=”button” color=”blue”]

محتوای آموزشی 51 تا 60

 • ضرب 31 پرسشی
 • ضرب با قورباغه
 • ضرب با تاس
 • بازی ضرب و تقسیم در قطب با پنگوئن های بازی گوش
 • بازی ضرب درست ، نادرست
 • ضرب جور کردنی – با اعداد داده شده یک ضرب بساز
 • بازی ضرب به صورت کارتی – ببین می توانی در یک دقیقه بازی را انجام دهی؟
 • بازی ضرب موش و پیتزا
 • بازی ضرب با سنجاب ها – به بچّه سنجاب ها کمک کن تا به خانه هایشان بروند
 • بازی ضرب با رنگ آمیزی منظره

[purchase_link id=”12015″ text=”سفارش محصـــــــول” style=”button” color=”blue”]

محتوای آموزشی 61 تا 70

 • تقسیم غوّاص – به غوّاص کمک کنید تا با اکسیژن موجود ، گنج را از ته دریا بیرون بیاورد
 • تقسیم تخته سنگ به قسمت های دلخواه
 • ساختن تقسیم – با اعداد داده شده یک تقسیم بساز
 • جمع ، تفریق ، تقسیم و ضرب (1) – بازی به صورت فلش کارت
 • جمع ، تفریق ، تقسیم و ضرب (2) – اعداد به صورت ستونی
 • جمع ، تفریق ، تقسیم و ضرب (3) – تمرین به صورت تعیین محدوده
 • جمع ، تفریق ، تقسیم و ضرب (4) – تمرین به صورت تنظیمات پیشرفته
 • تانگرام – با 7 قطعه ی داده شده پازل را کامل کن
 • آموزش و تمرین محیط اشکال چند ضلعی – یک تمرین عالی و جذّاب برای یادگیری محیط
 • تمرین محیط اشکال

[purchase_link id=”12015″ text=”سفارش محصـــــــول” style=”button” color=”blue”]

محتوای آموزشی 71 تا 80

 • محیط و مساحت مستطیل
 • محیط و مساحت انواع شکل ها
 • مساحت اشکال چند ضلعی
 • مقایسه ی اعداد چند رقمی
 • آموزش و تمرین جمع و تفریق بر روی محور
 • جدول جمع – عدد داده شده ، جمع چه عددهایی می باشد؟
 • بازی جمع و تفریق به صورت پازل و کارت های دو به دو
 • تمرین جمع – به میمون کمک کن تا به سلامت از بالای رودخانه و تمساح عبور کند
 • جمع اعداد 4 رقمی با استفاده از جدول ارزش مکانی و چرتکه
 • ترتیب اعداد چند رقمی

محتوای آموزشی 81 تا 90

 • تفریق اعداد چند رقمی
 • کار با واحد تومان به همراه جمع و تفریق
 • ارزش پول
 • کار با پول – یک تمرین جذّاب کار با اسکناسهای 10000 ، 20000 ،‌ 50000 و 100000 ریالی
 • چرخنده – قابل استفاده برای مبحث احتمال
 • انداختن تاس  – قابل استفاده برای مبحث احتمال
 • آمار (1) – نمودار ستونی
 • آمار (2) – نمودار ستونی
 • آموزش و تمرین اعداد زوج و فرد
 • بازی ضرب با بچّه گنجشک ها

محتوای آموزشی 91 تا 100

 • بازی ضرب با گنجشک ها
 • ضرب اعداد به کمک شکل
 • بازی سرگرم کننده ضرب با مورچه ها – ضرب از 1 تا 12
 • ضرب فرایندی (1) – ضرب چند مرحله ای
 • ضرب فرایندی (2) – ضرب چند مرحله ای
 • ضرب دو رقمی در یک رقمی به صورت فرایندی – با امکان چاپ برگه
 • مضرب اعداد – با امکان چاپ برگه
 • ضرب اعداد در 10 ، 20 ، 100 و 1000
 • جمع ، تفریق و ضرب پروانه ها
 • تقسیم اعداد دو رقمی بر یک رقمی با باقی مانده

