نوشته‌ها

تولید محتوای الکترونیکی

افزودن سوال آزمون در استوری لاین

/
افزودن سوال آزمون در استوری لاین : نرم افزار استوری لاین به ص…

اضافه کردن اسلاید جدید

/
اضافه کردن اسلاید جدید : با کمک نرم افزار استوری لاین و …

تغییر اندازه ی صفحات استوری لاین

/
تغییر اندازه ی صفحات استوری لاین : موقعی که شما پروژه جدیدی ر…

قابلیت های نرم افزار استوری لاین ( قسمت اول )

/
قابلیت های نرم افزار استوری لاین ( قسمت اول ) تولید محتوای ا…