[purchase_link id=”12015″ text=”سفارش محصـــــــول” style=”button” color=”blue”]

ویژگی های این مجموعه آموزشیline

[purchase_link id=”11946″ text=”سفارش محصـــــــول” style=”button” color=”blue”]

 • نرم افزار به گونه ای طراحی شده که معلمان می توانند از آن به راحتی در کلاس های هوشمند با حداقل امکانات نظیر یک کامپیوتر و یک دستگاه ویدئو پرژکتور استفاده نمایند.

 • معلم می تواند به راحتی یک کلاس ٢٠ نفره را در یک زنگ ارزشیابی نماید. (صرفه جویی در زمان و هزینه های مصرفی نظیر ماژیک وایت برد)

 • تجربه نشان داده است که دانش آموزان علاقه ی زیادی به انجام تمرینات به صورت الکترونیکی و کامپیوتری دارند لذا پیشرفت درسی دانش آموزان تضمینی است.

 • دانش آموزان می توانند به راحتی بر روی کامپیوترهای خانگی و لپ تاپ با سیستم عامل ویندوز (تمامی ویندوزها اعم از ویندوز XP ، 7 ، 8 و 10) نصب نمایند.

 • فعالسازی آن بسیار راحت و آسان است. فعالسازی به روش اینترنتی و پیامکی (در صورت نبود اینترنت)

 • با آموزش برخی مباحث مهم ریاضی و تمرینات اکثر مباحث ریاضی پایه های اول تا ششم ابتدایی همراه با بازخورد توصیفی و امتیازی.

 • اولیای محترم نگران طراحی سوال و آزمون از فرزندان خود نخواهند بود. با استفاده از این محصول به راحتی می توان در منزل از دانش آموز ارزشیابی به عمل آورد.

دانلود فیلم معرفی نرم افزار linebutton-download-animated

[purchase_link id=”12015″ text=”سفارش محصـــــــول” style=”button” color=”blue”]

نحوه ی سفارش محصول : line

این مجموعه آموزشی را می توانید به دو صورت تهیه بفرمایید :

 • الف ) به صورت دانلودی

  در این روش شما به محض پرداخت ، لینک دانلود دوره ی آموزشی را دریافت می کنید .

  [purchase_link id=”12015″ text=”سفارش محصـــــــول” style=”button” color=”blue”]


 • ب: به صورت پستی

  در این روش شما پس از پرداخت ، می توانید محصول را به صورت پستی دریافت بکنید . در این روش به خرید های زیر 100 هزار تومان ، مبلغ 5000 تومان هزینه پستی تعلق می گیرد. با ما با شماره 09153853914 تماس بگیرید .

  شماره حساب سیبا : 0103017291002

  شماره کارت سیبا : 6037991883052213


جــدول استفاده از تخـفیف

تعـــداد سفـــارشمیــزان تخــفیف هر عـدد لوح فشرده
5 تا 101000 تومان
11 تا 202000 تومان
21 تا 503000 تومان
51 تا 1004000 تومان
100 به بالا5000 تومان

مجموعه 100 برنامه و بازی آموزشی پایه سوم ابتدایی, مجموعه 100 برنامه و بازی آموزشی پایه سوم ابتدایی,مجموعه 100 برنامه و بازی آموزشی پایه سوم ابتدایی,مجموعه 100 برنامه و بازی آموزشی پایه سوم ابتدایی, مجموعه 100 برنامه و بازی آموزشی پایه سوم ابتدایی,مجموعه 100 برنامه و بازی آموزشی پایه سوم ابتدایی,مجموعه 100 برنامه و بازی آموزشی پایه سوم ابتدایی, مجموعه 100 برنامه و بازی آموزشی پایه سوم ابتدایی,مجموعه 100 برنامه و بازی آموزشی پایه سوم ابتدایی,

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *